Värme till företag och fastigheter

Fjärrvärmelösningar

Fjärrvärme är en långsiktig investering för företaget. Därför är vi ständigt med i olika situationer för att se till att allt fungerar som det skall.

Fjärrvärmetjänster för olika situationer

Du får värme till ditt företag som en helhetstjänst. Vi tar hand om underhållet och ser till att du har tillgång till värme. Vi erbjuder också tjänster för många andra behov och situationer.

  • Vi förhandsgranskar installationsplanerna och installationen av fjärrvärmeutrustningen.

  • Vi kvalitetskontrollerar utrustningen i samband med anslutningen eller vid byte av fjärrvärmeutrustning.

  • Vi kollar utrustningens skick i samband med våra egna underhållsarbeten och med hjälp av fjärravläsningen samt erbjuder hjälp vid behov.

  • Vi ger råd vid eventuella tekniska problem.

  • Vi ställer vår expertis till förfogande vid ändrings- och reparationssituationer. Det lönar sig att förbättra energieffektiviteten i samband med reparationer.

Europas bästa fjärrvärmekunnande

Vi har över hundra års erfarenhet inom energibranschen och över 1 000 proffs står direkt eller indirekt till ditt förfogande. Vi har också ett stort nät av kunniga samarbetspartner. Tillsammans är vi ledande inom fjärrvärme och fjärrkyla i Europa.

Avtalsvillkor

Dela: