Datahub – yhteinen tietovarasto kaikille energia-alan toimijoille

Kaikki Suomen sähkönmyyjät ja sähkönsiirtoyhtiöt ottavat käyttöön lakisääteisen tiedonvaihtojärjestelmän Datahubin helmikuussa 2022. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö. Fingrid ylläpitää ja kehittää Suomen sähkönsiirron kantaverkkoa.

Mikä datahub?

Datahub on lakisääteinen tiedonvaihtojärjestelmä, joka koskee kaikkia Suomen sähkömarkkinoiden osapuolia - myös Heleniä. Datahub otetaan käyttöön 21.2.2022. Järjestelmään tullaan tallentamaan sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönkäyttöpaikkaan liittyvää tietoa, joita ovat esimerkiksi asiakkaan osoite- ja kulutustiedot.

Siirtyminen Datahubiin ei edellytä sinulta toimenpiteitä!

Datahub sujuvoittaa ja tehostaa sähkönkäyttäjän, sähkönmyyjien sekä sähkönsiirrosta vastaavien osapuolten tiedonvaihtoa ja toimintaa. Ennen Datahubia sähkönkäyttöpaikkoihin liittyvä tieto on ollut hajautettuna eri sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden järjestelmissä. Hajautettu tieto on kulkenut järjestelmien välillä hitaasti. Yhteinen tiedonvaihtojärjestelmä parantaa ja nopeuttaa sähkönkäyttäjän, eli sinun saamaasi palvelua. Tieto on ajantasaista ja se on kaikkien siihen oikeutettujen osapuolien saatavilla reaaliaikaisesti.

Kun Datahub -järjestelmää on kehitetty yksityisyydensuoja ja tietoturva on huomioitu tarkasti. Järjestelmään tallennetut tiedot on suojattu teknisesti monin eri tavoin. Tieto välitetään turvallisesti eri osapuolten välillä niin, että sen saa vain henkilö tai yritys, jolla on siihen oikeus - eli sinä sekä sähkönmyynti- ja sähköverkkoyhtiösi. Kaikki järjestelmään kirjatut tiedot ovat jäljitettävissä.

Jotta voidaan varmistaa Datahubissa sijaitsevien tietojen turvallinen jakaminen eri osapuolten välillä, on kaikki asiakkaat ja käyttöpaikat yksilöitävä. Asiakastietojen yksilöintiin käytetään kuluttaja-asiakkailla henkilötunnusta ja yrityksillä vastaavasti y-tunnusta.

Datahubin käyttöönoton yhteydessä jokainen sähkönkäyttöpaikka Suomessa saa yksilöllisen 18 merkin mittaisen GSRN-tunnuksen (Global Servce Relation Number). Uusi määrämuotoinen GSRN-tunnus muodostuu kolmesta osasta; yritystunnisteesta, yksilöllisestä tunnuksesta ja tarkastusnumerosta.

 

Jäikö jokin asia mietityttämään? Käy lukemassa lisää Fingridin sivuilta.

Lue lisää Datahubista

Datahubin esite kuluttajalle

Usein kysytyt kysymykset