Värme till ditt företag

Fjärrvärme är en överlägsen, bekymmersfri och energieffektiv värmelösning även för mer krävande kontors- och affärsfastigheter. Vi erbjuder också spillvärme och förnybar fjärrvärme som är certifierade av Energimyndighetens ursprungsgarantier för förnybar värme och spillvärme.

Fjärrvärme för företag

Helsingfors värms redan till över 90 % med fjärrvärme. För ett företag Fjärrvärme är en långsiktig och stabil investering.

Läs mer

För mer information


Ekovärme Bio till fastigheter

Ekovärme Bio är den miljömässigt bästa uppvärmningsenergin i Helsingfors.


Ekovärme Cirkular


Nya byggnader


Priser

Kolla priserna och be om offer.


För kunder


Ta kontakt

Ta kontakt med våra säljare via telefon, e-post eller kontaktformuläre.

Öppen fjärrvärme

När du säljer din överskottsvärme till oss, deltar du i utsläppsfri uppvärmning av Helsingfors och får ett förutsebart inkomstflöde.

Lue lisää