Uutinen / 5.4.2016

Valtakunnallinen aikajako muuttaa päivä-yö -tunteja

Helen Sähköverkko ottaa käyttöön valtakunnallisen aikajaon mukaisen mittauspalvelun 1.4.2016 alkaen. Muutos koskee aikasiirto ja ohjattu yö –siirtotuotteita.

Toiminta sähkömarkkinoilla helpottuu, kun tuotteet yhdenmukaistuvat valtakunnan tasolla.

Uuden aikajaon myötä päiväsiirto on voimassa kaikkina viikonpäivinä klo 7–22, muuna aikana käytössä on yösiirto.

Muutokset Helen Oy:n sähkön myyntihintoihin

Aikajakomuutos aiheuttaa muutoksia myös sähkön myyntihintoihin niillä Helenin asiakkailla, joilla on käytössä aikaan perustuva sähkötuote. Sähkön myyntihinnan keskimääräinen hintataso Helenin asiakkailla ei muutu.

Muutokset aikasiirtoasiakkaille sähkönsiirrossa

Muutokset aikasiirtoasiakkaille sähkönsiirrossa

 

Aikasiirtotuotteen päivä- ja yösiirron siirtohinnat eivät muutu, mutta muutoksen myötä kalliimpien päiväsiirtotuntien osuus kasvaa 39 prosentista 63 prosenttiin. Asiakkaan kokema hinnankorotus muodostuu perusmaksun korotuksesta sekä aikajaon muutoksesta.

Yösiirron hinnoittelu alkaa klo 22. Asiakkaan lämmityskuormat ohjataan päälle klo 22 jälkeen. Helen Sähköverkko käyttää satunnaisviivettä lämmityksen ohjauksessa tasoittaakseen sähköverkon kuormitusta kantaverkkoyhtiö Fingridin antaman suosituksen mukaisesti. Lämmityskuorma kytkeytyy päälle satunnaisesti aikavälillä 22.00-23.00.

18000 kWh vuodessa kuluttavan suoran sähkölämmitysasiakkaan sähkönsiirron kustannus nousee 4,53 euroa kuukaudessa. Tämä vastaa verottoman siirtohinnan korottumista 9,5 prosentilla. Sähköveron ja arvonlisäveron huomioimisen jälkeen asiakkaan siirtolasku nousee 5,1 prosenttia. Korotuksen suuruus vaihtelee asiakkaan sähkönkäyttäjän jakautumisesta, riippuen onko kohteessa varaava sähkölämmitys, suora sähkölämmitys vai muu lämmitystapa.

Muutokset ohjattu yö -sähkönsiirtotuotteen asiakkaille

Muutokset ohjattu yö -sähkönsiirtotuotteen asiakkaille

 

Ohjattu yö –siirtotuotteen päivä- ja yösiirron siirtohinnat eivät muutu, mutta muutoksen myötä kalliimpien päiväsiirtotuntien osuus kasvaa 50 prosentista 63 prosenttiin. Asiakkaan hinnankorotus muodostuu perusmaksun korotuksesta, aikajaon muutoksesta sekä tehomaksun korotuksesta.

Yösiirron hinnoittelu alkaa klo 22. Asiakkaan lämmityskuormat ohjataan päälle nykyisen käytännön mukaisesti lämmöntarpeen mukaan klo 22 jälkeen. Lämmitysjakso on kymmenen tuntia aikavälillä 22-08, mikäli ulkolämpötila on alempi kuin -27°C. Viimeinen tunti lämmitetään päivähinnalla, mikäli varaaja ei ole ehtinyt lämmetä riittävästi yhdeksän tunnin aikana.

Tehomaksun määräytymisperuste muuttuu samassa yhteydessä. 1.4.2016 alkaen tehomaksu määräytyy mitatun tehon mukaisesti siten, että laskutusteho on viimeisimmän 12 kuukauden aikana mitattu suurin tuntiteho. Jatkossa sähkön kulutushuippuja tasaava kuluttaja maksaa vähemmän kuin kerralla sähköä paljon kuluttava. Mikäli sähkön käyttötavassa tapahtuu muutos, ei muuttunutta tilannetta jatkossa tarvitse ilmoittaa sähköverkkoyhtiölle, vaan laskutus muuttuu mittaustiedon muuttuessa uutta tilannetta vastaavaksi.

Sähkönsiirtohinnat tuotteittain

Aikasiirto-tuotteen hinnanmuutokset

 

Ohjattu yösiirto -tuotteen hinnanmuutokset

 

Taulukoiden hinnat eivät sisällä sähköveroa. Sähkön siirtohinnan yhteydessä veloitetaan lisäksi aina sähkövero. Sähkövero peritään kaikesta jakeluverkon kautta asiakkaille jaetusta sähköenergiasta. Sähkön valmistevero ja huoltovarmuusmaksu sisältyvät sähköveromaksuun. Kuluttaja-asiakkaille sähkövero on 2,79372 c/kWh (alv 24%).

Alkuperäinen julkaisupäivämäärä: 25.2.2016
Julkaistu uudelleen: 5.4.2016