Trygg Bas el

Bas el är huvudsakligen avsedd för lägenheter i flervåningshus samt för småhus och fritidsbostäder som inte har elvärme. 

VÅR POPULÄRASTE PRODUKT

Bas el är ett enkelt och förmånligt val och därför också vår populäraste produkt. Avtalet är ett tillsvidareavtal och kan sägas upp med två veckors uppsägningstid. Du får i god tid besked om eventuella förändringar i ditt elpris.

Kolla prislistor och avtalsvillkor

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

  • Avtal: i kraft tillsvidare
  • Ursprung: motsvarar den nordiska produktionsmixen
  • Pris: följer marknadsprisutvecklingen på el
  • För vem: särskilt för lägenheter i flervåningshus och andra bostäder som inte har elvärme

URSPRUNGET FÖR EL

Ursprunget för Bas El baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från Bas el är 232 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,49 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 41
Kärnkraft 52
Förnybara 8

För mer information


Elprodukter och priser

Som Helens kund, får du el till bra pris till hela landet. Vi har redan 500 000 nöjda kund. Från vår brett urval, hittar du den rätta alternativ att matcha dina behov och värderingar.


Fast pris el

Fast pris el är förmånlig el som producerats med förnybara energikällor.


Förnybar och förmånlig vindkraft

Vindkraft är ett förmånligt och bekymmersfritt avtal, där all el som levereras är koldioxidfri förnybar energi. Vindkraft passar både dig som bor i lägenhet och dig som har elvärme.


Miljöel


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.


El för dig med elvärme

Fortlöpande Tidsel och Säsongsel passar dig som har elvärme.


El till marknadspris

Priset på KotiSpot-el utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.


Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.

Dela: