Ajankohtaista sähköstä

Energia-asiat kiinnostavat tällä hetkellä paljon, ja asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut. Olemme koonneet tälle sivulle ajankohtaista tietoa energiamarkkinoista ja vastauksia asiakkaidemme kysymyksiin. 

Katso vastaukset yleisiin kysymyksiin

Uusia tukia sähkösopimusasiakkaille

Väliaikainen lainsäädäntö koskien sähköhyvitystä sekä sähköenergialaskujen maksuaikojen pidennystä astuu voimaan 6.3. Olemme koonneet asiakkaillemme tärkeää tietoa ja toimintaohjeita uusien tukimuotojen hyödyntämisestä.

Sähköhyvitys

Kuluttaja-asiakkaidemme on mahdollista saada takautuvasti sähköhyvitystä neljää kuukautta vastaavalta ajalta kullekin käyttöpaikalle, kun lain määrittelemät edellytykset täyttyvät. Hyvityksessä huomioidaan marras-joulukuun 2022 sekä tammikuun 2023 sähköenergian kulutus ja hinta. Helenin asiakkaille hyvitys huomioidaan automaattisesti tulevilla laskuilla ja hyvityksen saaminen ei edellytä asiakkailtamme toimenpiteitä.

Euroopan komission hyväksyi väliaikaista sähköhyvitystä koskevan lain (5 ja 7 §:n mukainen sähköhyvityksen maksaminen sekä 8 §:n mukainen sähköhyvitysten korvaamisen sähköyhtiöille) vasta 23.3.2023. Tästä johtuen emme voineet aloittaa sähköhyvityksien myöntämistä asiakkaillemme alkuperäisessä aikataulussa ja osalle asiakkaista sähköhyvitystä ei ole huomioitu vielä huhtikuussa erääntyvällä laskulla. Mikäli sinulle on jo lähetetty huhtikuussa erääntyvä lasku ilman aiheellista sähköhyvitystä, tullaan mahdollinen sähköhyvitys huomioimaan tulevilla laskuilla. Sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Sähköhyvitys - Usein kysyttyä:

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Sähköhyvitys koskee kuluttaja-asiakkaita, pörssisähköasiakkaita tai joiden sähköenergian arvonlisäverollinen hinta on ollut yli 10 snt/kWh. Y-tunnukseen pohjautuvat sopimukset luokitellaan yrityssopimuksiksi. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiön sähkösopimus on yrityssopimus.

Sähköhyvitystä maksetaan sähköenergialaskujen perusteella myönnettävän kotitalousvähennyksen tai sähkötuen lisäksi. Mainitut tuet eivät vaikuta sähköhyvityksen määrään tai sen maksamiseen.

Sähköhyvitys maksetaan neljää kuukautta vastaavalta ajalta loppukäyttäjän kullekin käyttöpaikalle käyttöpaikan vuoden 2022 marras- ja joulukuun ja vuoden 2023 tammikuun aikana toteutuneen sähköenergian kulutuksen perusteella. Sähköhyvitys maksetaan kahdessa erässä.  

Ensimmäisessä erässä otetaan huomioon vuoden 2022 marras- ja joulukuun asiakaskohtainen sähköenergian arvonlisäverollinen hinta ja kulutus. Toisessa erässä otetaan huomioon vuoden 2023 tammikuun asiakaskohtainen sähköenergian arvonlisäverollinen hinta ja kulutus ja kerrotaan kahdella.  

Sähköhyvityksen määrä on 50 prosenttia omavastuuosuuden ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 700 euroa kuukaudessa. Omavastuuosuus on 90 euroa kuukaudessa. Sähköhyvitystä ei makseta niiltä kuukausilta, joilta sen määrä olisi pienempi kuin viisi euroa.

Ensimmäisen erän sähköhyvityksen voi laskea seuraavalla kaavalla:

(marraskuun kulutuksen perusteella laskutettu sähköenergia – omavastuuosuus) * 0,5 +
(joulukuun kulutuksen perusteella laskutettu sähköenergia – omavastuuosuus) * 0,5.

Toisen erän sähköhyvityksen voi laskea seuraavalla kaavalla:

2 * (tammikuun kulutuksen perusteella laskutettu sähköenergia – omavastuuosuus) * 0,5

Sähköhyvitystä on mahdollista saada laskutetun sähköenergian maksuista. Laskutettu sähköenergia käsittää sähköenergian toimituksen ja siihen liittyvät kiinteät maksut arvonlisäveroineen. Hyvitys ei koske sähkönsiirrosta syntyneitä maksuja.

Ensimmäisessä erässä sähköhyvitys maksetaan marras- ja joulukuun 2022 toteutuneen sähkönkulutuksen ja hinnan perusteella. Toisessa erässä sähköhyvitys maksetaan tammikuun 2023 toteutuneen kulutuksen ja hinnan perusteella, joka kerrotaan kahdella.

Jos sähköhyvitys on suurempi kuin sähköenergialaskun laskutettava summa, siirtyy hyvittämättä jäänyt sähköhyvityksen osuus hyvitykseksi seuraavassa sähköenergialaskussa.

Helenin asiakkaille hyvitys huomioidaan automaattisesti tulevilla laskuilla ja sen saaminen ei edellytä asiakkailtamme mitään toimenpiteitä. Hyvitys maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

Ensimmäisessä erässä sähköhyvitys maksetaan marras- ja joulukuun 2022 toteutuneen kulutuksen ja hinnan perusteella. Toisessa erässä hyvitys maksetaan tammikuun toteutuneen kulutuksen ja hinnan perusteella, joka kerrotaan kahdella.

Sähköhyvitystä ei makseta kaikille siihen oikeutetuille asiakkaille samanaikaisesti. Hyvitys muodostuu laskullesi ja saat laskun normaalin laskutusrytmisi mukaan. Ensimmäisiä hyvityksiä maksetaan huhtikuusta alkaen. Sopimuksia laskutetaan kuukausittain, joka toinen tai joka kolmas kuukausi.

Jos olet vaihtanut sähköyhtiötä tarkastelukuukausien aikana, vastaavat sekä vanha että uusi sähköyhtiösi sähköhyvityksen maksamisesta oman sähkönmyyntisopimuksensa voimassaoloajalta.

Kumpikin sähköyhtiö on tällöin velvollinen maksamaan sinulle oman sähkönmyyntisopimuksensa voimassaoloaikaa vastaavan osuuden sähköhyvityksestä sekä ottamaan huomioon sopimuksen voimassaoloaikaa vastaavan osuuden sähköhyvityksen kuukausittaisesta omavastuuosuudesta ja enimmäismäärästä.

Mikäli Helenillä ei ole tilinumeroasi ja olet oikeutettu hyvitykseen, summa maksetaan maksuosoituksena Danske Bankin kautta. Pankki veloittaa tällöin asiasta palvelumaksun, joka vähentää maksettavaa summaa.

Mikäli et ole vaihtanut sähkönmyyjää, mutta olet muuttanut sähköhyvitykseen oikeuttavasta käyttöpaikasta toiseen osoitteeseen ja sähkösopimuksesi on päättynyt kyseisessä käyttöpaikassa, maksetaan hyvitys ilmoittamallesi pankkitilille. Hyvitys voi olla myös loppulaskulla, jos loppulasku ei ole vielä tulostunut.

Helenin asiakkaana hyvitystä ei ole mahdollista saada rahana, vaan hyvitys huomioidaan automaattisesti tulevilla laskuillasi. Hyvityksen saaminen ei edellytä sinulta mitään toimenpiteitä.

Mikäli sähkösopimuksesi Helenin kanssa on päättynyt hyvitykseen oikeuttavassa käyttöpaikassa ennen kun hyvitystä on huomioitu laskuillasi, niin hyvitys maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille. Ilmoitathan tilinumerosi meille verkkolomakkeella.

Mikäli olet saanut jo saanut pankin maksuosoitusilmoituksen, emme valitettavasti voi maksaa hyvitystä tilillesi. Tässä tilanteessa sinun tulee toimia pankin antaman ohjeen mukaisesti.

Siirry ilmoittamaan tilinumero

Mikäli kaipaat lisätietoja sähköhyvityksestä, voit kysyä lisää palvelunumerostamme 09 617 8049.

Mikäli sähköhyvityksesi maksussa on tapahtunut virhe voit ilmoittaa siitä meille lomakkeella.

Siirry lomakkeelle

Euroopan komission hyväksyi väliaikaista sähköhyvitystä koskevan lain (5 ja 7 §:n mukainen sähköhyvityksen maksaminen sekä 8 §:n mukainen sähköhyvitysten korvaamisen sähköyhtiöille) vasta 23.3.2023. Tästä johtuen emme voineet aloittaa sähköhyvityksien myöntämistä asiakkaillemme alkuperäisessä aikataulussa ja osalle asiakkaista sähköhyvitystä ei ole huomioitu vielä huhtikuussa erääntyvällä laskulla. Mikäli sinulle on jo lähetetty huhtikuussa erääntyvä lasku ilman aiheellista sähköhyvitystä, tullaan mahdollinen sähköhyvitys huomioimaan tulevilla laskuilla. Sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Maksuajan pidentäminen

Sähköenergialaskujen maksuaikojen pidennyksellä pyritään osaltaan tukemaan kotitalouksien ja yritysten kykyä maksaa talvikuukausien kulutukseen perustuvat sähköenergialaskunsa.

Mikäli toivot pidennettyä maksuaikaa sähköenergialaskullesi, voit olla yhteydessä laskuneuvonnan palvelunumeroomme 09 617 8040.

Maksuajan pidentäminen - Usein kysyttyä:

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Maksuajan pidennykseen ovat oikeutettuja sekä kuluttajat että yritykset.

Lisämaksuaikaan eivät ole oikeutettuja:

  • luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 1 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu luottolaitos ja 2 momentissa tarkoitettu ulkomainen luottolaitos
  • luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun 11 §:ssä tarkoitettu rahoituslaitos
  • loppukäyttäjä, johon on kohdistettu Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvia talouspakotteita.

Kuluttajat voivat saada sähköenergialaskuilleen enintään 120 päivää maksuaikaa. Yrityksien on mahdollista saada maksuaikaa enintään 60 päivää.

Maksuajan pidentäminen on kuluttajille maksutonta ja korotonta. Yrityksille lisämaksuajan vuosikorko on 1,53%.

Maksuajan pidentäminen koskee 1.1.–30.4.2023 tapahtuneeseen sähköenergian kulutukseen liittyviä sähköenergialaskuja, jotka eivät ole vielä erääntyneet. Käytännössä maksuaikaa voi pyytää siis laskuille, joilla on veloitusta 1.1.-30.4.2023 välisellä ajalla sähköenergian kulutuksesta.

Jos olet Helenin kokonaistoimitussopimusasiakas ja sähköenergia sekä -siirto laskutetaan samalla laskulla, sinun on mahdollista saada pidennetty maksuaika myös sähkönsiirron maksuihin. Muiden sähkönsiirtoyhtiöiden osalta maksuajan pidentäminen koskee vain sähköenergian osuutta, ei sähkönsiirrosta koituneita kuluja.

Mikäli toivot pidennettyä maksuaikaa sähköenergialaskullesi, voit olla yhteydessä laskuneuvonnan palvelunumeroomme 09 617 8040. Pyrimme tekemään lakimuutoksen mukaiset muutokset myös itsepalvelusivuillemme mahdollisimman nopeasti, jotta voit pidentää maksuaikaa myös verkkopalvelumme kautta.

Mikäli kaipaat lisätietoja maksuajan pidentämisestä, voit olla yhteydessä laskuneuvonnan palvelunumeroomme 09 617 8040.

Sähkön arvonlisäverokanta palautuu 24 prosenttiin 1.5.2023 alkaen

Eduskunnan päätöksen mukaisesti sähkön arvonlisäveroa alennettiin tilapäisesti aikavälillä 1.12.2022–30.4.2023. Tällä aikavälillä kulutetun sähkön arvolisävero on ollut 10 prosenttia normaalin 24 prosentin sijaan.

1.5.2023 alkaen sähköstä maksettava arvolisävero palautuu normaalille 24 prosentin tasolle. Huomioimme arvonlisäveroprosentin muutoksen laskutuksessa automaattisesti, eikä muutos edellytä sinulta toimenpiteitä.

Oma Helen palvelee ympäri vuorokauden

Oma Helen -palvelussa hoidat helposti sopimustasi ja energia-asioitasi koskevan asioinnin koska tahansa, juuri kun sinulle parhaiten sopii. Voit tarkastaa kuinka paljon sähkösi maksaa, muuttaa laskusi maksupäivää, laskujen määrää ja laskutustapaa, seurata energiakulutustasi jopa tuntitasolla ja tarkistaa laskutushistoriasi. Lataa Oma Helen -sovellus sovelluskaupasta tai kirjaudu Oma Heleniin selaimella.

Kirjaudu selaimella

Sähkölaitteita keittiön tiskipöydällä

Näin säästät energiaa

Fiksu energiankäyttö ja ylimääräisen energiankulutuksen karsiminen ovat tehokkain keino varmistaa, että sähköä riittää kaikissa tilanteissa. Omaa energiankulutustasi järkeistämällä säästät myös sähkölaskussasi.

Kodin energiansäästö on helppo aloittaa esimerkiksi huonelämpötilaa alentamalla, suihkuaikaa lyhentämällä ja viihde-elektroniikan käyttöä vähentämällä. Kaikki sähköä kuluttavat laitteet kannattaa sammuttaa ja laturit irrottaa pistorasiasta aina, kun niitä ei käytetä. Sähkösauna on melkoinen energiasyöppö, minkä vuoksi saunomisaika kannattaa pitää maltillisena. Myös ilmanvaihdon sekä lämmityksen ja jäähdytyksen perusperiaatteisiin tutustuminen auttaa energiansäästössä.

Oma Helen -palvelussa seuraat energiankulutustasi jopa tuntitasolla ja opit, milloin käytät eniten sähköä. Opi säästämään energiaa pienillä arjen teoilla Fiksuksi energiankäyttäjäksi -pikakurssilla. 

Sähkön markkinatilanne

Sähkön hinta on aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellisen korkea. Arjessa emme ole välttämättä tottuneet ajattelemaan sähköä, mutta hintojen noustessa sähkön hinta ymmärrettävästi mietityttää monia.

Sähkön hintaan vaikuttavat useat tekijät. Sähkön hankintakustannuksia ovat nostaneet geopoliittinen tilanne, Venäjän pakotteet ja Olkiluoto 3 -laitosyksikön käyttöönoton viivästyminen. Myös Keski-Euroopan ja erityisesti Saksan päätökset vähentää ja luopua ydinvoimasta ovat vaikuttaneet sähkön kokonaistuotantomääriin, eivätkä uusiutuvaan energiaan perustuvat korvaavat investoinnit vielä riitä täyttämään täysimääräisesti kysyntää. Sähkönhintojen nousu vaikuttaa koko Eurooppaan, eikä Suomi ole yksin kohonneiden hintojen kanssa. 

Ilmakuva yöllä Helsingin kaupungista

Tilapäinen alennus sähkön arvonlisäveroon

Eduskunnan päätöksen mukaisesti sähkön arvonlisäveroa alennetaan tilapäisesti aikavälillä 1.12.2022–30.4.2023. Tänä aikana kulutetusta sähköstä maksetaan veroa 10 prosenttia normaalin 24 prosentin sijaan. Päätöksen taustalla ovat energiakriisin vuoksi kohonneet sähkön hinnat.

Alennettu arvonlisäveroprosentti koskee energiamaksua ja energian perusmaksua mutta ei siirtomaksua, siirron perusmaksua ja sähköveroa. Huomioimme alennetun arvonlisäveroprosentin automaattisesti joulukuun ja huhtikuun välissä tapahtunutta kulutusta koskevilla laskuilla, eikä muutos edellytä sinulta toimenpiteitä. Löydät sähkön hintasi voimassa olevalla arvonlisäveroprosentilla Oma Helen -palvelusta.

Kirjaudu selaimella

Energiamurros lisää omavaraisuutta

Uusiutuvan energian tuotanto lisää omavaraisuutta ja vähentää energian tuonnin tarvetta ulkomailta. Uusiutuvan energian tuotannon kehittyessä ja uusien teknologisten ratkaisujen vakiintuessa ja skaalautuessa on todennäköistä, että myös sähkön hintapiikit tasaantuvat.

Teemme entistä ahkerammin töitä energiaomavaraisuuden eteen. Olemme panostaneet sähkön tuotannon kehittämiseen tuulivoimalla ja investoineet muun muassa tuulipuistoihin Pohjanmaalla. Vahva ja luotettava sähköverkkomme mahdollistaa energian jakelun, ja sillä on merkittävä rooli energiamurroksessa. 

Pörssisähköllä vaikutat sähkölaskuusi

Helenin toimitusvelvollisuustuote Pörssisähkö tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa sähkölaskun loppusummaan. Pörssisähkö on sähkösopimus, jossa sähkön hinta vaihtelee tunneittain sähköpörssin markkinahinnan mukaan. Näin Pörssisähkön hinta on aina kilpailutettu ja ajan tasalla. Tyypillisesti Pörssisähkön hinnat ovat edullisimmat iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Voit vaikuttaa sähkölaskusi loppusummaan ajoittamalla kulutuksesi edullisille tunneille.


Lue lisää Pörssisähköstä


Optimoi Pörssisähkön hyödyt seuraamalla sähkön pörssihintaa Oma Helen-palvelussa.
Hintatietojen avulla voit vähentää sähkönkäyttöä silloin, kun sähkö on kallista ja hyödyntää halvimmat tunnit. Voit käyttää Oma Heleniä lataamalla Oma Helen -sovelluksen sovelluskaupastasi tai kirjautumalla Oma Heleniin selaimella.

Kirjaudu selaimella

Tietoa sähköpulasta

Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähköpula tarkoittaa tilannetta, jossa sähkön tuotanto ja tuonti ulkomailta eivät riitä kattamaan kulutusta. Tällöin sähkönkäyttöä joudutaan hetkellisesti rajoittamaan huolellisesti suunnitelluin kiertävin sähkökatkoin.

Sähkökatkoja kierrätetään noin kahden tunnin katkoina, kunnes sähköpula on päättynyt. Katkot eivät kohdistu yhteiskunnan kannalta kriittisiin toimintoihin, kuten sairaaloihin ja pelastuslaitoksiin. Mahdolliseen sähköpulaan on varauduttu valtakunnallisesti, ja siihen liittyvät toimintamallit on hyvin suunniteltu ja harjoiteltu.

Lue lisää sähköpulasta

Kysyttävää asiakkuudesta

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Oma Helen palvelee ympäri vuorokauden juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Palvelussa hoidat itse helposti sähkösopimustasi koskevan asioinnin. Voit muun muassa tarkastaa, millainen nykyinen sähkösopimuksesi on ja paljonko sähkösi maksaa, muuttaa laskusi maksupäivää, laskujen määrää ja laskutustapaa, tarkastella laskutushistoriaasi sekä siirtää nykyisen sopimuksesi uuteen osoitteeseen ja muuttaa yhteystietojasi. Oma Helen kertoo myös kattavasti energiankäytöstäsi ja -tuotannostasi jopa tuntitasolla. Voit käyttää Oma Heleniä joko selaimella tai mobiilisovelluksen kautta.

Kirjaudu Oma Heleniin tästä tai lataa mobiilisovellus käyttöösi.

Voit tarkastella nykyisen sähkösopimuksesi tietoja ja sähköstä maksamaasi hintaa Oma Helenissä. Palvelussa voit myös muun muassa muuttaa laskusi maksupäivää, laskujen määrää ja laskutustapaa, tarkastella laskutushistoriaasi sekä siirtää nykyisen sopimuksesi uuteen osoitteeseen ja muuttaa yhteystietojasi. Oma Helen kertoo myös kattavasti energiankäytöstäsi ja -tuotannostasi jopa tuntitasolla. Voit käyttää Oma Heleniä joko selaimella tai mobiilisovelluksen kautta.

Kirjaudu Oma Heleniin tästä tai lataa mobiilisovellus käyttöösi.

Määräaikainen sopimus suojaa sähkön hinnan nousulta ja takaa, että sähkön hinta pysyy samana sopimuskauden loppuun asti. Jos muutat sopimusaikana, voit valita, jatkatko vanhalla sopimuksella vai teetkö uuden sähkösopimuksen.

Jos sähkösopimuksesi on määräaikainen, jatkamme muuttaessasi sähkösopimustasi uudessa osoitteessa samaan hintaan sopimuskauden loppuun asti. Saat uuden tarjouksen noin kuukautta ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä.

Markkina on todella nopeasti muuttuvassa tilanteessa ja tästä johtuen pitkän tähtäimen sopimusten hintariski on noussut merkittävästi. Tarjoamme tällä hetkellä 12 kk voimassa olevia sopimuksia uusmyynnissä. Sopimusehdoista on poistettu sopimussakkoehto 7.9.2022. Ennen muutosta tehdyt sopimukset ovat voimassa tilausehtojen mukaisesti. 

Määräaikaisen sopimuksen päättyessä sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana. Tällä hetkellä toistaiseksi voimassa oleva sopimuksemme on pörssisähkösopimus, mikäli määräaikainen sopimuksesi päättyy viimeistään 28.5.2023. Sähkömarkkinalain muutoksen vuoksi, 29.5.2023 alkaen toistaiseksi voimassa oleva sopimuksemme on aiemmasta sopimuksestasi riippuen Perussähkö, Aikasähkö tai Tuulisähkö. Voit vaihtaa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.

Voit muuttaa yhteystietojasi, kuten nimesi, puhelinnumeroasi ja sähköpostiosoitteesi Oma Helenissä. Oma Helenissä voit muuttaa myös muun muassa laskusi maksupäivää, laskujen määrää ja laskutustapaa. Osoitteessa helen.fi voit ilmoittaa muutokset yhteystietojen muutoslomakkeella. Muistathan ilmoittaa uuden laskutusosoitteen, sukunimen tai muun vastaavan muutoksen meille jollakin yllämainitulla tavalla, sillä maistraattiin tai postiin tehdyt muutokset eivät päivity asiakastietoihimme.

Kirjaudu Oma Heleniin tästä tai lataa mobiilisovellus käyttöösi.

Voit tehdä muuttoilmoituksen Oma Helenissä tai verkkosivuillamme.
Muistathan, että sähkösopimus on aina osoitekohtainen. Sinulla voi olla samanaikaisesti voimassa useampia sähkösopimuksia eri osoitteissa. Saatat tarvita sähköä kahdessa paikassa, jos esimerkiksi remontoit uutta asuntoa, mutta asut vielä vanhassa osoitteessasi.

Tee sähkösopimus uuteen asuntoosi viimeistään kaksi viikkoa ennen muuttoa. Näin varmistat, että muuttopäivänä sähköt on kytketty. Aloita uusi sopimus siitä päivästä, jolloin haluat sähköntoimituksen alkavan. Ilmoita meille myös päivämäärä, jolloin vaihdamme laskutusosoitteesi. Vanha sopimuksesi päättyy vasta, kun päätät itse sopimuksesi tai kun uusi asiakas tekee vanhaan osoitteeseesi oman sopimuksensa. Päätä vanha sopimuksesi siihen päivään, kun muutto on hoidettu.

Sähköt katkeavat osoitteesta sopimuksen päättyessä, jos uusi asiakas ei ole tehnyt sopimusta.

Kirjaudu Oma Heleniin tästä tai lataa mobiilisovellus käyttöösi.

Lähetämme sinulle sopimusvahvistuksen, kun paikallinen sähköverkkoyhtiösi on vahvistanut sopimuksen alkamispäivämäärän. Jos sinulla on voimassa oleva määräaikainen sopimus toisen sähkönmyyjän kanssa, alkaa sopimuksesi Helenin kanssa sen päätyttyä.

Sopimusvahvistuksessa olevat tiedot ovat lähetyshetkellä voimassa olevat tiedot. Jos olet ilmoittanut muutoksista, astuvat ne voimaan sovittuna ajankohtana. Esimerkiksi uusi laskutusosoite päivittyy sopimukselle, kun uusi sopimus astuu voimaan.

Jos olet muuttamassa, voit irtisanoa vanhan sopimuksesi samalla, kun teet sopimuksen uuteen osoitteeseen. Tee uusi sopimus uuteen kotiin tästä.

Jos et tarvitse uutta sopimusta, irti sano sopimuksesi lomakkeella tunnistautuneena tästä.

Siirry yrityksen sähkösopimukseen tästä.

Kysyttävää sähkölaskusta

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Voit vaihtaa sähkölaskusi maksupäivää Oma Helenissä. Maksupäivän siirto onnistuu asiointipalvelussamme, jos maksuhistoriasi on kunnossa eikä sinulla ei ole erääntyneitä laskuja rästissä. Jos siirto-toimintoa ei näy asiointipalvelussamme, kysy siirtomahdollisuutta puhelimitse. Siirron voi tehdä alkuperäisen laskun eräpäivään ennen laskun erääntymistä. Maksumuistutuksen eräpäivää ei voi siirtää.

Maksupäivän voi siirtää veloituksetta kerran vuodessa. Seuraavilla kerroilla yli 14 päivän maksupäivän siirrosta veloitetaan asiointipalvelun kautta tehtynä 2 euroa tai puhelimitse 5 euroa. Jos käytössäsi on e-lasku, tee muutos maksupäivään myös verkkopankissasi. Suoramaksulaskun maksupäivää ei voi siirtää. Viivästyskorko peritään alkuperäisen eräpäivän jälkeen maksetuista laskuista.

Kirjaudu Oma Heleniin

Sähkön siirto ja sähkön myynti on eriytetty toisistaan. Paikallinen verkkoyhtiösi vastaa sähkön siirrosta ja laskuttaa siitä omalla laskullaan ja valitsemasi sähkön myyjä lähettää oman laskunsa myydyn sähkön osalta. Poikkeuksena tästä tarjoamme helsinkiläisille Helenin sähkön myynnin asiakkaille yhdistetyn laskun Helen Sähköverkon kanssa. 

Katso video: Mistä sähkön hinta muodostuu

Tavallisin laskutusväli sähkölaskuilla on kolmen kuukauden välein lähetettävä lasku. Sähkölämmitteisen talouden laskutustiheys on kätevä pitää kuukausittaisena, jotta yksittäinen lasku ei muodostu liian suureksi. Jos sähkölaskusi laskutustiheyttä olisi mielestäsi hyvä muuttaa, voit tehdä sen kirjautumalla asiointipalveluumme Oma Heleniin. Vaihtoehtoina on 4, 6 tai 12 laskua vuodessa.

Kirjaudu Oma Heleniin

Voit tehdä e-laskusopimuksen omassa verkkopankissasi. Helenin laskun tilausta varten tarvitset laskustamme viitenumeron.

Lue lisää e-laskusta.

Helen toimittaa sähkö- ja kaukolämpölaskuja myös Postin OmaPosti-palveluun. Sopimuksen OmaPostin käytöstä teet Postin kanssa. OmaPostiin voit ohjata muutoin kirjepostissa tulevat laskumme.

Lue lisää OmaPosti-palvelusta.

Löydät sähkölaskusi Oma Helenistä. Jos et ole vielä ottanut Oma Heleniä käyttöön, rekisteröidy palveluun pankkitunnuksillasi täältä.

Sähköenergia

Sähköenergialla tarkoitetaan sähkönmyyjän toimittamaa energiaa ja palvelua. Laskutettavan energian määrä perustuu yleisimmin laskutusjakson aikana käytettyyn sähkön määrään (kWh).  

Sähkönsiirto

Sähkönsiirron tuottaa paikallinen sähköverkkoyhtiö. Helsingissä verkkoyhtiö on Helen Sähköverkko Oy. Sähköverkon tehtävänä on siirtää voimaloissa tuotettu sähkö sähkönkäyttäjille. Sähköverkkoa ylläpidetään sähkönsiirron maksuilla. Siirtohintojen kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.  

Sähkövero

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähköveron asiakkaalta siirtomaksun yhteydessä ja välittää sen edelleen valtiolle.  

Kilowattitunti (kWh)

Wattitunti (Wh) on energian yksikkö, joka vastaa watin tehoa tunnin ajan. Sähköenergian määrää mitattaessa käytetään yleensä kilowattituntia (kWh), joka on 1 000 wattituntia.

Katso video: Mistä sähkön hinta muodostuu?

Kysyttävää energiansäästöstä

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Fiksu energiankäyttö ja ylimääräisen energiankulutuksen karsiminen ovat tehokkain keino varmistaa, että sähköä riittää kaikissa tilanteissa. Erityisen tärkeää energiansäästö on kulutushuippujen aikana. Omaa energiankulutustasi järkeistämällä säästät myös sähkölaskussasi.

Kodin energiansäästö on helppo aloittaa esimerkiksi huonelämpötilaa alentamalla, suihkuaikaa lyhentämällä ja viihde-elektroniikan käyttöä vähentämällä. Kaikki sähköä kuluttavat laitteet kannattaa sammuttaa ja laturit irrottaa pistorasiasta aina, kun niitä ei käytetä. Sähkösauna on melkoinen energiasyöppö, minkä vuoksi saunomisaika kannattaa pitää maltillisena. Myös ilmanvaihdon sekä lämmityksen ja jäähdytyksen periaatteisiin tutustuminen auttaa energiansäästössä.

Opi säästämään energiaa pienillä arjen teoilla Fiksuksi energiankäyttäjäksi -pikakurssilla. 

Sähkölaitteiden energiankulutus riippuu muun muassa laitteen iästä, sijainnista ja käyttötavasta. Uudet laitteet ovat usein energiatehokkaampia kuin vanhat. Etenkin uusien sähkölaitteiden energiankulutustietoihin voi tutustua kodinkoneliikkeissä tai laitevalmistajien verkkosivuilla. Laitteen ja pistorasian väliin asennettavalla sähkönkulutusmittarilla voit seurata tarkasti yksittäisen laitteen kulutusta.

Yhteiskunnan sähkönkulutus on yleensä matalimmillaan öisin ja viikonloppuisin. Kulutuspiikit osuvat usein arkiaamuihin ja -iltapäiviin, jolloin energiankäyttöä kannattaa välttää. Erityisen tärkeää tämä on silloin, jos käytössä on Pörssisähkö, jossa sähkön hinta vaihtelee tunneittain sähköpörssin markkinahinnan mukaan.

Kodin pesukoneet kannattaa ajastaa pyörimään yöaikaan, ja sähköauton lataus on järkevintä hoitaa öisin. Myös lattialämmityksen ja muiden sähkökäyttöisten lämmityslaitteiden käyttö kannattaa ajoittaa matalan hintatason hetkiin. Saunomisen voi keskittää esimerkiksi viikonloppuihin.

Oma Helen -palvelu kertoo kattavasti energiankäytöstäsi jopa tuntitasolla, ja sen avulla voit helposti seurata, milloin käytät eniten sähköä. Palvelu tarjoaa myös erilaisia hyödyllisiä vertailuja dataan perustuen – esimerkiksi kuukausitason kulutuksen vaihtelun tarkastelun tai kulutuksen jakauman päivä- ja yöajalle.

Mobiilisovelluksen ohella voit käyttää Oma Heleniä myös selaimella. Lataa ilmainen sovellus sovelluskaupastasi tai kirjaudu selainpalveluun.

Kysyttävää arvonlisäveron alennuksesta

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti sähkön arvonlisäveroa alennetaan tilapäisesti aikavälillä 1.12.2022–30.4.2023. Tänä aikana kulutetusta sähköstä maksetaan veroa 10 prosenttia normaalin 24 prosentin sijaan. Päätöksen taustalla ovat energiakriisin vuoksi kohonneet sähkön hinnat.

Lue lisää arvonlisäveron alennuksesta Verohallinnon verkkosivuilta.

Tilapäinen alennus astuu voimaan 1.12.2022 ja päättyy 30.4.2023.

Aikavälillä 1.12.2022–30.4.2023 kulutetusta sähköstä maksetaan arvonlisäveroa 10 prosenttia. Normaalisti arvonlisäveroa maksetaan 24 prosenttia. Arvonlisävero laskee siis 14 prosenttiyksikköä.

Arvonlisäveron alentuminen 14 prosenttiyksiköllä tarkoittaa käytännössä noin 11,28 prosentin hinnanalennusta energiamaksusta ja energian perusmaksusta.

Alennettu arvonlisäveroprosentti koskee energiamaksua ja energian perusmaksua mutta ei siirtomaksua, siirron perusmaksua ja sähköveroa.

Alennus koskee kaikkia sähkösopimuksia.

Huomioimme alennetun arvonlisäveroprosentin joulukuun ja huhtikuun välissä tapahtunutta kulutusta koskevilla laskuilla täysimääräisesti, eikä muutos edellytä sinulta toimenpiteitä. Löydät sähkön hintasi voimassa olevalla arvonlisäveroprosentilla Oma Helen -palvelusta.

Huomioimme alennetun arvonlisäveroprosentin joulukuun ja huhtikuun välissä tapahtunutta kulutusta koskevilla laskuilla automaattisesti, eikä muutos edellytä sinulta toimenpiteitä. Löydät sähkön hintasi voimassa olevalla arvonlisäveroprosentilla Oma Helen -palvelusta.

Eduskunta on päättänyt väliaikaisesta sähkövähennyksestä ja sähkötuesta kohonneiden sähkön hintojen kattamiseksi. Sähkövähennys on tarkoitettu niille, joiden sähkömenot ovat yli 2 000 euroa tammi–huhtikuun aikana ja joille veroja kertyy riittävästi vähennyksen tekemiseen. Ne kuluttajat, joiden sähkölaskut ovat suuret mutta jotka eivät voi saada verotuksessa täysimääräistä sähkövähennystä pienten vuositulojen vuoksi, voivat hyödyntää sähkötukea.

Lue lisää sähkövähennyksestä Verohallinnon verkkosivuilta.

Lue lisää sähkötuesta Kelan verkkosivuilta.

Kysyttävää markkinatilanteesta

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Sähkösopimuksen ja -yhtiön valinnassa on monia asioita, joita kannattaa pohtia. Sähkömarkkinat ovat tällä hetkellä valtavassa murroksessa, joka koskee kaikkia sähköyhtiöitä. Murroksen aiheuttamat hinnanmuutokset vaikuttavat kaikkiin sähkösopimuksiin sopimustyypistä tai sähköyhtiöstä riippumatta. Helenin valikoimasta löydät aina juuri sinulle sopivan sähkösopimuksen markkinahintaan.

Sähkön hinta on ollut viime aikoina rajussa muutoksessa, eikä epävakaa maailmantilanne helpota hintakehityksen ennustamista. Hintaan vaikuttavat useat eri tekijät, kuten sähkön tuotantokustannukset ja alkuperä sekä yleinen markkinatilanne. Myös muun muassa sää, tuotannon ja kulutuksen tasapaino, maailman taloustilanne sekä raaka-aineiden hinnat vaikuttavat sähkön hinnanmuodostukseen.

Sekä pörssisähkön spot-hinnat että sähkön tulevaa hintatasoa ennakoivat futuurihinnat ovat nousseet rajusti viime aikoina. Kiinteähintainen sähkösopimus mahdollistaa sähkön kuukausi- tai vuosikustannusten ennakoinnin.

Nykyisessä markkinatilanteessa emme valitettavasti voi tarjota vaihto-oikeutta määräaikaiseen sopimukseen.

Tilanne on muiden toimijoiden ohella haasteellinen myös sähköä myyville yhtiöille. Helenin riskienhallinnan osaaminen ja toimintaprosessit ovat huippuluokkaa, ja olemme onnistuneet hyvin muun muassa hankinnan ja myynnin ennustamisessa ja tasapainottamisessa sekä sopimusten hinnoittelussa. Pystymme tässäkin tilanteessa myymään ja toimittamaan sähköä luotettavasti ja vastuullisesti.

Sähkön hinta nousee tällä hetkellä puhtaasti markkinahinnan nousun seurauksena, eikä se perustu katteen kasvattamiseen. Helen toimii aina vastuullisesti ja pitkäjänteisesti, ja pahimmillaan tappiolla myyminen voisi johtaa yhtiön toimintaedellytysten loppumiseen.

Pörssisähkö on yhä suositumpaa. Pörssisähkön avulla asiakkaamme ovat voineet vähentää kulutustaan 15 %, mikä on erittäin hieno määrä ja näkyy asiakkaidemme kustannuksissa. 

Pienilläkin valinnoilla ja arjen teoilla voi merkittävästi vaikuttaa omaan sähkönkulutukseen ja sitä kautta sähkölaskun suuruuteen. Energiankulutukseen vaikuttavat muun muassa asunnon koko, asukkaiden lukumäärä, käyttötottumukset sekä sähkölaitteiden määrä, ikä ja kunto. Helen kannustaa asiakkaitaan energiansäästöön.

Lue energiansäästövinkkimme:

4 helppoa keinoa energiansäästöön

Parhaat vinkit energiansäästöön

Opi säästämään energiaa fiksuksi energiankäyttäjäksi -pikakurssillamme

Kysyttävää tuotteista

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Helenin toimitusvelvollisuustuotteet ovat Pörssisähkö ja Käyttösähkö.

Eivät ole. Pörssisähkö ja Käyttösähkö ovat toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia kahden viikon irtisanomisajalla.

Pörssisähköasiakkaana hyödyt oman kulutuksesi seurannasta. Suosittelemme ottamaan käyttöön Oma Helen -palvelun, joka kertoo kattavasti energiankäytöstäsi jopa tuntitasolla. Oma Helenin avulla voit helposti optimoida omaa sähkönkäyttöäsi. Esimerkiksi astianpesukone, pyykinpesukoneet ja kuivausrummut voi laittaa pyörimään öisin, sähköauton lataamisen voi ajoittaa yöaikaan ja saunomisen keskittää viikonloppuihin. Jos lämmität kotisi sähköllä, lämmitys kannattaa tehdä silloin, kun hintataso on matala tai maltillinen. Sähkön hinta on yleensä matalin öisin ja viikonloppuisin.  

Oma Helenin avulla voit myös seurata sähkön pörssihintaa. Hintatietojen avulla voit vähentää sähkönkäyttöä silloin, kun sähkö on kallista ja hyödyntää halvimmat tunnit. 

Tiesithän, että voit hoitaa energia-asiasi Oma Helenissä?

Oma Helen on käytössäsi ympäri vuorokauden juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Oma Helenissä voit helposti tarkistaa sopimuksesi tiedot ja seurata omaa energiankäyttöäsi - jopa tuntitasolla. Palvelu on käytettävissä ilmaiseksi.

 

Kirjaudu selaimella