Värme till ditt företag

Fjärrvärme är en överlägsen, bekymmersfri och energieffektiv värmelösning även för mer krävande kontors- och affärsfastigheter. Vi erbjuder också förnybar fjärrvärme som producerats med förnybara energikällor.

Fjärrvärme för företag

Helsingfors värms redan till över 90 % med fjärrvärme. För ett företag Fjärrvärme är en långsiktig och stabil investering.

Läs mer

För mer information


Pålitlig värme med Fastprisfjärrvärme

Fastprisfjärrvärme är ditt val när du vill ha pålitlig värme och stabilitet i budgeten


Förnybar fjärrvärme till fastigheter

Förnybar fjärrvärme är den miljömässigt bästa uppvärmningsenergin i Helsingfors.


Utsläppsfri värme för företag


Nya byggnader


Priser

Kolla priserna och be om offer.


För kunder


Ta kontakt

Ta kontakt med våra säljare via telefon, e-post eller kontaktformuläre.

Öppen fjärrvärme

När du säljer din överskottsvärme till oss, deltar du i utsläppsfri uppvärmning av Helsingfors och får ett förutsebart inkomstflöde.

Lue lisää