Uusia ratkaisuja matkalla kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Helsingin Energian tavoitteena on CO2-neutraali energiantuotanto vuoteen 2050 mennessä. Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta tukee tätä tavoitetta.

Polttokokeet jatkuivat

Vuoden 2013 aikana tutkimme laajasti pellettien seospolttoa kivihiililaitoksissa. Alkukesästä 2013 jätimme ympäristölupahakemukset pelletin polton aloittamiseksi Hanasaaressa ja Salmisaaressa. Loppuvuodesta käynnistimme pellettien käytön mahdollistavan järjestelmän rakentaminen Salmisaaren voimalaitokseen.

Vuonna 2014 polttokokeet jatkuvat toisen sukupolven pelleteillä eli paahto- ja höyrypelleteillä. Maailman ensimmäisessä koko arvoketjun kattavassa tutkimushankkeessa selvitimme puupohjaisen biohiilen soveltuvuutta kivihiilivoimalaitoksen polttoaineeksi teollisessa mittakaavassa yhteistyössä UPM Kymmenen, Valmetin ja PVO-Lämpövoiman kanssa.

Biokaasuselvitykset tarkentuivat

Joutsenoon suunniteltua puupohjaista biokaasua tuottavaa biojalostamoa varten olemme tehneet tutkimusyhteistyötä Gasumin ja MetsäFibren kanssa. Tarkentuneet teknologiaselvitykset vahvistivat käsityksen, että hanke on ympäristövaikutuksiltaan ja teknisesti toteutettavissa, mutta taloudelliset tekijät eivät nykyisessä markkinatilanteessa puolla ratkaisua.

Älykkäitä ratkaisuja

Kalasataman alueen kehittämistä jatkettiin yhdessä ABB:n ja Fingridin kanssa. Vuoden 2013 joulukuussa saimme tarjouksen sähkön varastointiin liittyen. Sähkövarasto mahdollistaa sähköverkon joustavan käytön tuotannon ja käytännön tasaajana, tehoreservinä ja saatavuuden varmistajana poikkeustilanteissa. Sovimme myös älykkään kiinteistöautomaatioratkaisun toimittamisesta Kalasataman pilottikohteeseen.

Sähkölämmittäjille kehitettiin Termo-järjestelmä, jonka avulla voidaan kuluttajien sähkönkulutusta ohjata edullisimmille tunneille.

Vähitellen rakentuvaan Östersundomiin toteutamme erilaisia lähilämpöratkaisuja yhdistelemällä erilaisia lämmönlähteitä. Östersundomissa sijaitseva Sakarinmäen koulukeskus lämpenee jatkossa yli 80-prosenttisesti uusiutuvilla energianlähteillä. Lämmitysratkaisu sai Motivan Vuoden uusiutuva energiateko 2013 -kilpailussa kunniamaininnan.

Edistystä sähköisen liikenteen kehityksessä

Sähköisen liikenteen kehityksessä osallistuimme moneen eri tutkimushankkeeseen. Joulukuussa 2013 aloitti toimintansa valtakunnallinen sähköisen liikenteen latausoperaattori Liikennevirta Oy, jonka perustamiskehitykseen osallistuimme aktiivisesti.

T&K-kulujen jakautuminen

 %
Ilmasto- ja
ympäristöhaasteeseen
vastaaminen
uusilla ratkaisuilla
24
Nykyisen tuotannon
kehittäminen
vähäpäästöisemmäksi
27

Loppuasiakastuotteiden
kehitys

3

Prosessien tehostaminen
ja kehittäminen

15
Uuden liiketoiminnan
kehittäminen
22
Omaisuuden hallinta 9