El till hela landet

När du jämför elpriser är det bra att utgå från ditt eget behov. Elöverföringen sköts alltid av det lokala överföringsbolaget, medan elförsäljningen kan konkurrensutsättas. Från oss får du el pålitligt och alltid till förmånligt pris. Jämför våra priser och välj det alternativ som passar dig bäst.

Card image
Hem

Elprodukter och priser

Jämför elavtal här.
Card image
Hem

Till dig som ska flytta

Vi sköter alla elavtalsärenden för din räkning.
Card image
Hem

Kundförmåner

När du köper el från oss får du även försäkring i händelse av elolyckor.
Card image
Hem

Elöveföring i Helsingfors

Vi på Helen säljer el till hela landet och elöverföringen sköts av det lokala nätbolaget.
Card image
Hem

Egen laddstation för elbilen

Vi installerar laddstationen inom sju arbetsdagar från beställningen och hjälper dig att komma i gång med användningen.
Card image
Företag

El för din verksamhet

Ta kontakt med oss och skräddarsyr vi en lämplig energihelhet för just ditt företag.
Card image
Företag

Elprodukter för företag och sammanslutningar

Ni kan välja bas el, vattenkraft, vindkraft, spot el, effekt el eller tidsel.
Card image
Företag

El till stor företag

Vi vill erbjuda våra kunder ett elpris som är förmånligt och förutsägbart på lång sikt.
Card image
Företag

Laddning av elbilar för företag

Sähköautoilun mahdollistaminen on myös selkeä kannanotto ekologisen liikkumisen puolesta ja merkki edelläkävijyydestä.
Card image
Företag

Våra specialister

Kontakta våra specialister.
Card image
Fastigheter

Till bostadsbolag

Ta kontakt med vår energirådgivning så kartlägger vi de viktigaste åtgärderna för att effektivisera energianvändningen och sänka fastighetskostnaderna i ditt bostadsbolag i olika skeden av fastighetens livscykel.
Card image
Fastigheter

Laddning av elbilar

Vi säljer laddningsstationer för hushåll och fastigheter.
Card image
Fastigheter

Kiinteähintainen isännöintisähkö

Isännöintisähköllä kiinteähintaista ja edullista sähköä.