Uutinen / 17.6.2021

Fit for 55 edellyttää kaikilta sektoreilta yhtäläisiä toimia kohti päästöttömyyttä

Euroopan komission Fit for 55 -paketti tuo paljon muutoksia lainsäädäntöön, mutta se ei vielä riitä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteeseen Euroopan unioninkaan osalta. Europarlamentaarikko Ville Niinistö kuitenkin uskoo vahvasti positiivisen kierteen lähteneen liikkeelle.

Ville Niinistö

Euroopan komissio julkaisee kesän aikana Fit for 55 -paketin, joka on komission ensimmäinen konkreettinen EU Green Deal -ohjelman toimenpide.

Paketti sisältää yli kymmenen lainsäädäntöesitystä, joiden tarkoitus on muuttaa EU:n ilmastopolitiikkaa siten, että se saavuttaa ilmastovälitavoitteensa. Välitavoitteen mukaan vuonna 2030 EU:n kasvihuonekaasupäästöt ovat 55 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990.

Europarlamentaarikko Ville Niinistön mukaan tärkeintä paketissa on, että energia- ja teknologiamurros vähäpäästöisiin ratkaisuihin etenee samaa tahtia elinkeinoelämän kaikilla sektoreilla.

”Suomessa on paljon puhtaan teknologian ja energiatehokkuuden edelläkävijöitä, ja hyödynnämme esimerkillisesti tuuli- ja aurinkovoimaa. Mutta meillä on myös aloja, kuten metsäteollisuus, jotka ovat raaka-ainepainotteisia ja joita ei voi samalla tavalla sähköistää ainakaan kustannustehokkaasti. Myös näillä sektoreilla pitää olla hereillä.”

Energian varastointi ja siirto vaativat uusia keinoja

Niinistö kiittelee suomalaisia kaukolämpöyhtiöitä siitä, että ne ovat heränneet lämmön varastoimiseen. Esimerkiksi Helen ottaa tänä kesänä käyttöön Mustikkamaan alle rakentamansa jättimäisen luolalämpövaraston.

Mustikkamaalla lämmön varastoimiseen käytetään vettä, mutta yksi tulevaisuuden energian siirto- ja varastointikeinoista esimerkiksi juuri tuulivoiman kohdalla tulee suurella todennäköisyydellä olemaan vety.

”Kun tuulivoima jyllää tulevaisuudessa täysillä, on tärkeää, että sitä saadaan energiapiikkien aikaan varastoon. Myös vety tulee olemaan osa sitä ratkaisua, jolla pääsemme kokonaan eroon fossiilisista polttoaineista ja kivihiilestä esimerkiksi teräksen tuotannossa.”

Päästökauppa kiristyy selvästi

Yksi Fit for 55 -paketin merkittävimmistä vaikutuksista tulee olemaan päästökaupan kiristyminen. Tällä hetkellä hiilidioksiditonni maksaa päästökaupassa 50 euroa. Jo tätä hintaa pidettiin vielä hetki sitten todella korkeana. Paketin myötä hinta tulee kuitenkin nousemaan entisestään.

”Päästöoikeuksien hinnoittelu tulee olemaan päämekanismi, jolla ohjataan energiateollisuutta oikeaan suuntaan. Sen avulla energiantuotanto voi olla päästötöntä EU:ssa jo 2030-luvun aikana.Tähänkin peilaten kaikkien nyt tehtävien investointien tulisi tähdätä päästöttömyyteen”, Niinistö sanoo.

Ilmastokriisin hillitsemisen kannalta Fit for 55 -paketin toimenpiteet eivät kuitenkaan ole vielä tarpeeksi ääneen lausuttuun 1,5 asteen tavoitteeseen pääsemiseksi. Niinistö kuitenkin uskoo vahvasti, että pyörä on nyt polkaistu pyörimään. Yhdysvaltojen ja Kiinan valtiontalouksien vihreiden uudistusten myötä globaalien pääoma- ja rahavirtojen siirtyminen hiilineutraaliin murrokseen tulee olemaan todella voimakas, mikä ruokkii kehitystä.

Luonnon monimuotoisuus näkyy kehityksessä myös tulevaisuudessa

Istuva Euroopan komissio on ensimmäinen komissio, joka on nostanut luonnon monimuotoisuuden ja lajien kirjon ilmastonmuutoksen rinnalle ja huomioinut, että niitä ei voi erottaa toisistaan.

Näin ollen luonnon asettamien reunaehtojen huomioiminen uusiutuvan energian kriteereissä ja EU-taksonomiassa tulee vahvistumaan. Niinistön mukaan tämä tiukentaa myös EU:n vastuullisuusraportoinnin ympäristökriteerejä.

”Suomessa kannattaisi tunnistaa tämä kehitys ja varautua siihen. Suomalaiset yritykset voisivat olla tällä sektorilla jopa edelläkävijöitä. Meillä tehdään jo esimerkiksi maailman vähäpäästöisintä terästä. Samalla tavalla voisimme metsäpuolella osoittaa biotalouden mahdollisuudet osana fossiilisten raaka-aineiden korvaamista. Tämä tarjoaa haastetta, mutta myös mahdollisuuden uusiin ratkaisuihin.”

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus