Ohjeet LVI-suunnittelijoille

Katso kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeet Helenin verkkoalueella. Ohje sisältää myös Helenin tekemät muutokset ja lisäykset K1/2020 -julkaisuun. 

Katso myös ohje hybridikytkennästä kaukolämpölaitteiston rinnalle ja energiateollisuuden PILP-ohjeet suunnittelijalle ja taloyhtiölle.

Kun tilaajasi kiinteistössä on jo liittymä ja tarvitset siihen muutoksia, ota meihin yhteyttä muutostyöhön liittyen.

Kaukolämmön ennakkotarkastukseen toimitettavat LVI-piirustukset

Tarkastamme ensin suunnitellun johtoreitin, mittauskeskuksen sijoituksen sekä muut tilaan tulevat laitteet tilanvarauksina. Tätä varten Helenille tulee toimittaa LVI-asema- ja pohjapiirustukset. LVI-kuvatiedostojen formaatti on Cad 2010-2014 DWG kaikki tasot bindattuna. 

Suunnitelmiin tulee esittää kaikki ne tasot, joihin kaukolämpöputkia tullaan asentamaan eli koko putkireitti ja asennusreitin esittämiseen tarpeelliset leikkauspiirustukset sekä käytetty korkeusjärjestelmä ja lämmönjakohuoneen lattiakorko. Kaikki tarvittavat kytkentäkaaviot toimitetaan pdf-muodossa.

Suunnitelmat toimitetaan sähköisen dokumenttien latauspalvelun kautta. Lue lisää tiedotteestamme.

Toimitettavat LVI-suunnitelmat:

 • LVI-asemapiirustus – Piirustuksessa esitetään vesi- ja viemäriputket ja kaukolämpöjohdot sekä pinnantasaussuunnitelma.

 • LVI-pohjapiirustukset – Piirustuksissa esitetään lämmönjakohuoneen paikka (LJH), mittauskeskuksen sijoitus, muut tulevat laitteet tilavarauksina sekä suunnitelma kaukolämpöjohtojen asennusreitistä ja sisääntulokohdasta lämmönjakohuoneeseen. Piirustuksiin tulee merkitä lämmönjakohuoneen korkoasemat näkyviin, N2000-korkeusjärjestelmän mukaan. Vesi- ja viemärijohdot tulee olla esitettynä erillisissä tiedostossa.

 • Kytkentäkaavio –toimitetaan pdf-muodossa. Noudatetaan ohjeistusta: ”Rakennusten kaukolämmitys, Määräykset ja ohjeet” K1/2013, sekä Helenin vahvistamat kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita 1/2015.
  Kytkentäkaaviossa esitetään:
  • LJH-pohjapiirros (1:50 tai 1:20), josta tulee ilmetä lattian korko, kaukolämpö- ja vesimittauskeskuksien sijoitukset, vesi-, viemäri- ja lämpöputket ja kaukolämpöjohdot, muut tulevat laitteet tilavarauksina;

  • lämmitystekniset tiedot- ja lämmönjakokeskuksen tiedot-taulukot;

  • toimintaselostukset ja säätökäyrät;

  • ilmastointi- ja kierrätysilmakojeiden patterien putkikytkennät sekä patterien, patterin pumpun ja säätöventtiilin mitoitusarvot esim. taulukkomuodossa kojekohtaisesti.

 • Tulo- ja kierrätysilmakojeiden piirustukset. Piirustuksissa esitetään kojeen säätökaavio, toimintaselostus ja patterin putkikytkentä. Kojeluettelo, jossa on esitetty lämmityspatterin toimintalämpötilat (vesi ja ilma), ilmamäärä, teho; lämmityspatterin pumpun ja säätöventtiilin virtaamat; LTO-patterin toimintalämpötila (ilma) ja teho.
 • Muut mahdolliset erikoislaitteistojen kytkennät.

Toimittamalla suunnitelmat hyvissä ajoin ennen töiden aloitusta, varmistat kaukolämpölaitteiden oikeellisuuden ennen hankintaa. Teemme suunnitelmiin tarvittavat huomautukset, joiden mukaan suunnittelija korjaa piirustukset Helen Oy:lle ja päivittää myös kohteen kytkentäkaavion vastaamaan näitä.

Katso myös


Tekninen suunnittelu

Olemme koonneet tänne erilaisia ohjeita kaukolämpöön liittyvien töiden suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Hyödynnä myös dokumenttien sähköistä latauspalvelua.


Dokumenttien latauspalvelu

Toimita meille sähköisen dokumenttien latauspalvelun kautta kaukolämmön ja -jäähdytyksen LVI- ja arkkitehtisuunnitelmat.


Kaukolämmön dokumentit

Lähetä meille suunnitteluvaiheen kuvat ja tekniset dokumentit latauspalvelun kautta.


Tietoa urakoitsijoille

Täältä löydät muun muassa urakointipiirustuksia koskevia ohjeita.


Ohjeita arkkitehdeille

Lämmönmittauspaikan sijainti ja cad-piirrustusten toimitusohjeet.


Kaukosiirron kytkentärasian tilaus

Jaa: