Uutinen / 18.5.2022

Sopimusvesivirran muutoksia ei pääsääntöisesti tehdä vuonna 2022

Sopimusvesivirran muutoksia ei pääsääntöisesti tehdä vuonna 2022, koska lämmityskausi 2021–2022 oli varsin leuto ja toteutuneet mittausajanjaksot jäivät selvästi - 26 asteen mitoituspisteestä. Tästä syystä sopimusvesivirran tarkistusten täsmällisyys saattaa kärsiä.

Haluamme kehittää asiakasviestintäämme. Tähän liittyen lähetämme asiakkaillemme, joiden sopimusvesivirta muuttuisi nyt tehtyjen mittausten perusteella, ilmoituksen toteutuneesta mittaustiedosta. Näin nämä asiakkaat pystyvät ajoissa varautumaan sopimusvesivirran todennäköiseen muuttumiseen lähitulevaisuudessa ja voivat halutessaan tehdä esimerkiksi energiatehokkuustoimenpiteitä tai muuttaa kulutustottumuksiaan vaikuttaakseen tulevaisuuden maksuihin. Tulemme tekemään muutokset vasta seuraavan kylmempään ajanjaksoon sijoittuvan tarkistuskierroksen jälkeen, jolloin pystymme varmistamaan mittaustulosten täsmällisyyden.

Mistä kaukolämmön hinta muodostuu ja mikä on sopimusvesivirta?

Kaukolämmön hinta muodostuu kiinteästä vesivirtamaksusta ja kausittain vaihtuvasta energiamaksusta.

Sopimusvesivirralla tarkoitetaan asiakkaan käyttöön varattua suurinta tuntista kaukolämpöveden virtaamaa (m³/h), mikä riittää lämmittämään kiinteistön suunniteltuun sisälämpötilan arvoon. Helsingin alueella mitoitusulkolämpötila on Suomen rakentamismääräyskokoelmassa määriteltyjen mitoitusulkolämpötilavyöhykkeiden mukaan -26 °C. Tämän takia sopimusvesivirta määritellään talvikuukausista, jolloin päästään mahdollisimman lähelle mitoitusulkolämpötilaa. Emme päivitä vesivirtamaksua yksittäisen kulutuspiikin perusteella. Vesivirtamaksulla varmistamme häiriöttömän lämmöntoimituksen ja huolehdimme, että lämpöä riittää kaikille kylmimmilläkin pakkasilla. Maksun avulla katamme kaukolämmön tuotannon ja siirron kiinteitä kustannuksia, kuten tuotantolaitosten ja verkoston investointeja sekä kunnossapitoa. Vesivirtamaksun suuruus riippuu rakennustyypistä ja kiinteistön tarvitsemasta lämpötehosta.

Energiamaksulla tarkoitetaan lämmön tuotantoon ja siirtoon liittyviä muuttuvia kuluja. Energiamaksu perustuu asiakkaiden energiankäyttöön ja se päivitetään neljä kertaa vuodessa. 90 % energiamaksusta perustuu tekijöihin, jonka hintoihin emme voi vaikuttaa, kuten polttoaineisiin, päästöoikeuksien hintoihin ja verotukseen.

Lue lisää kaukolämmön hinnan muodostumisesta 

Lue lisää aiheesta

Lämpö Helen