Omatuuli – Vindkraftsel från Lakiakangas i Österbotten

Skaffa nu en andel i vindkraftverket Lakiakangas. Som Omatuuli-ägare producerar du en del av elen för ditt hem med vindkraft. Samtidigt är du en av föregångarna som bygger ett hållbarare Finland.

Bli vindenergiproducent på ett enkelt sätt

Nu kan du skaffa en egen andel i vindkraftverket Lakiakangas, som tas i drift i början av 2022. Som Omatuuli-ägare blir du vindenergiproducent och producerar själv en del av elen för ditt hem. Omatuuli är ett tillsvidareavtal som kan tecknas i samband med vilket som helst av Helens elavtal. 

Varför Omatuuli?

Du känner till elens ursprung: Du vet exakt var den el du använder kommer ifrån – från Lakiakangas i Österbotten.

Du ersätter en del av elen för ditt hem med vindkraft: Som Omatuuli-ägare producerar du el själv. Produktionen dras av från din elräkning

Du är en av föregångarna: Genom att köpa Omatuuli blir du vindkraftsproducent tillsammans med andra föregångare

En enkel insats för miljön: Som Omatuuli-producent ökar du efterfrågan på vindkraftsel och stöder därmed produktionen av inhemsk förnybar energi

Välj önskad andel vindkraftsandelar och beställ

Hur många vindkraftsandelar vill du köpa?

1
Pris totalt
€ / månad
Beräknad vindkraftsproduktion
kWh/år
Produktionen motsvarar
% av en liten tvårumslägenhets årsförbrukning
uppvärmningar av bastun

Vi erbjuder andelar i vindparken Lakiakangas 3

Läge: Kristinestad och Storå

Omatuuli-kraftverkets effekt: 4,3 MW

Läs mer

Mot klimatneutralitet med vindkraft

Vindkraft har en betydande roll på vår väg mot klimatneutralitet. Helens vindkraftsproduktion kommer att öka markant under de kommande åren och på lång sikt kan Helens totala vindkraftsproduktion stiga till hela 4000 gigawattimmar, vilket motsvarar nästan hela Helsingfors elförbrukning. Vindparksprojektet Lakiakangas 3 är ett viktigt steg mot ökad vindkraft.

Vindkraftsproduktionens fördelning på olika månader

Hur fungerar Omatuuli?

  1. Beställ Omatuuli enkelt på vår webbplats. När din beställning har tagits emot och bekräftats, får du e-post från oss. Observera att Omatuuli erbjuds till Helens elavtalskunder, så om du ännu inte är vår elkund kan du enkelt teckna ett förmånligt elavtal på vår webbplats
  2. Elen som Omatuuli producerar beaktas i elförsäljningsräkningen. Vindkraftsproduktionen minskar den elförbrukning som du faktureras för. Om din elförbrukning t.ex. i juni är 300 kWh och din andel producerar 30 kWh vindenergi, faktureras du för 270 kWh el. Dessutom tar vi ut en månadsavgift av dig varje månad
  3. Du kan hålla koll på din Omatuuli-produktion via vår app Oma Helen*

*Vindparken Lakiakangas 3 började producera el 1.1.2022. När produktionen kommit i gång kan du också börja hålla koll på din förbrukning.