Vety

Vedyllä on tärkeä rooli kestävässä energiajärjestelmässä. Sen avulla voidaan muun muassa korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä niillä teollisuudenaloilla, joita ei voida suoraan sähköistää, sekä varastoida energiaa suuressa mittakaavassa. Helen haluaa olla eturintamassa tuomassa vihreään vetyyn perustuvia ratkaisuja asiakkailleen.

Kestävän energiajärjestelmän puuttuva palanen

Vihreää vetyä valmistetaan vedestä elektrolyysin avulla. Valmistusprosessiin tarvitaan paljon uusiutuvaa sähköä ja sen sivutuotteena syntyy suuri määrä happea ja hukkalämpöä. Vedyn avulla voidaan käytännössä varastoida uusiutuvaa tuuli- ja aurinkosähköä, mikä tukee kestävää energiajärjestelmää. Toisaalta valmistuksessa syntyvää hukkalämpöä voidaan hyödyntää kustannustehokkaasti kaukolämpöverkossa lämpöpumppujen avulla.

Riittääkö sähkö vedyntuotantoon?

Suomella on valtava tuuli- ja aurinkovoimapotentiaali, ja nämä uusiutuvat tuotantomuodot ovat halvimpia tapoja tuottaa sähköä. Vetyhankkeissa käytetään pääosin uutta tuuli- ja aurinkovoimaa, jolloin jopa kokonaisia tuuli- ja aurinkopuistoja voidaan kohdistaa pelkästään vedyntuotannolle. Tämän vuoksi vetyhankkeet eivät käytä juurikaan olemassa olevaa sähkön tuotantokapasiteettia. Helenin tuottamasta sähköstä 90 prosenttia on vähäpäästöistä vuonna 2025.

Uusia vetypohjaisia tuotteita

Vedyn avulla voidaan valmistaa erilaisia jatkojalosteita, kuten polttoaineita, kemikaaleja ja jopa proteiinia. Useat näistä power-to-x- eli P2X-tuotteista perustuvat vedyn ja muualta talteen otetun hiilidioksidin hyödyntämiseen ja ne mahdollistavat fossiilisten polttoaineiden käytön korvaamisen esimerkiksi meri- ja lentoliikenteessä. Helen on kiinnostunut P2X-tuotteiden kehittämisestä yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Biopohjainen hiilidioksidi on osa ratkaisua

Hiilidioksidin talteenotto mahdollistaa P2X-tuotteiden valmistuksen vähentäen samalla ilmakehään päätyvän hiilidioksidin määrää. Selvitämme hiilidioksidin talteenoton mahdollisuuksia muun muassa Helenin lämmöntuotannossa syntyvän biopohjaisen hiilidioksidin osalta. Tällä hetkellä biopohjaista hiilidioksidia syntyy muun muassa metsätalouden sivutuotteena syntyvää metsähaketta hyödyntävässä Vuosaaren biolämpölaitoksessa.

Oletko kiinnostunut vetyratkaisuistamme?