El till hela landet

När du jämför elpriser är det bra att utgå från ditt eget behov. Elöverföringen sköts alltid av det lokala överföringsbolaget, medan elförsäljningen kan konkurrensutsättas. Jämför våra priser och välj det alternativ som passar dig bäst.

Elprodukter och priser

Som Helens kund, får du el till hela landet. Vi har redan 500 000 nöjda kund. Från vår brett urval, hittar du den rätta alternativ att matcha dina behov och värderingar.

Läs mer

För mer information


El till marknadspris

Priset på Börsel-avtal utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.


Helen Smartel

Ett tidsbundet tvåårigt elavtal som ger prisstabilitet och möjlighet att påverka elräkningens totalbelopp genom att styra elförbrukningen.


Smartel Garanti

Ett tidsbundet halvårigt elavtal som sporrar till att spara el och ger prisstabilitet och möjlighet att påverka elräkningens totalbelopp genom att styra elförbrukningen. Produkten kan köpas från 1.1.2023 ända fram till och med 31.3.2023. Produkten kan inte köpas via kundtjänst. Elleveransen kan börja tidigast 16.1.2023.


Ett eller två år Fast Pris Bas El

Priset på ditt avtal förblir detsamma under hela avtalsperioden på 12 eller 24 månader, även när elmarknadspriset varierar.


Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.


Turvallinen Perussähkö on suosituin tuotteemme

Turvallinen Perussähkö on helppo ja edullinen valinta ja siksi myös suosituin tuotteemme. Sopimus on toistaiseksi voimassa.


Tidsel


Ympäristösähkö on yhdistelmä uusiutuvaa energiaa

Ympäristösähkö on on tuotettu uusiutuvalla energialla - se on yhdistelmä aurinko-, tuuli- ja vesisähköä.

Tilläggstjänstprodukter till elavtal

Lue lisää

Till dig som ska flytta

Ska du flytta? Oroa dig inte, vi sköter alla elavtalsärenden för din räkning. Vi har också skrivit en lista på vad du ska komma ihåg när du flyttar.

Läs mer

Kundförmåner

Som Helens kund, får du olika förmån och alltid bra service.

Läs mer

För mer information


Ha koll på din energi med hjälp av Oma Helen

Med appen Oma Helen har du bättre koll på din energiförbrukning och sköter enkelt ärenden som gäller energi.


Elolycksfallsförsäkring

När du köper el från oss får du också en försäkring mot elolycksfall.


Elöveföring i Helsingfors

Vi på Helen säljer el till hela landet och elöverföringen sköts av det lokala nätbolaget.