Solpaneler till husbolag

Solenergi kommer nu med fart till husbolagen i Helsingfors, eftersom solkraftverkets produktion tack vare den nya krediteringsberäkningstjänsten kan styras inte bara till fastighetsel utan också till de boende. Tjänsten tas i bruk i slutet av 2020.

 

Beställ besiktning

Egen produktion av solel i bostadsbolag

Förmånlig el

Lokalt producerad el är redan ofta förmånligare än el som köps från nätet. Solel förutspås bli en av de billigaste elproduktionsformerna redan inom de närmaste åren, vilket gör investeringen ännu lönsammare. Ni får också inkomster från er överskottsproduktion, som vi köper till börspris.

Fastighetens värde stiger

Ett solkraftssystem gör fastigheten mer självförsörjande och ökar också dess värde. Systemet gör ert husbolag intressantare för folk som letar efter ett enkelt sätt att vara med och producera sin energi själv.

Enkel anskaffning

Vi sköter om att anskaffningen av systemet löper smidigt och fördelas rättvist på delägarna, ända från kartläggningen till installationen och ibruktagandet. Ni får allt som behövs för systemet från en och samma pålitliga aktör som nyckelfärdig leverans. Enkelt och tryggt.

Aurinkopaneelit kerrostalon katolla.

Solkraftssystem som investering

Lönsamheten och återbetalningstiden är frågor som ofta lyfts fram vid diskussioner om solkraftssystem. Kalkyler gör det lättare att utreda solkraftsproduktionens lönsamhet.

Återbetalningstiden mindre än halva garantitiden

Ett solkraftssystem på 7 kWp producerar i medeltal 6 000 kWh per år. Årsbesparingen jämfört med köpt el är 930 € när man utgår från det nuvarande priset på miljöel, som är 15,5 c/kWh.

Anskaffningen av ett solkraftssystem kan beräknas höja värdet på bostäderna i husbolaget med 100 €/bostad, vilket är ett mycket måttligt antagande. I ett husbolag med 40 bostäder gör det 4 000 euro.

När den här andelen dras av från anskaffningspriset och den egna solelsproduktionen jämförs med köpt miljöel, blir återbetalningstiden cirka 7 år.

Besparingen i köpt el överstiger anskaffningskostnaderna

Ett solkraftssystem på 7 kWp producerar cirka 140 180 kWh under garantitiden, alltså på 25 år. Då har det beaktats att produktionen avtar med åren.

Det genomsnittliga priset för Bas El, alltså el enligt det mest köpta elavtalet, under de följande 25 åren är uppskattningsvis 16 c/kWh. Då innebär solkraftssystemet att husbolaget sparar 22 430 euro under garantitiden jämfört med köpt el.

Ta kontakt

Vanliga frågor om anskaffning av solpaneler till husbolag

För mer information


Anskaffning av solpaneler

Läs mer om anskaffning av solkraftssystem och studera våra prisexempel.


Ta kontakt

Dela: