Viktiga händelser under 2021

tuulivoima.jpg

Helen stärkade sin position på vindkraftsmarknaden

Fjolårets vindparksinvesteringar femdubblar Helens vindkraftsproduktion. Bolaget letar fortsättningsvis efter nya intressanta vindparksprojekt i Finland. Dessutom utreds flera potentiella placeringsobjekt i europeiska tillväxtföretag i vindkraftsbranschen.

Spillvärme från datorhallar blir klimatneutral fjärrvärme: Telias datacenter värmer bostäder i Helsingfors

Telia och Helen kom överens om att utnyttja värme som uppkommer i datacentret. Enligt planerna ska spillvärme som tas till vara från Telias moderna datacenter i Sockenbacka överföras till fjärrvärmenätet och distribueras till bostäder och fastigheter i Helsingfors från och med juni 2022.

Telia datakeskus.jpg

Tuulipuisto Lakiakangas 3_yleiskuva_ilta-aurinko.jpg

Helens nya vindpark Lakiakangas 3 byggs i samarbete med kunderna

Helen undertecknade ett avtal med fastighetsplaceringsbolaget Sponda, enligt vilket 100 % av den el som förbrukas i Spondas fastigheter ska produceras med utsläppsfri vindkraft. Avtalet stöder målet om klimatneutralitet i Spondas hållbarhetsprogram.

Miljökonsekvensbedömningen av projektet för utvinning av värme ur havsvatten inleddes

Helen har gjort en förstudie av olika alternativ för att utnyttja havsvatten som värmekälla för värmepumpar i industriell skala i Helsingfors. Projektet gick vidare till miljökonsekvensbedömning. I juni presenterades projektet i ett webbinarium som är öppet för alla.

vesi-1200x630.jpg

470x227_Hanasaari.jpg

Helsingfors bestämde att stänga Hanaholmens kraftverk nästan två år i förtid – kollagret försvinner ur gatubilden

Hanaholmens kolkraftverk läggs ner senast 1.4.2023. Beslutet har stor inverkan på stadens och på hela landets klimatavtryck.

Helen investerade i sitt största ellager, som hjälper till att trygga energisystemet i hela Norden

Helen investerade i ett ellager som byggs i anslutning till vindparken Lakiakangas 3. Ellagrets effekt är 5 MW och energikapaciteten 10 MWh. Ellagret, som motsvarar cirka 200 elbilsbatterier, är det andra i Finland som placeras i anslutning till en vindpark, och till energikapaciteten är det ett av landets största

470_pp__sahkovarasto-16.jpg

Kartta_ruskeasuo_geolampolaitos_500.jpg

Byggstart för geovärmeanläggningen i Brunakärr i Helsingfors, borrhålet började borras

I början av september inleddes borrningen av Helsingfors första medeldjupa borrhål för geotermisk värme i Brunakärr. Geovärmeanläggningen i Brunakärr är Helens pilotobjekt, där man testar och utvecklar borrningstekniken och andra tekniska lösningar för nya geovärmeobjekt.

Helen och Horisont Energi inledde samarbete kring infångning, utnyttjande och lagring av koldioxid

Helen och norska Horisont Energi, som är ett bolag för ren energi, undertecknade ett intentionsavtal om samarbete kring väteekonomi och lagring av koldioxid.Bolagen utreder tillsammans möjligheterna att fånga in koldioxid ur kraftverkens rökgaser och utnyttja och lagra den, samt logistiken kring detta.

Savukaasut_pieni.jpg

Salmisaari2021_Twitter-kuva_1024x512.jpg

Helen beslutade att sluta använda kol över fem år tidigare än planerat

Helen försnabbar övergången till klimatneutral energiproduktion ochstänger Sundholmens kraftverk i Helsingfors senast 1.4.2024. Bolaget slutar därmed använda stenkol över fem år tidigare än planerat.

Helen och Fortum bestämde sig för att samarbeta för att bygga vindkraft åt Österbotten

Fortum och Helen investerade i vindkraft tillsammans.I närheten av Närpes och Kristinestad byggs två vindparker, Pjelax-Böle och Kristinestad Norr. Projektet tredubblar Helens vindkraftsproduktion och efter investeringen producerar Helen hela en terawattimme vindkraft per år. Mängden motsvarar en fjärdedel av Helsingfors elförbrukning.

Tuulipuisto Lakiakangas 3 yleiskuva.png