El till hela landet

När du jämför elpriser är det bra att utgå från ditt eget behov. Elöverföringen sköts alltid av det lokala överföringsbolaget, medan elförsäljningen kan konkurrensutsättas. Jämför våra priser och välj det alternativ som passar dig bäst.

Elprodukter och priser

Som Helens kund, får du el till hela landet. Vi har redan 500 000 nöjda kund. Från vår brett urval, hittar du den rätta alternativ att matcha dina behov och värderingar.

Läs mer

För mer information


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.


El till marknadspris

Priset på Börsel-avtal utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.


Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.

Till dig som ska flytta

Ska du flytta? Oroa dig inte, vi sköter alla elavtalsärenden för din räkning. Vi har också skrivit en lista på vad du ska komma ihåg när du flyttar.

Läs mer

Kundförmåner

Som Helens kund, får du olika förmån och alltid bra service.

Läs mer

För mer information


Ha koll på din energi med hjälp av Oma Helen

Med appen Oma Helen har du bättre koll på din energiförbrukning och sköter enkelt ärenden som gäller energi.


Elolycksfallsförsäkring

När du köper el från oss får du också en försäkring mot elolycksfall.


Elöveföring i Helsingfors

Vi på Helen säljer el till hela landet och elöverföringen sköts av det lokala nätbolaget.