Helenin hiilineutraalisuusohjelma

Helenin tavoitteena on olla hiilineutraali energiayhtiö vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalisuusohjelmassa kerromme teoista ja päästövähennyspolusta, joilla saavutamme tavoitteemme, vähennämme riippuvuutta fossiilisesta tuontienergiasta ja lisäämme energiaomavaraisuuttamme nopeutetusti. 

Teemme energiasta hiilineutraalia

Saavutamme hiilineutraalin tulevaisuuden yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa hyödyntämällä tekoälyä, kulutusta ohjaavaa dataa, älyverkkoa, hukkalämpöä ja uusiutuvia energialähteitä maalla, merellä ja ilmassa. Hiilineutraalisuusohjelmamme kokoaa askeleet kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. 

Tulevaisuudessa Helsinki lämmitetään hajautetulla energiantuotannolla, jossa keräämme energian talteen useista eri lähteistä: maasta, ilmasta ja vedestä. Sähkön tuotamme jatkossa pääosin aurinko-, tuuli-, vesi- ja ydinvoimalla.

Hiilineutraalisuusohjelmassamme kerromme miten vähennämme CO2-päästöjä, riippuvuutta fossiilisesta tuontienergiasta ja lisäämme energiaomavaraisuutta. Valjastamme hyötykäyttöön niin hukkalämmöt kuin kattopinnatkin yhdessä asiakkaidemme kanssa. 

Näin päästövähennyksemme etenevät

2023 vähintään 40 % vuoden 1990 tasosta

Suljemme Hanasaaren voimalaitoksen ja puolitamme kivihiilen käytön. Korvaamme tuotantoa hukkalämmöillä, kestävällä bioenergialla, energian varastoinnilla sekä ydin-, tuuli- ja aurinkovoimalla.

2024 vähintään 60 % vuoden 1990 tasosta

Siirrymme kohti hajautettua lämmöntuotantoa ja kestävää energiajärjestelmää. Korvaamme tuotantoa hukkalämmöillä, kestävällä bioenergialla, energian varastoinnilla sekä ydin-, tuuli- ja aurinkovoimalla.

2025 vähintään 80 % päästövähenemä vuoden 1990 tasosta

Lämmöntuotantomme muodostuu valtaosin hukka- ja ympäristölämpöjä hyödyntävistä lämpöpumpuista, sähkökattiloista, energian varastoinnista ja kestävästä bioenergiasta. Tuotamme sähköä pääosin tuuli-, ydin-, vesi- ja aurinkovoimalla. 

2030 vähintään 95 % vuoden 1990 tasosta

Kasvatamme entisestään tuuli- ja aurinkovoiman sekä polttoon perustumattoman lämmöntuotannon määrää erityisesti lämpöpumppuratkaisuilla. Kompensoimme jäljelle jääneet päästöt. 

Hiilineutraalisuusohjelmamme

Energiajärjestelmän kehitys vie kohti päästötavoitteita

Energiajärjestelmä on avainroolissa hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Kehitämme yhä puhtaamman, älykkäämmän ja omavaraisemman energiajärjestelmän. Vähäpäästöiset energiantuotanto- ja asiakasratkaisut sekä kaukolämpö- ja sähköverkon kehittäminen, optimointi ja tehostaminen vievät kohti hiilineutraalisuutta. Vauhditamme siirtymää hiilineutraalisuuteen erilaisten digitaalisten palveluiden, IoT-ratkaisuiden, energiadatan ja digitaalisen käyttökokemuksen avulla. 

Kaukolämpöjärjestelmämme joustavuus ja luotettava sähköverkkomme mahdollistavat energiantuotannon useista eri lähteistä. Kaukolämpöverkko tarjoaa asiakkaillemme kilpailukykyisen, turvallisen ja toimitusvarman lämmitysratkaisun. Sähkön tarve moninkertaistuu vihreän siirtymän myötä,  ja huolehdimme asiakkaillemme puhdasta sähköä. 

Lue lisää

Vihreä siirtymä yhdessä asiakkaiden kanssa

Luomme kaupunkienergiajärjestelmän kaksisuuntaiseksi energia-alustaksi, jotta asiakkaastakin voi tulla energiantuottaja. Valjastamme käyttöön niin hukkalämmöt kuin kattopinnatkin. Käytännössä asiakkaat sekä saavat että tuottavat energiaa älykkään verkkomme kautta.

Kehitämme fiksumpaa hiilineutraalia energiajärjestelmää, jonka avulla jokainen voi tuottaa, käyttää ja säästää energiaa ympäristöä vaalien. Tulevaisuuden kaupungin kiertotaloudessa toisen hukka voi olla toisen voimavara. 

Suunnannäyttäjänä kohti uutta

Kehitämme ja tarjoamme osaamistamme yhteiskunnalle ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Merkittävimmät näistä ovat sähköinen liikenne Helsingissä sekä vetytalous, jossa kehitämme kumppaneidemme kanssa esimerkiksi synteettisiä polttoaineita. Hyödynnämme digitaalisuutta ja dataa tuottavuuden ja tehokkuuden optimoimiseksi tavalla, josta hyötyvät asiakkaamme ja koko yhteiskunta.