Uutinen / 12.3.2015

Domino - uusi sähkötuote suurasiakkaille

Helenin suuret sähköasiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan uuden Domino-sopimuksen. – Sopimusta parhaiten kuvaava markkinalähtöisyys, hinnoittelumme läpinäkyvyys sekä palvelumme antavat asiakkaalle varmuuden siitä, että yrityksen sähkön hankinta on asiantuntevissa käsissä, myyntipäällikkö Mika Kannisto arvioi Dominon hyötyjä.

Vuoden 2014 puolella markkinoille tuotu Domino-sopimus sopii teollisuuden ja kaupan alan yrityksille sekä kiinteistöyrityksille, jotka käyttävät 10 000-100 000 MWh sähköä vuodessa, ja joiden sähkön käyttö on hyvin ennustettavaa.

- Domino on joustava sopimus, joka mahdollistaa markkinoiden hinnanvaihteluiden hyödyntämisen ja pitkällä aikavälillä mahdollisimman ennustettavan sekä tasaisen sähkön hinnan. Domino on sikälikin joustava, että sopimukseen on helppo liittää uusia sähkön käyttökohteita ja päinvastoin. Tämän mahdollistaa jatkuva sähkönkäyttöennusteen seuranta. Tyypillisestihän Dominon valinneilla asiakkailla on paljon kohteita, Mika Kannisto kertoo.

- Dominon sähkön hankinta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista, sitä ohjaa erikseen asiakkaan tarpeisiin rakennettu hankintastrategia. Seuraamme yhdessä asiakkaan kanssa laadittua sähkön kulutukseen perustuvaa myyntiennustetta ja hankimme markkinoilta sähkön silloin, kun se on edullisinta.

Sähköä hankitaan sovitun hankintastrategian mukaisesti. Hankintaa hajauttamalla pienennetään sähkönhankintaan liittyviä hintariskejä.

- Sopimuksen markkinalähtöisyys takaa asiakkaalle markkinahintaista sähköä sekä myös mahdolliset tuotot, mikäli asiakkaan hankintojen suhde markkinahintaan nähden on suotuisa, Mika Kannisto toteaa.

 

Asiakkaat arvostavat asiantuntijapalveluja 

- Domino-sopimuksen valinnut asiakas voi valita haluaako tehdä hankinnat itse, toki suosituksestamme, tai jättää hankinnat meidän tehtäväksemme. Jälkimmäinen vaihtoehto on useimmiten taloudellisesti kannattavin, sillä asiakas voi jättää aikaa vaativat asiat osaaviin käsiimme ja keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

- Tuoreen kyselyn mukaan asiakaskuntamme on kiinnostunut mahdollisuudesta tehdä itse hankintoja salkkuunsa, mutta suurin osa haluaa jättää ne asiantuntijoidemme tehtäväksi.

- Osaavalla salkunhallinnalla sähkön hankintakustannuksista saadaan selvää säästöä. Asiakas ymmärtää palvelumme arvon ja on valmis maksamaan siitä. Palvelumme osuus sähkönhankinnan kokonaiskustannuksista jää 1/20 – 1/10 välille, Mika Kannisto pohtii.

 

Tiivis yhteydenpito ja raportointi tuovat varmuutta   

- Kanssamme asiakas ei ole yksin, sillä hänelle nimetty yhteyshenkilö pitää tiiviisti yhteyttä häneen. Raportoimme säännöllisesti salkun tilasta ja tehdyistä hankinnoista. Lisäksi asiakas voi valita itse tarvitsemansa määrän salkkutapaamisia ja mahdollisia koulutustilaisuuksia kanssamme.

- Hinnoittelumme läpinäkyvyys on saanut hyvää palautetta. Asiakas saa kuukausittain laskutushintaraportit. Raporteissa on selkeästi jäsenneltynä sähkön hankintakustannukset sekä palvelukustannukset. Tämän lisäksi laskutuspalveluihin sisältyy käyttöpaikkakohtainen laskutus, yksi hinta/ käyttöpaikka. Näin asiakas saa käsityksen siitä, mitä oikeasti on ostanut ja mitä se maksaa, Mika Kannisto kertoo.

 

Lisätietoja:

Myyntipäällikkö Mika Kannisto

Puh. 09 6172780 ja 050 3600196

Sähkömarkkinat

Lue lisää aiheesta

Yritykset