Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.

El till hela landet

När du jämför elpriser är det bra att utgå från ditt eget behov. Elöverföringen sköts alltid av det lokala överföringsbolaget, medan elförsäljningen kan konkurrensutsättas. Från oss får du el pålitligt och alltid till förmånligt pris. Jämför våra priser och välj det alternativ som passar dig bäst.

Card image
Elprodukter och priser

Elprodukter och priser

Jämför elavtal här.
Card image
Elprodukter och priser

Fast pris el

Fast pris el är förmånlig el som producerats med förnybara energikällor.
Card image
Elprodukter och priser

Pålitligt val för ditt hem

Allmän El är huvudsakligen avsedd för höghuslägenheter samt för småhus och fritidsbostäder som inte har elvärme.
Card image
Elprodukter och priser

Förnybar och förmånlig vindkraft

Vindkraft är ett förmånligt och bekymmersfritt avtal, där all el som levereras är koldioxidfri förnybar energi. Vindkraft passar både dig som bor i lägenhet och dig som har elvärme.
Card image
Elprodukter och priser

Miljöel

Card image
Elprodukter och priser

El för dig med elvärme

Fortlöpande Tidsel och Säsongsel passar dig som har elvärme.
Card image
Elprodukter och priser

El till marknadspris

Priset på KotiSpot-el utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.
Card image
Elprodukter och priser

Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.
Card image
Elprodukter och priser

Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.
Card image
Till dig som ska flytta

Till dig som ska flytta

Vi sköter alla elavtalsärenden för din räkning.
Card image
Kundförmåner

Kundförmåner

När du köper el från oss får du även försäkring i händelse av elolyckor.
Card image
Kundförmåner

Sävel-rapporteringingservice

Card image
Kundförmåner

Elolycksfallsförsäkring

Card image
Kundförmåner

Elöveföring i Helsingfors

Vi på Helen säljer el till hela landet och elöverföringen sköts av det lokala nätbolaget.