El till hela landet

När du jämför elpriser är det bra att utgå från ditt eget behov. Elöverföringen sköts alltid av det lokala överföringsbolaget, medan elförsäljningen kan konkurrensutsättas. Från oss får du el pålitligt och alltid till förmånligt pris. Jämför våra priser och välj det alternativ som passar dig bäst.

Elprodukter och priser

Som Helens kund, får du el till bra pris till hela landet. Vi har redan 500 000 nöjda kund. Från vår brett urval, hittar du den rätta alternativ att matcha dina behov och värderingar.

Läs mer

För mer information


Fast pris el

Fast pris el är förmånlig el som producerats med förnybara energikällor.


Pålitligt val för ditt hem

Allmän El är huvudsakligen avsedd för höghuslägenheter samt för småhus och fritidsbostäder som inte har elvärme.


Miljöel


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.


El till marknadspris

Priset på KotiSpot-el utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.


Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.

Till dig som ska flytta

Ska du flytta? Oroa dig inte, vi sköter alla elavtalsärenden för din räkning. Vi har också skrivit en lista på vad du ska komma ihåg när du flyttar.

Läs mer

Kundförmåner

Som Helens kund, får du olika förmån och alltid bra service.

Läs mer

För mer information


E-tjänster

Sävel-rapporteringservice är en kostnadsfri service som gör get möjligt för dig att planera och observera din energianvändning.


Elolycksfallsförsäkring

När du köper el från oss får du också en försäkring mot elolycksfall.


Ha koll på din energi med hjälp av Oma Helen

Med appen Oma Helen har du bättre koll på din energiförbrukning och sköter enkelt ärenden som gäller energi.


Elöveföring i Helsingfors

Vi på Helen säljer el till hela landet och elöverföringen sköts av det lokala nätbolaget.