Blogi / 20.11.2020

Kulttuurityö on matka kohti parempaa kilpailukykyä

Energia-ala on keskellä valtavaa muutosta. Jotta alan yritykset voisivat aidosti muuttua, on muutoksen lähdettävä yrityksen ytimestä: henkilöstöstä, johdosta ja strategiasta. Helenin vuosi sitten uusittua strategiaa toteutetaan yhdessä kaikkien heleniläisten kanssa laadittujen arvojen mukaisesti.

Teksti: Rauha Bato-Liukkonen

Energia-alan yritykset ovat kautta aikain uudistuneet omaehtoisesti lähinnä joko sisäisten paineiden tai kilpailijoiden painostamana. Energiainsinööri on voinut kaikessa rauhassa keskittyä tuotannollisteknisten ratkaisujen luomiseen. Alan muutosajureita ovat perinteisesti olleet halu ratkaista pulmia ja työn kokeminen merkitykselliseksi yhteiskunnan kannalta.

Tänä päivänä muutosajurit ovat kuitenkin erilaisia, samoin kuin muutoksen vauhti ja koko yleinen toimintaympäristö. Disruptiot sekoittavat pelin hengen: perinteisiä energiayhtiöitä ovat vastassa ketterät digitaaliset yritykset sekä ne energia-arvoketjun osat, jotka omien innovaatioidensa lisäksi osaavat myydä energiaa asiakkaalle mutkattomasti personoitavana palveluna.

Helen on monella tapaa valmistautunut toimialan murrokseen: olemme voittaneet palkintoja niin maailman parhaana kaupunkienergian kehittäjänä kuin vastuullisena toimijana. Uudistetun visiomme mukaan olemme markkinoiden asiakaskeskeisin energiayhtiö ja tuomme uuden energia-aikakauden mahdollisuudet jokaisen ulottuville. Asiakas ja yhtenäinen asiakaskokemus tulevat siis jatkossa olemaan kaiken toimintamme keskiössä – tuotekehityksestä tuotantoon ja työmailta asiakaskohtaamisiin.

Hyödyntääksemme uusien teknologioiden luomia mahdollisuuksia panostamme entistä vahvemmin ratkaisuliiketoimintaan. Haemme kasvua myös sisäisen sijoitustoiminnan, Helen Venturesin ja yritysostojen kautta. Samalla vahvistamme portfoliotamme jo valittujen ratkaisujen osalta tai täysin uusilla innovaatioilla. Jotta toimenpiteemme saisivat vauhtia ja uutta luovaa energiaa, tarvitsemme myös sisäistä muutosta.

Paine sisäiseen uudistumiseen

Moni HR:ssä 2000-luvulla työskennellyt muistaa puheet tavoitekulttuurista ja keskustelun siitä, kumman tulee määritellä tavoitekulttuuri: johdon vai henkilöstön? Maailma on parissa kymmenessä vuodessa viisastunut. Kulttuurityö on matka kilpailukyvyn luomiseen, ei päämäärä eikä itseisarvo. Yrityksen tavoitekulttuuri on liikkuva maali, jota on jatkuvasti tarkasteltava muuttuvan toimintaympäristön ja sisäisten kyvykkyyksien mukaan.

Tarkasti harkittuamme me Helenissä linjasimme tavoitekulttuurin strategian, henkilöstön, johdon ja hallituksen yhteiseksi tahtotilaksi. Yhteisestä tahtotilasta olemme saaneet voimaa sisäiseen muutokseen, jonka tarpeen heleniläiset oivalsivat uuden strategian luomisen yhteydessä. Puhuimme kulttuurinmuutoksesta ja siitä, että muutos lähtee meistä itsestämme. Muutoksen tavoitteista olimme harvinaisen yksimielisiä - kaikki osapuolet halusivat vahvistaa ja kehittää samoja asioita. Päätimme kiteyttää kulttuurimme yhdessä laadittujen arvojen kautta tavoitteenamme saada aikaan ensiluokkaista henkilöstöjohtamista ja parasta mahdollista työntekijä- ja asiakaskokemusta.

Suunnannäyttäjä ei kysy tietä

Tavoitteemme selkeydestä huolimatta kulttuurimme pukeminen sanoiksi oli aluksi hämmentävän vaikeaa, eikä se varmasti olisi onnistunut yhtä hyvin ilman Leidenschaftin yrityskulttuurimuotoilijan Panu Luukan apua. Saimme aikaan arvot, joista me kaikki heleniläiset olemme ylpeitä, ja jotka alleviivaavat niin vahvuuksiamme kuin tämänhetkisiä puutteitamme. Toteutamme uutta strategiaamme seuraavien arvojen avulla:

Ihmiseltä ihmiselle: Ilmastonmuutoksen globaalit haasteet ratkaistaan yhdessä. Maailmanluokan osaajalla on nöyryyttä avoimeen vuorovaikutukseen niin henkilöstön, asiakkaiden kuin kumppaneiden kanssa.

Maailmanluokan osaaminen: Niin Helenissä kuin koko alallamme substanssiosaaminen on elintärkeää. Arvo, josta meidän tulee pitää kiinni erityisesti tänä disruptiivisena aikana, jottei se laimene väärissä paikoissa ja jotta säilytämme brändimme luotettavuuden. Tämä edellyttää meiltä jatkuvaa uudistumista, muilta oppimista ja oppien jakamista eteenpäin.

Yhteistyön mestaruus: Muutospaine velvoittaa ajattelemaan vähemmän siilomaisesti ja enemmän kollektiivisesti. Sisäisesti yhtenäinen Helen on myös jatkossa elintärkeä osa yhteiskunnan toimivuutta yhdessä asiakkaiden ja kumppaneidemme kanssa.

Pane tuulemaan: Lopulta asenne ratkaisee. Kannustetaan toisiamme rohkeuteen uusissa avauksissa ja ketteryyteen asiakkaidemme tarpeisiin vastaamisessa.

Uuden strategiamme avulla meillä on Helenissä kaikki tarvittavat edellytykset menestyä energia-alan murroksessa ja näin me tulemme myös tekemään. Suunnannäyttäjä ei kysy tietä tulevaisuuteen.

Lue lisää aiheesta

Helen