Blogi / 19.12.2016

Ensimmäinen lämmityskausi pelletinpolttoa takana Salmisaaressa

Salmisaaren B-voimalaitoksella on otettu vuoden vaihteessa käyttöön mahdollisuus korvata kivihiiltä puupelletillä.

Teksti: Teemu Nieminen

Pelletin käyttöönotto voimalaitoksella on ollut kovan työn takana. Vasta maalis-huhtikuussa pellettiä voitiin polttaa pidempiä jaksoja ja kerätä kokemuksia kuinka pelletti kattilassa palaa. Nyt voimalaitos on ajettu alas kesän huoltoja varten.

Pellettiä poltettiin parhaimmillaan kattilassa noin 19 MW:n teholla. Lämmityskauden aikana pelletistä saatiin energiaa yli 10 000 MWh:a, mikä vastaa noin 1000 keskimääräisen kerrostaloasunnon vuosittaista energiankulutusta. Tuotetun bioenergian määrä on suuri, mutta tavoitteemme olivat vielä suuremmat.

Odotuksiemme mukaisesti pelletin poltto ei ole ollut kivihiilelle suunnitellussa kattilassa ongelmatonta, vaan monia asioita on vielä ratkaisematta. Suurimmat ongelmat liittyvät palamiseen kattilassa. Pelletit eivät pala täydellisesti tulipesässä ja palamatonta ainesta kertyy mm. rikinpoistolaitokseen, mikä heikentää sen toimintaa.

Myös kattilan likaantumista on havaittu tietyissä tilanteissa ja hetkittäin pelletin poltto on jouduttu jopa lopettamaan, jotta kattila puhdistuisi. Näiden kahden kuukauden koeajojen aikana ei pystytty vielä lopullisia virityksiä pelletinpolttoa varten tekemään ja urakkaa jatketaan syksyllä.

Pellettijärjestelmä toimii

Viime kesänä rakennettu pelletinkäsittelylaitteisto on toiminut hyvin ja luotettavasti. Yhden pellettirekan purku kestää noin 30 minuuttia ja suurimmat vastaanotetut pellettirekat ovat tuoneet yli 53 tonnia pellettiä kerralla.

Pellettien varastoinnissa ja käsittelyssä ei ole ollut isoja yllätyksiä. Pelletin joukosta on löydetty muutamia vieraskappaleita, jotka ovat aiheuttaneet pientä päänvaivaa, mutta suuremmilta harmeilta on vältytty. Vieraskappaleet lienevät peräisin jostain kuljetusketjun vaiheesta, ei pellettien valmistusprosessista.

Pelletinpoltto_klapi
Pelletinpoltto_poly

Ensimmäiset kokemukset pelletin poltosta Salmisaaressa on nyt saatu kevään aikana ja syksyllä toimintaa pyritään entisestään parantamaan. Loppuvuodesta pelletit otetaan käyttöön myös Hanasaaren voimalaitoksella, jonne rakennetaan parhaillaan pellettijärjestelmää. Jatkossa kivihiiltä voidaan korvata puun poltolla vielä aikaisempaakin enemmän.

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus