Merkittävät tapahtumat 2020

Asiakkaita jo 550 000

Asiakasmäärä on kasvanut ennätykseen: vuodenvaihteessa Helenillä oli yli 550 000 sähköasiakasta ja lähes 16 000 lämpöasiakasta. Helen auttoi koronavirusepidemian vuoksi vaikeassa tilanteessa olevia kuluttaja- ja pienyritysasiakkaitaan pidentämällä maksuaikoja.

Oma Helen-digipalvelussa jo 50 000 käyttäjää

Loppusyksystä lanseeratussa Oma Helen-digipalvelussa on jo yli 50 000 asiakasta. Digipalvelussa voi hoitaa sopimuksiin liittyvät asiat ja seurata energiankäyttöä.

Investoinnit hiilineutraalisuuteen huipputasolla

Vuonna 2020 tehtiin 350 milj. eurolla investointipäätöksiä hiilineutraaliuteen. Helen alkoi rakentamaan Vuosaareen biolämpölaitosta, jossa hyödynnetään ainutlaatuista energiatehokkuutta. Sörnäisissä Katri Valan puiston alla sijaitsevaa lämpö- ja jäähdytyslaitosta laajennetaan uudella, jo seitsemännellä lämpöpumpulla. Investointi on ensimmäinen Salmisaaren voimalaitoksen kivihiilen korvaaja: uuden lämpöpumpun teho vastaa jopa yli 10 % Salmisaaren lämpötehosta

Toimitusjohtajana huhtikuun alussa aloitti Juha-Pekka Weckström

Helen Oy:n toimitusjohtaja aloitti huhtikuun alussa Juha-Pekka Weckström. Yhtiön strategian keskiössä ovat hiilineutraalius ja asiakaskeskeisyys. Korkean toimitusvarmuuden säilyttäminen sekä sähkön ja lämmön riittäminen on erityisen tärkeää poikkeusoloissa.

Sijoitukset kasvuyhtiöihin käynnistyivät ja sijoituksia tehtiin noin 4 milj. euroa

Suomen lisäksi Helen Ventures sijoitti startupeihin Hollannissa ja Saksassa. Gradyent optimoi kaukolämpöjärjestelmiä tekoälyn avulla ja saksalainen EcoG rakentaa käyttöjärjestelmää sähköautojen latauspisteille. 

Selvityksessä useita hiilineutraalisuushankkeita

Kilpilahden jalostamoalueen hukkalämpöjen hyödyntämistä selvitetään. Helen myös käynnisti selvityksen meriveden lämmön hyödyntämiseksi kaukolämmön tuotannossa ympärivuotisesti ja suuressa mittakaavassa. Helsingin ensimmäistä geolämpölaitosta suunnitellaan Ruskeasuolle.

Ratkaisuliiketoiminta kasvoi merkittävästi

Valituilla kolmella markkinalla: alueelliset ratkaisut, sähköinen liikenne ja älykkäät kiinteistöt ratkaisuliiketoiminta kasvoi merkittävästi. Maalämmön myynti käynnistettiin ja ensimmäiset pilotit rakennettiin. Pasilan Postipuistoon rakentuu uusi kiertotalousratkaisu, jossa asuintalo lämpenee ja viilenee hiilineutraalisti.

Helen kasvattaa merkittävästi tuulivoimatuotantoaan

Helen aloitti Lakiakangas 3 -tuulipuiston rakentamisen Pohjanmaalle yhdessä hankekehittäjä CPC Finlandin kanssa. Helenin osakkuusyhtiö Suomen Hyötytuuli Oy teki investointipäätöksen tuulipuiston rakentamisesta Keski-Pohjanmaalle. Tuulipuistot ovat tuotannossa 2021 ja 2022.

Julkinen sähköautojen latausverkosto kasvaa

Helenin julkisten latauspisteiden määrä nousi jo reilusti yli kahdensadan. Uusia latauspisteitä asennettiin mm. Helsingin kaupungin 13 liikuntapaikalle. Helenin kaikilla julkisilla sähköauton latauspisteillä auto latautuu uusiutuvalla tuulisähköllä.

Hiilidioksidikokonaispäästöt vähenivät peräti 19 %

Vähennys johtui normaalia lämpimämmästä säästä, alhaisemmasta tukkusähkön myynnistä sekä hiilineutraalin ja vähäpäästöisemmän tuotannon osuuden lisääntymisestä. Helen asettaa tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen (Science Based Target) ja sitoutui rajoittamaan lämpötilan nousun Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5 asteeseen ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä.

Mustikkamaan kallioluolaan varastoidaan lämpöä

Helen alkoi täyttää Suomen suurinta lämpövarastoa vedellä. Mustikkamaan alla sijaitsevat lämpöluolat ovat maailmanlaajuisestikin erityislaatuinen tapaus ja tärkeä askel Helsingin hiilineutraalilla polulla.