Energiatulevaisuus

Globaalin ilmastohaasteen ratkaisuun tarvitaan useita keinoja ja kaikkien panosta. Tällä sivulla esittelemme viisi ratkaisua, joilla uskomme hiilineutraalin energiatulevaisuuden toteutuvan.

Hiilineutraali Helen 2030

Tulevaisuudessa meillä on merkittävä määrä aurinko- ja tuulivoimaa, mutta entistäkin enemmän kierrätettyä energiaa sekä tulevaisuuden uusilla tekniikoilla tuotettua energiaa. Talvisin tarvitaan vielä toistaiseksi polttamalla tuotettua lämpöä. Jatkossakin energiaa tuotetaan kaupungissa, lähellä asiakkaita.

Tavoitteenamme on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä.  Välitavoitteenamme vuoteen 2025 mennessä on:

  • Vähentää päästöjämme 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta.
  • Kasvattaa uusiutuvan energian osuus 25 prosenttiin.
  • Puolittaa kivihiilen käyttö.

Lisäksi luovumme kivihiilestä vuonna 2029.

Asiakkaan rooli kasvaa

Hiilineutraali tulevaisuus tehdään innovatiivisilla ja asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja palveluilla. Asiakkaista tulee energiantuottajia, kun aurinko- ja sähkövarastoratkaisut sekä lämmityksen erilaiset hybridijärjestelmät yleistyvät.

Mahdollistamme asiakkaiden pääsyn mukaan energiamarkkinoille. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuksia

asiakkaan-rooli.jpg

Hukkalämmöt otetaan tehokkaammin kiertoon

Mitään energiaa ei hukata, vaan se kierrätetään mahdollisimman hyvin.

Tulevaisuudessa hyödynnetään yhä enemmän  erilaisia lämmön lähteitä, esimerkiksi puhdistetun jäteveden hukkalämpöä, aurinkolämpöä sekä kiinteistöistä ja konesaleista talteen otettavaa hukkalämpöä.

Kesän lämmöntarve voidaan tulevaisuudessa kattaa kokonaan kierrätyslämmöillä.

Helenillä kierrätämme hukkalämpöjä

Lisäksi aloitamme meriveden lämpöä hyödyntävän lämpöpumpun rakentamisen Vuosaareen vuonna 2020 ja olemme mukana kehittämässä Kaupunkijalostamoa, jossa tarkoituksenamme on ottaa talteen biojalostamoprosessin sivutuotteena syntyvä lämpö.

hukkalampo.jpg

Joustoa tarvitaan lisää

Tuotannoltaan sään mukaan vaihtelevan aurinko- ja tuulivoiman lisääntyminen sähkömarkkinoilla tarvitsee rinnalleen joustoja sekä energian tuotannossa että käytössä. 

Kysyntäjoustoa tarvitaan muun muassa kulutus- ja tuotantohuippujen tasaamiseen. Joustoon osallistuminen tuo asiakkaalle taloudellista hyötyä.

Kehitämme ja ylläpidämme energian varastointia ja joustoa

Suunnittelemme lisäksi maailman ensimmäistä energian kausivarastoa Kruunuvuorenrannan kallioluoliin

jousto.jpg

Fossiilisista siirrytään biotalouden kautta x-talouteen

Tulevaisuudessa Suomessa on merkittävä määrä aurinko- ja tuulivoimaa, mutta entistäkin enemmän kierrätettyä energiaa sekä tulevaisuuden uusilla tekniikoilla tuotettua energiaa.

Toistaiseksi talvikaudella tarvitaan vielä polttamalla tuotettua lämpöenergiaa. Biotalous on nopein tapa korvata kivihiiltä. 

On vaikea arvioida, mitä tulee biotalouden jälkeen, mutta erityyppisiä uusia ratkaisuja suunnitellaan ja pilotoidaan jo.

Siirtymässä olemme siinä vaiheessa, että

Valmistaudumme Hanasaaren voimalaitoksen sulkemiseen 1.4.2023 loppuun mennessä. Valmistaudumme luopumaan kivihiilestä hallituksen esityksen mukaisesti vuonna 2029. 

x-talous.jpg

Innovaatioihin, tutkimukseen ja kehitykseen panostetaan

Hiilineutraaliin tulevaisuuteen tarvitaan useita vähäpäästöisiä ratkaisuja, energiatehokkuustoimia, uutta teknologiaa ja uusia digitaalisia ratkaisuja.

Suomi on energiaan liittyvän teknologian tutkimuksen kärjessä, ja osaamisen riittävyys on varmistettava myös tulevaisuudessa.

Helenin älykäs kaupunkienergiajärjestelmä toimii hyvänä alustana uusille innovaatioille. Olemme mukana muun muassa näissä pilottihankkeissa:

innovaatio.jpg

Energiatulevaisuus X:ssä

Pysy mukana keskustelussa energiatulevaisuudesta ottamalla Helenin X-tili seurantaan.

#energiatulevaisuus #energiamurros #energiablogi #uusiutuvaenergia #uusiutuvat #aurinkosähkö #aurinkoenergia #energiavarasto #jousto #hukkalämpö