Kraftverken i Nordsjö

Nordsjös kombikraftverk producerar el och fjärrvärme från naturgas. På kraftverksområdet i Nordsjö bygger vi ett nytt biovärmeverk som tas i drift under uppvärmningssäsongen 2022–2023. Biovärmeverket har en fjärrvärmeeffekt på cirka 260 MW och dess huvudbränslet är skogsflis, som är en biprodukt från skogsbruket och annars inte kan utnyttjas. Dessutom finns i Nordsjö en värmepump som togs i drift 2022, som använder havsvatten och spillvärme från kraftverk som värmekällor. Pumpens värmeeffekt är 12 MW.

Information

  • Vad: värme och el
  • Av vad: naturgas
  • Var: Ormuddsvägen 6–8
  • När: A 1991, B 1998
  • Hur mycket: 665 MW el, 582 MW värme
  • Vem: kraftverkschef Jyrki Hanioja, 09 617 3210

Säkerhetsmeddelande för Nordsjö (pdf)

Vuosaaren voimalaitos

För mer information