Merkittävät tapahtumat 2021

Helen vahvisti asemiaan tuulivoimamarkkinoilla

Helenin tuulivoimatuotanto viisinkertaistuu viime vuonna tehtyjen tuulipuistoinvestointien myötä. Yhtiö etsii edelleen uusia, kiinnostavia tuulipuistohankkeita Suomesta. Lisäksi selvityksen alla on useita potentiaalisia sijoituskohteita eurooppalaisiin tuulivoima-alan kasvuyrityksiin.

tuulivoima.jpg

mustikkamaa_470x310.jpg

Mustikkamaan jättimäiset lämpöluolat täytettiin vedellä

Mustikkamaan alla sijaitsevat lämpöluolat täytettiin vedellä ja lämpöluolien käyttö helsinkiläisten kotien lämmitykseen oli askeleen lähempänä.

Konesalien hukkalämmöstä hiilineutraalia kaukolämpöä: Telian datakeskus lämmittää helsinkiläisiä koteja

Telia ja energiayhtiö Helen sopivat datakeskuksessa syntyvän lämmön hyödyntämisestä. Pitäjänmäessä sijaitsevasta Telian modernista datakeskuksesta kerätty hukkalämpö siirtyy kaukolämpöverkkoon jaettavaksi helsinkiläisiin koteihin ja kiinteistöihin kesäkuussa 2022 alkaen. Parhaimmillaan datakeskus lämmittää jatkossa yli 20 000 helsinkiläisen kotia.

Telia datakeskus.jpg

Tuulipuisto Lakiakangas 3_yleiskuva_ilta-aurinko.jpg

Helenin uusi tuulipuisto Lakiakangas 3 rakentuu yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Helen allekirjoitti kiinteistösijoitusyhtiö Spondan kanssa sopimuksen, jonka myötä 100% Spondan kiinteistöjen sähkön kulutuksesta tullaan tuottamaan päästöttömällä tuulivoimalla. Sopimus tukee Spondan vastuullisuusohjelman hiilineutraaliustavoitetta.

Meriveden lämmöntalteenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyi

Helen on tehnyt esiselvitystä eri vaihtoehdoista hyödyntää merivettä teollisen kokoluokan lämpöpumppujen lämmönlähteenä Helsingissä. Hanke eteni ympäristövaikutusten arviointiin. Kesäkuussa hankkeesta järjestetiin kaikille avoin esittelytilaisuus webinaarina.

vesi-1200x630.jpg

470x227_Hanasaari.jpg

Helsinki päätti sulkea Hanasaaren voimalaitoksen lähes kaksi vuotta etuajassa

Hanasaaren hiilivoimalaitos lopettaa toimintansa 1.4.2023 mennessä. Päätöksellä on merkittävä vaikutus kaupungin ja koko maan hiilijalanjälkeen.

Helen investoi suurimpaan sähkövarastoonsa, joka auttaa turvaamaan koko Pohjoismaiden energiajärjestelmää

Helen investoi Lakiakangas 3 -tuulipuiston yhteyteen rakennettavaan sähkövarastoon, joka on teholtaan 5 MW ja energiakapasiteetiltaan 10 MWh. Noin 200 sähköauton akkua vastaava varasto on vasta toinen tuulipuiston yhteyteen sijoitettava Suomessa ja energiakapasiteetiltaan se lukeutuu maan suurimpiin. Sähkövaraston on tarkoitus olla käytössä ensi vuoden loppupuolella.

470_pp__sahkovarasto-16.jpg

Kartta_ruskeasuo_geolampolaitos_500.jpg

Geolämpölaitoksen rakentaminen Helsingin Ruskeasuolle käynnistyi

Helsingin ensimmäisen keskisyvän geotermisen lämpökaivon poraaminen käynnistyi Ruskeasuolla syyskuun alussa. Ruskeasuon geolämpölaitos toimii Helenin pilottikohteena, jossa testataan ja kehitetään poraustekniikkaa ja muita teknisiä ratkaisuja uusille geolämpökohteille.

Helen ja Horisont Energi aloittavat yhteistyön hiilidioksidin talteenottoon, hyötykäyttöön ja varastointiin liittyen

Helen ja norjalainen puhtaan energian yhtiö Horisont Energi allekirjoittivat aiesopimuksen vetytalouteen ja hiilidioksidin varastointiin liittyvästä yhteistyöstä. Yhtiöt selvittävät yhdessä hiilidioksidin talteenottoa voimalaitosten savukaasuista sekä talteen otetun hiilidioksidin hyötykäyttöä, varastointia ja logistiikkaa.

Savukaasut_pieni.jpg

Salmisaari2021_Twitter-kuva_1024x512.jpg

Helen päätti lopettaa hiilen käytön yli viisi vuotta suunniteltua aiemmin

Helen nopeuttaa siirtymistä hiilineutraaliin energiantuotantoon ja sulkee Helsingin Salmisaaren hiilivoimalan viimeistään 1.4.2024. Yhtiö lopettaa näin kivihiilen käytön yli viisi vuotta aiempaa suunnitelmaa nopeammin.

Helen ja Fortum päättivät rakentaa yhteistyössä tuulivoimaa Pohjanmaalle

Fortum ja Helen investoivat yhdessä tuulivoimaan. Närpiön ja Kristiinankaupungin ympäristöön rakennetaan kaksi tuulipuistoa, Pjelax-Böle ja Kristinestad Norr. Hanke kolminkertaistaa Helenin tuulivoimatuotannon ja investoinnin jälkeen Helen tuottaa tuulisähköä peräti terawattitunnin vuodessa. Määrä vastaa neljännestä Helsingin sähkönkulutuksesta.

Tuulipuisto Lakiakangas 3 yleiskuva.png