Bas El

Bas El är ett enkelt och pålitligt val och därför också vår populäraste produkt. Avtalet gäller tills vidare och kan sägas upp med två veckors uppsägningstid. Du får besked om eventuella förändringar i ditt elpris i god tid.  

Det nya priset på Bas El är 15,46 c/kWh fr.o.m. 1.11.2023.

Beställ nu

Bas El – vår populäraste produkt

Priset på Bas El följer marknadsprisutvecklingen på el. Du får besked om eventuella prisändringar i god tid i förväg. Avtalet gäller tills vidare med två veckors uppsägningstid.

Se elprislistor och villkor

Bas El är Helens elavtal med leveransskyldighet för kunder som har ingått sitt Bas El-avtal före 31.8.2022 och vars förbrukningsplats är i Helsingfors. Just nu erbjuder Helen Börsel och Förbrukningsel-avtal för sina kunder som omfattas av leveransskyldigheten.

Vad är det fråga om?

  • Tillsvidareavtal
  • Priset följer marknadsprisutvecklingen på el
  • En elolycksfallsförsäkring för hela din familj ingår i priset
  • Elens ursprung motsvarar ursprungsmixen för elproduktionen i Finland: kärnkraft 18 %, fossila 70 %, förnybara 12 % (2022)
  • Priserna nedan inkluderar moms 24 %. Till och med 30.4.2023 är momsen 10 %.

Bas el

Bas El är ett enkelt och pålitligt val och därför också vår populäraste produkt. Avtalet gäller tills vidare.
19,12 c/kWh
Grundavgift 4,74 €/månad
Beställ

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Klimatneutralitet år 2030

Vi kommer att nå en klimatneutral framtid tillsammans med våra kunder genom att utnyttja artificiell intelligens, data som styr förbrukningen, det smarta elnätet, spillvärme och förnybara energikällor till lands, till havs och i luften.

För mer information