Nyhet / 18.4.2024

Helen och Vireon ingår partnerskap för en vätgastankstation vid Helsinki Hydrogen Hub

Efter Helen Ab:s investeringsbeslut tidigare i april om att bygga Helsingfors första anläggning för grön vätgasproduktion i Nordsjö, har Helen och Vireon undertecknat en avsiktsförklaring med syfte att utveckla en intilliggande vätgastankstation för tunga transporter. Detta partnerskap innebär ett steg framåt i utbyggnaden av hållbara lösningar för vätgasbränsle, där Vireon kommer att bygga en banbrytande tankstation för vätgas i anslutning till Helens produktionsanläggning.

Helens planer för 3H2 Helsinki Hydrogen Hub-projektet understryker deras engagemang för grön vätgasproduktion, som syftar till att betjäna både transportsektorn och industriella användare. Med sikte på storskalig vätgasproduktion är initiativet redo att öka flexibiliteten i Helsingfors hela energisystem. Projektet är särskilt utformat för att tillvarata all spillvärme som genereras under vätgasproduktionen, integrera den i Helens fjärrvärmenät och därigenom förkroppsliga principerna om energieffektivitet och flexibilitet samt minska CO2-utsläppen.

– En hållbar transportsektor, särskilt när det gäller tunga transporter, kräver många nollutsläppslösningar. Vätgas är ett kolneutralt alternativ för tillämpningar som är utmanande att elektrifiera direkt. Introduktionen av nya hållbara kundlösningar kräver samarbete och vi är glada över att kunna inleda detta betydande partnerskap med Vireon, säger Tuukka Hartikka, Vice President, Renewable hydrogen & PtX på Helen.

Initiativet är strategiskt positionerat i Nordsjö för att utnyttja dess status som ett av Finlands största logistiknav, vilket gör det till en idealisk plats för att introducera utsläppsfria alternativ inom tunga transporter. Projektet är en viktig komponent i Vireons vision att etablera Finlands första vätekorridor, som ska sträcka sig från Helsingfors huvudstadsområde till Torneå via väg E75 och förbinda Finland med det nordiska vätgasnätet. Vireon beviljades nyligen 4,2 miljoner euro i EU-stöd för att bygga gröna vätgastankstationer för tunga transporter i Finland.

– Vi är oerhört nöjda med vårt samarbete med Helen i 3H2-projektet och kommer att fortsätta att planera projektet tillsammans. Vi har för avsikt att samarbeta med olika logistikpartner och jag uppmanar alla som är intresserade av möjligheterna med vätgas vid tunga transporter att kontakta mig direkt, säger Juho-Matti Uuksulainen, Project Director på Vireon.

Øystein Tørlen, Tuukka Hartikka och Juho-Matti Uuksulainen

Chief Technology Officer Øystein Tørlen på Norwegian Hydrogen, Vice President, Renewable hydrogen & PtX Tuukka Hartikka på Helen samt Project Director Juho-Matti Uuksulainen på Vireon Hydrogen.

Tankstationen, som är planerad att vara i drift 2027, syftar till att uppfylla EU:s AFIR-målstandarder, väsentligt bidra till Finlands miljömål och stödja landets övergång till hållbara energilösningar. Helen siktar på att kunna påbörja leveransen av grön vätgas som helt producerats från förnybara energikällor i produktionsanläggningen i Nordsjö senast år 2026, vilket markerar en betydande milstolpe i landets gröna omställning.

– Tillverkning och tankning av vätgas går hand i hand och vi väntar ivrigt på att kunna få erbjuda grön vätgas från Helens produktionsanläggning till våra kunder i Finland. Vireon har stora ambitioner att bygga ett omfattande nätverk för vätgastankning i Finland och hela Norden, och vårt samarbete med Helen spelar en viktig roll i förverkligandet av våra planer, säger Per Øyvind Voie, VD för Vireon.

Läs mer om ämnet

Helen Klimatneutralitet Företag