Uutinen / 18.11.2022

Helen julkaisi ensimmäisen biodiversiteettistrategiansa

Helen julkaisi marraskuussa yhtiön historian ensimmäisen biodiversiteettistrategian. Strategian tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta.

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on ilmastonmuutoksen ohella yksi suurimmista ympäristöön liittyvistä huolenaiheista. Helen on pyrkinyt strategian avulla ymmärtämään energiantuotantonsa ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajalta ja etsimään keinoja, joilla näitä vaikutuksia voidaan vähentää.

- Olemme tunnistaneet bioenergian hankinnan, vesivoiman tuotannon ja energiainfrastruktuurin kehittämisen painopistealueiksi, joilla pystymme parhaiten tukemaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä, kertoo Helenin ympäristöpäällikkö Rauno Tolonen.

- Olemme jo tähänkin asti käyttäneet vain kestävyyssertifioitua tai alkuperävalvottua biomassaa, ja tulevaisuudessa suosimme lämmöntuotannossa polttoon perustumattomia ratkaisuja. Vesivoiman osalta on tärkeää esimerkiksi se, että kalan kulku turvataan voimalaitosalueella.

Pitkällä aikavälillä Helen tavoittelee nettopositiivisuutta, eli sitä, että Helenin toiminnan myönteiset ympäristövaikutukset ovat kielteisiä suuremmat.

Biodiversiteettistrategian pohjalta laaditaan vuonna 2023 toimenpidesuunnitelma, jonka etenemisestä raportoidaan osana Helenin vuosittaista vastuullisuusraporttia.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus