Blogi / 5.9.2018

Sidosryhmät: Toimitusvarmuudesta huolehtiminen on tärkeää

Toteutimme loppukeväällä verkkodialogin, jossa selvitimme sidosryhmiemme näkemyksiä Helenin vastuullisuustyöstä. Dialogiin osallistuttiin yli 500 kertaa, ja ideoita kertyi kymmeniä sivuja. Kiitos aktiivisuudesta!

Teksti: Pirjo Jantunen

Erityisen mukavaa oli huomata, että toimintaamme pidetään vastuullisena. Yli 70 prosenttia kyselyyn osallistuneista ulkoisten sidosryhmien edustajista pitää Heleniä vastuullisena toimijana. Tämä on kova tulos, jota tukee myös Helenin menestys alan vastuullisimpana energiayhtiönä Pohjoismaiden laajimmassa bränditutkimuksessa. Kehitys on ollut huimaa: kysyimme samaa asiaa vuonna 2014, jolloin tyytyväisten osuus oli 44 %. Jotain on siis tehty oikein!

Näkemykset vastuullisuudesta ovat kuitenkin suhteellisia ja epäkonkreettisia. Oleellisempaa on vastausten sisältö ja se suunta, mihin sidosryhmien mielestä Helenin toimintaa pitäisi viedä. Kysyimme, miten voisimme toimia entistä vastuullisemmin. Avointen vastausten lisäksi osallistujat pääsivät arvioimaan muiden vastaajien ehdotusten tärkeyttä, jolloin saimme spontaanien kannanottojen lisäksi selville sidosryhmien prioriteettilistan.

Vähemmän fossiilisia, lisää aurinkoa

Energiamurros on selvästi sidosryhmiemme mielessä. Eniten spontaaneja ajatuksia Helenin vastuullisuuteen liittyen heräsi fossiilisista polttoaineista luopumisesta – yli 560 avovastauksesta reilu viidennes käsitteli fossiilienergian käytön vähentämistä. Seuraavaksi eniten kommentteja kirvoittivat uusiutuvien energianlähteiden, erityisesti aurinkoenergian, käytön lisääminen sekä päästöjen vähentäminen.

Tärkeimmäksi teemaksi äänestettiin kuitenkin ehkä jopa hieman yllättäen toimitus- ja huoltovarmuus. Kommenttien mukaan Helenin tulee huolehtia Helsingin ja osittain myös muun Suomen toimitusvarmuudesta sekä sähkön omavaraisuudesta. Myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton yhteydessä toimitusvarmuudesta huolehtiminen nähtiin tärkeänä.

On ilahduttavaa, että myös sidosryhmät pitävät energian toimitusvarmuutta tärkeänä, sillä yleensä toimitusvarmuus ei kiinnosta niin kauan kuin valot palavat ja hanasta tulee lämmintä vettä. Tämä kannustaa jatkamaan Helenissä tehtävää usein aika näkymätöntäkin työtä toimitusvarmuuden eteen.

Kehityssuunta oikea, tekoja tarvitaan lisää

Suurelta osin dialogin tulokset olivat samassa linjassa vuonna 2014 tehdyn kyselyn kanssa. Keskusteluaiheet ovat kuitenkin hieman eläneet: toimitusvarmuuden lisäksi sähköinen liikenne ja ydinvoima nousivat uusina teemoina esiin, kun taas kalojen kulku ei juuri herättänyt kommentteja edelliseen kertaan verrattuna.

Dialogiin osallistuneiden mukaan Helenin vastuullisuudesta halutaan kuulla erityisesti verkkosivuilla, Helen-lehdessä ja uutiskirjeissä. Jatkamme siis vastuullisuusteemojen käsittelyä näissä kanavissa.

Tulosten perusteella on helppo todeta, että Helenin kehityssuunta on oikea, mutta tekoja tarvitaan lisää. Uusimpia toimia ovat tänä vuonna käynnistyneet Salmisaaren pellettilämpölaitos ja Esplanadin lämpöpumppulaitos, jotka korvaavat fossiilisia polttoaineita. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Kollegat tekevätkin parhaillaan näppikset sauhuten eri vaihtoehtojen selvitystöitä, sillä Helen investoi seuraavan kymmenen vuoden aikana noin puoli miljardia euroa vähäpäästöiseen energiaan. 

 

Vastuullisuusdialogi: Kysyimme keväällä 2018 verkkodialogissa, miten voisimme toimia entistä vastuullisemmin. Osallistujat vastasivat kysymykseen omin sanoin. Seuraavaksi pyysimme vastaajaa priorisoimaan muiden osallistujien jättämiä ehdotuksia sen mukaan, mikä on kaikkein tärkeintä Helenin vastuullisuudessa. Lopuksi pyysimme vielä ehdotuksia yhteistyöstä vastuullisuuden kehittämiseksi. Aivoriiheen osallistuttiin kaikkiaan 565 kertaa. Toteutimme vastaavan kyselyn edellisen kerran loppuvuodesta 2014. Kysely toteutettiin yhteistyössä Fountain Parkin kanssa.

 

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus