Nyhet / 22.12.2015

HELEN MED I CLIMATE LEADERSHIP COUNCIL

Helen har gått med i föreningen Climate Leadership Council, som försöker finna hållbara lösningar på globala miljöutmaningar.

Föreningens syfte är att finna lösningar på de utmaningar som klimatförändringen och naturresursernas tillräcklighet för med sig.

- På Helen har vi arbetat hårt för att möjliggöra en kolneutral framtid. Medlemskapet i Climate Leadership Council ger oss ännu bättre nätverk för att fortsätta med det här arbetet, säger direktör Maiju Westergren.

Helen investerar i förnybar energi och decentraliserad energiproduktion. Målet är att minska koldioxidutsläppen med 20 procent från 1990 års nivå och öka andelen förnybar energi till 20 procent.

Helen har lanserat produkter som utnyttjar förnybar energi, bland annat möjligheten att boka paneler i Söderviks och Stensböle solkraftverk samt förnybar fjärrvärme. Helen erbjuder sina kunder el som producerats med både vind och vattenkraft.

Företagens ökade intresse för att motverka klimatförändringen syns i Climate Leadership Councils medlemsantal, medlemmarna är redan 27. Andra nya medlemmar som godkändes i december förutom Helen är Huurre Yhtymä, Lassila & Tikanoja Oy samt Oy SKF Ab. Bland medlemmarna finns bl.a. Finnair, Gasum, Fortum, Kone och Ilmarinen.