Solenergi från Helen

Visste du att den totala årsproduktionen av solenergi är ungefär lika stor i södra Finland som i norra Tyskland? Utnyttja solenergi genom att beställa solpaneler till ditt egnahemshus eller till fritidshus. Du kan också bli solelproducent genom att boka en solpanel i Stensböle, Söderviks eller Mässcentrum kraftverk.

Producera en stor del av din el själv med solpaneler

Solpaneler passar till alla oberoende av vilken typ av hus du bor i. Ett solkraftssystem kan tjäna in sig redan under garantitiden och det höjer din bostads värde.

Läs mer

För mer information


Försäljning av överskottet

Teckna avtal med oss om försäljning av överskottselen.