Blogi / 21.1.2020

Vakaasti ja varmasti kohti hiilineutraaliutta

Vuosi 2019 oli merkittävä Helenin hiilineutraaliustavoitteen näkökulmasta. Uudet avaukset teollisten hukkalämpöjen, meriveden ja geotermisen lämmön hyödyntämiseen viitoittavat tietä tavoitteen saavuttamiseen.

Teksti: Janne Rauhamäki

Viime vuoden alussa varmistimme Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisen vuoden 2024 loppuun mennessä, kun viimeinenkin pala korvaavaa lämmöntuotantoa täydentyy Vuosaareen suunniteltavalla biolämpölaitoksella. Osa Hanasaaren lämmöntuotannosta korvataan lämpöpumpuilla: vuonna 2018 käyttöön otetulla maanalaisella lämpöpumppulaitoksella Esplanadin alla ja laajentamalla Sörnäisissä toimivaa Katri Valan lämpöpumppulaitosta uudella, kuudennella lämpöpumpulla.

Tavoitteemme on etsiä Salmisaaren kivihiilen korvaajaksi ratkaisuja, jotka eivät perustu polttamiseen.

Uusia lämmönlähteitä

Hukkalämpöjen ja lämpöpumppujen merkitys hiilineutraaliin tulevaisuuteen on suuri, ja uusia lämmönlähteitä etsitään jatkuvasti. Nesteen ja Borealiksen Kilpilahdessa sijaitsevien laitosten ylijäämälämpöjen hyödyntäminen laajemmin koko pääkaupunkiseudun lämmittämiseen on mielenkiintoinen mahdollisuus, jota selvitetään yhteisvoimin eri energiayhtiöiden kanssa. 

Pauligin Vuosaaren paahtimon kanssa teemme tiivistä yhteistyötä: siellä kaukolämpöverkko toimii kaksisuuntaisesti. Paulig käyttää tilojen lämmittämiseen Helenin uusiutuvaa kaukolämpöä, ja kahvin paahtoprosessin ylijäämälämpö puolestaan kierrätetään kaukolämpöverkkoon.

Rohkeutta ja innovatiivisuutta tarvittiin, kun puhdistetun jäteveden hukkalämmöt keksittiin hyödyntää kaukolämmössä jo 15 vuotta sitten. Samaa rohkeutta Helen osoittaa rakentamalla Helsinkiin maailmallakin ainutlaatuisen, myös meriveden lämpöä hyödyntävän uuden lämpöpumpun. Merivesilämpöpumpuissa on paljon potentiaalia; Tukholman edustan suotuisissa olosuhteissa niitä hyödynnetään jo onnistuneesti, pian siis myös Helsingissä. Tästä aiheesta voit lukea lisää aiemmasta blogistani.

Ennakkoluuloton pilotti on myös kaupunkijalostamo: sen tarkoituksena on jalostaa vaikeasti kierrätettävistä materiaaleista ja biomassasta korkean jalostusasteen tuotteita ja tehostaa näin kaupungin materiaalikiertoa. Sivutuotteena tästäkin teollisesta prosessista on mahdollista saada talteen lämpöä. Hieno esimerkki kiertotaloudesta!

Mielenkiintoinen geolämpö

Geotermisen lämmön mahdollisuudet ovat puhututtaneet jo pitkään, ja muutamaa käynnissä olevaa hanketta on seurattu silmä tarkkana. Uuden teknologian käyttöönottoon tarvitaan aina tutkimusta, kuten kollegani Heidi hyvässä blogissaan kertoo. Myös Helen on selvittänyt eri vaihtoehtoja geolämmön hyödyntämiseen, ja nyt on päästy tositoimiin: maaperätutkimukset ovat parhaillaan menossa. Vuosi 2020 onkin erittäin kiinnostava geolämmön osalta.

Aurinkovoimalat kiinnostavat asiakkaita

Aurinkoenergian kannalta kulunut vuosi oli vauhdikas ja sen suosio jatkuu. Helen rakensi Ylöjärvelle kauppakeskus Elon katolle Suomen suurimman kattoasenteisen aurinkovoimalan, asiakkaana Helenille tärkeä energiakumppani, kiinteistörakentaja Sponda. Energiakumppanuutta syvennettiin myös Messukeskuksen kanssa, jonne kaukolämmön ja -jäähdytyksen kaveriksi rakensimme myös aurinkovoimalan. Messukeskuksen aurinkovoimala toimii Helenin omalla nimikkopaneelikonseptilla eli myös kuluttajat voivat vuokrata sieltä omia paneeleita. Myös Radio Novan aalloilla liikkuu aurinkoenergiaa omasta voimalasta.

Pienydinreaktorit tulevaisuuden mahdollisuus

Modulaariset pienydinreaktorit eli SMR-reaktorit (Small Modular Reactors) ovat keino tuottaa päästötöntä energiaa, sähköä tai lämpöä tai molempia, sijainnista riippumatta ja lähes rajattomasti. Ne ovatkin nousseet keskusteluihin yhdeksi potentiaaliseksi ratkaisuksi hillitä ilmastonmuutosta ja vähentää päästöjä suuressa mittakaavassa. Helen seuraa ja osallistuu aktiivisesti pienydinvoiman toteuttamisedellytysten kehittämiseen.

Viime vuonna etenimme hurjaa vauhtia, eikä tahti hiljene tänäkään vuonna. Helen on vakaasti matkalla kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035. Pidämme silmät ja korvat auki myös aivan uusien ratkaisuiden osalta ja kannamme vastuumme ilmastohaasteen ratkaisemisessa.