Uutinen / 1.9.2014

Viikinmäen kytkinlaitoksen käyttöönotto häiritsee liikennettä Lahdenväylällä

Voimajohdoille tehdään Viikinmäessä uusia reittilinjauksia. Tämä aiheuttaa häiriöitä Lahdenväylän liikenteelle.

Helen Sähköverkko Oy uudistaa sähkönjakelun solmupisteasemaa Viikinmäessä. Uuden 110 kilovoltin kytkinlaitoksen käyttöönotto aiheuttaa häiriöitä liikenteelle Lahdenväylällä Vantaanjoen sillan pohjoispuolella viikoilla 37-39, kun Lahdenväylän ylittäviä avojohtoja siirretään uudelle kytkinasemalle. Asennustöiden ajaksi työmaa-alueella suljetaan yksi ajokaista molempiin suuntiin klo 10-14. Samaan aikaan liikennettä joudutaan pysäyttämään kerrallaan enintään kolmeksi minuutiksi.
 
Kytkinaseman läheisyyteen pystytetään viikolla 36-37 uusi maisemapylväs, jonka kautta avojohdot kulkevat.
 
Marraskuussa siirretään toinen Lahdenväylän ylittävä avojohtoyhteys uudelle kytkinasemalle. Myös tämä aiheuttaa haittaa liikenteelle. Tarkemmasta aikataulusta sekä liikenteelle aiheutuvasta haitasta ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.

Viikinmäki on yksi Helsingin alueen sähköverkon keskeisistä solmupistesyöttöasemista, jotka ovat yhteydessä valtakunnalliseen sähkönsiirtoverkkoon sekä Helsingin omaan 110 kV siirtoverkkoon. Uudistuksella varmistetaan sähköverkon hyvä toimitusvarmuus myös kasvavassa kaupungissa.
 
Pahoittelemme työmaasta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.