Fakturering

De flesta av våra elkunder har en fjärravläst elmätare. I fjärrvärmefakturan anges flödes- och energiavgifter.

Fakturering av el

Vi mäter ditt företags förbrukning med en fjärravläst elmätare en gång i timmen. På fakturan och fakturaspecifikationen ser du förbrukningen under hela faktureringsperioden. Fakturabeloppet varierar med den faktiska elförbrukningen. Om du inte ännu har fjärravläsning fakturerar vi fortsättningsvis i jämna rater. Du kan också beställa avläsningsfakturering. 

Om din elmätare inte ännu är fjärravläst får du fortfarande de välbekanta uppskattnings- och utjämningsfakturorna. Om du är vår kund och bor i Helsingfors kan du välja det här faktureringssättet även när din mätare är fjärravläst, om nätbolaget i ditt bostadsområde ger möjlighet till det.

För fjärravlästa förbrukningsplatser tillämpas avläsningsfakturering. Då betalar du för elen enbart på basis av din faktiska förbrukning. 


Fakturering av fjärrvärme

I fjärrvärmefakturan anges flödes- och energiavgifter. Den fasta flödesavgiften bestäms enligt det faktiska vattenflödet och påverkas av fastighetens behov av uppvärmningseffekt och av uppvärmningssystemet. Energiavgiftens storlek bestäms enligt bränslepriserna och partiprisindex.

Vi fakturerar våra fjärrvärmekunder en gång i månaden. Faktureringen baserar sig på den faktiska energiförbrukningen och en fast vattenflödesavgift. I fakturan för varje jämn månad ingår också en utjämningsandel för de föregående månaderna. Utjämningsandelen baserar sig på mätarställningen.

Flödesavgiften bestäms enligt det avtalade vattenflödet som påverkas av fastighetens behov av uppvärmningseffekt och av värmedistributionssättet. Flödesavgiften är fast.

Energiavgiftens storlek bestäms enligt bränslepriserna och partiprisindex, och avgiftens storlek justeras årlingen. Sommartid är energiavgiften hälften mindre än vintertid. Du kan kontrollera energipriset i prislistan.