Nyhet / 29.1.2021

Ny prisperiod för fjärrvärme börjar

Fjärrvärmepriset för vårperioden 2021 är 70,95€/MWh (inkl. moms 24%) från och med 1.3.2021.

Hur bestäms priset på fjärrvärme?

Fjärrvärmepriset består av en fast flödesavgift och en energiavgift som varierar efter säsong. Energiavgiften täcker de rörliga kostnaderna för produktion och överföring av värme. Som exempel kan nämnas kostnader för energikällorna, energiskatter, utsläppsrätter samt elanvändning. Energiavgiften uppdateras fyra gånger per år: i början av januari, början av mars, början av maj och början av oktober. På basis av detta bestäms säsongspriset för energiavgiften för fjärrvärme.  

Fjärrvärmepriset brukar vara högst under vinter- och vårperioden, eftersom vädret är kallare och värmebehovet större. 

Priset för vårperioden 2021

Fjärrvärmepriset för vårperioden är 70,95€/MWh (inkl. moms 24%) från och med 1.3.2021. Med vårperioden avses perioden 1.3-30.4.2021. Jämfört med den förmånliga vårperioden 2020 stiger priset med 14 %, men jämfört med vårperioden 2019 är priset lägre.

Orsaken till prishöjningen för vårperioden är de höjningar av punktskatterna som trädde i kraft vid årsskiftet, samt höjda priser på utsläppsrätter. 

Hur utvecklas fjärrvärmen i framtiden? 

Helens fjärrvärme är på väg mot full klimatneutralitet fram till 2035. År 2029 upphör Helen att använda stenkol och fram till 2024 minskar koldioxidutsläppen från fjärrvärme med 40 %.  

Helens innovationer inom förnybar energi som ersätter fossil energi kommer i framtiden att minska punktskatternas och utsläppsrätternas inverkan i samband med fossil energi.   

Redan nu kan Helens kunder välja de klimatneutrala uppvärmningsformerna Förnybar värme eller Cirkulär värme.

Läs mer om fjärrvärmens framtid och Helens konkreta insatser för klimatneutral fjärrvärme här (på finska).

Läs mer om prissättningen av fjärrvärme här.

Läs mer om ämnet

Värme