Vuosaaren voimalaitokset

Vuosaaren kombivoimalaitoksissa tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä maakaasusta. Rakennamme Vuosaaren voimalaitosalueelle uutta biolämpölaitosta, joka otetaan käyttöön lämmityskaudella 2022–2023. Biolämpölaitos tuottaa lämpöä noin 260 MW, ja sen pääpolttoaine on metsätalouden sivutuotteena syntyvä metsähake. Lisäksi Vuosaaressa sijaitsee vuonna 2022 käyttöön otettu lämpöpumppu, joka hyödyntää lämmönlähteinä merivettä ja voimalaitosten hukkalämpöä. Lämpöpumpun lämpöteho on 12 MW.

Voimalaitosten tiedot

Kombitekniikan ansiosta voimalaitosten hyötysuhde on parhaimmillaan 93 prosenttia.

  • Mitä: lämpöä ja sähköä
  • Mistä: maakaasusta
  • Missä: Käärmeniementie 6–8
  • Milloin: A 1991, B 1998
  • Kuinka paljon: sähköä 665 MW, lämpöä 582 MW
  • Kuka: tuotannonhallintapäällikkö Jarmo Hagström, jarmo.hagstrom@helen.fi, 09 6171 (vaihde)

Vuosaaren turvallisuustiedote (pdf)

Voimalaitosalueella on lisäksi vuonna 1998 valmistunut 25 000 m³:n lämpövarasto, jonka varastointikapasiteetti on noin 1 250 MWh.

Vuosaaren voimalaitos

Katso myös