Värme till företag och fastigheter

Fördelar med fjärrvärme

Fjärrvärmefastigheter är uppskattade av flera orsaker. Leveranssäkerhet, energieffektivitet och fortlöpande underhållsservice gör fjärrvärmen till en klok uppvärmningslösning även för det mest krävande företag.

Bekväm och bekymmersfri

Kunden behöver inte reglera uppvärmningssystemet själv. Vi övervakar distributionsnätet dag och natt och underhåller det regelbundet. Vi följer kontinuerligt fastighetens energiförbrukning och rapporterar till kunden om fel uppstår.

Kunden behöver inte lägga ner tid på fjärrvärmen och den kräver inga ständiga åtgärder. I samband med installationen inregleras fjärrvärmecentralens styrsystem, och efter det krävs ingen ytterligare inreglering. Vid behov ger vi stöd och råd i alla frågor som rör uppvärmning.

Alltid jämn temperatur

I fjärrvärmehus hålls uppvärmningen alltid på önskad nivå oberoende av utomhustemperaturen. Rumstemperaturen kan automatiskt hållas jämn med golvvärme eller radiatorer. Då beaktas värme från solen, människor eller apparater – värme som inte alltid är jämnt fördelad mellan alla rum.

Leveranssäker

Fjärrvärmeleveransen är avbruten bara 2-3 timmar per kund och år. Våra kunder anser att just leveranssäkerheten är en av de största fördelarna med fjärrvärme.

Vi levererar fjärrvärmen säkert via ett underjordiskt nät. De viktigaste förbindelserna finns djupt nere i berggrunden i underhållssäkra tunnlar. Produktionen är spridd på tiotals produktionsställen i olika stadsdelar och vi har reservanläggningar med tanke på eventuella produktionsstopp. Därför får du snabbt hjälp om det blir avbrott i fjärrvärmeleveransen, och du behöver inte göra något själv.

Det finns alltid tillgång till tappvarmvatten, eftersom varmt vatten hela tiden cirkulerar i fastighetens värmesystem. Tack vare cirkulationen ger alla kranar i fastigheten varmvatten lika snabbt.

Stabil prissättning

Fjärrvärmens prisbildning är öppen och ändringar är förutsebara, vilket ger ekonomisk trygghet. Fjärrvärmen produceras på olika ställen och ur olika energikällor, så att produktionen alltid sker där det är bäst från kostnadssynpunkt.

Minskar förbrukningen

Fjärrvärmen ger möjlighet att förbättra energieffektiviteten. För större energibesparingsåtgärder ställer vi gärna vår expertis till förfogande.

Vi producerar fjärrvärme och el i samma process. Därför är fjärrvärme tveklöst det energieffektivaste uppvärmningssättet i stadsmiljö. Energieffektiviteten baserar sig på fjärrvärmens låga primärenergifaktor och höga verkningsgrad – produktionen kräver alltså mindre bränsle jämfört med andra uppvärmningssätt.

Stoppa halka med fjärrvärme

Fjärrvärme är ett energieffektivt och osynligt sätt att hålla trottoarer och spårvägsskenor isfria. Därför är till exempel Alexandersgatan snöfri även under vintern. Ta kontakt med våra experter så utreder vi hur du bäst kan hålla isfritt hos dig.

Dela: