Nyhet / 23.7.2021

Ängstaket på Munkholmen bjuder på granna ängsblommor mitt i stan

Projektet med ett ängstak på Munkholmens värmecentral inleddes i maj 2020. På taket växer nu många olika arter, som har lockat till sig mängder av pollinerande insekter. Ängsblommorna har också varit till glädje för invånarna i omgivningen samt förbipasserande.

Helen är synligt i Helsingfors stadsbild på många sätt, och därför har man velat göra stadsmiljön trivsammare tillsammans med stadsborna och sakkunniga. Det gröna taket som helt och hållet är reserverat för naturen har en yta på cirka 800 kvadrat, och vem som helst är välkommen att beundra ängen som växer bakom stängslet på Munkholmen.

Syftet med ängstaksprojektet har varit att öka biodiversiteten, förbättra stadsbilden samt öka delaktigheten och miljömedvetenheten. Ängstaket är också en fortsättning på projektet att förvandla underutnyttjade platser till en del av den gröna infrastrukturen i enlighet med konceptet Green Infra, som inleddes med pollineringsstationen i Rödbergen. Projektet har genomförts i samarbete med designbyrån RaivioBaumann och Jyväskylä universitets projekt Katoava luonto (En försvinnande natur).

–Vi har besökt ängen tillsammans med några biologer och de tyckte att ängen ser bra ut. Där växer många olika arter. En del av de planterade arterna klarar sig inte, vilket är helt normalt, eftersom en äng lever sitt eget liv. Mängder av pollinerande insekter har observerats. Gullkragen var redan i knopp och slår snart ut på ängen, berättar designern Päivi Raivio på designbyrån RaivioBaumann.

Många som bor i omgivningen kan se värmecentralens tak från sitt fönster. De granna ängsblommorna har varit till glädje för både invånarna och förbipasserande. Enligt kundkommentarer som designbyrån RaivioBaumann har samlat in är invånarna i området nöjda och glada över att få beundra ängslandskapet och de granna ängsblommorna mitt i stan:

– Staden känns mer naturnära och påminner mig om min barndoms härliga ängar, som man inte får uppleva när man bor i stan.

– Jag går där förbi varje dag och det gör mig väldigt glad att ha en sådan här äng på min egen ”förgård”.

– Blommor är alltid intressantare att se på än en enformig gräsmatta.

– Sådant här borde det finnas mer av. En toppenbra idé!

Läs mer om ämnet

Helen