Solpaneler till husbolag

Välj att samarbeta med en pålitlig partner, som ställer sin egen 100-åriga erfarenhet av att bygga kraftverk till ditt förfogande.

Ta kontakt

Nu ännu lönsammare med solkraftverk från Helen

Solenergi har blivit ett av de förmånligaste sätten att producera el i Finland. Priserna på solpaneler har kommit ned med 90 % från 1990 års nivå, samtidigt som de har fått större effekt. Nyligen trädde också en lagändring i kraft, enligt vilken solkraft som producerats av ett bostadsbolag får fördelas mellan lägenheterna.

Betydande kostnadsbesparingar

Solenergi ger betydande kostnadsbesparingar. När bostadsbolaget har ett eget solkraftverk minskar behovet av att köpa el från elnätet. Konkreta besparingar uppkommer i och med att el-, elöverförings- och skattekostnaderna minskar.  

Elen från solkraftverket kan dels användas för fastighetens behov och dels fördelas mellan bostäderna. Det är lätt att göra med hjälp av krediteringsberäkning*. Då får både bostadsbolaget och de boende direkta besparingar.

* Krediteringsberäkning kan används för tillfället i Helen Sähköverkko Oy och Caruna Oy areas.

Betydande fördelar för miljön

Med hjälp av ett solkraftverk deltar bostadsbolaget och de boende konkret i klimattalkot genom att minska användningen av fossila bränslen. Exempelvis minskar ett solkraftverk på 50 solpaneler CO2-utsläppen med cirka 2 600 kg per år. Mängden motsvarar över 90 000 km körning med elbil varje år.  

Ett eget solkraftverk gör bostadsbolaget till en ekologisk föregångare och höjer bolagets värde. Från Helen får ni samtidigt också andra klimatvänliga produkter, så som laddstolpar för elbilar samt grönare el och uppvärmning.

Mervärde för fastigheten – på ett enkelt sätt

Ett solkraftverk höjer fastighetens värde och minskar behovet av kylning. Tack vare solkraftverket fångas solinstrålningen upp av solpanelerna och leds inte i lika hög grad in i fastighetens konstruktioner. Med solpaneler kan man också skydda taket från slitage och förlänga takets tekniska livslängd.  

Dessutom är det lätt att skaffa ett eget solkraftverk. Från Helen får ditt bostadsbolag allt som behövs, från en första kartläggning till installation och ibruktagande av systemet som nyckelfärdig tjänst. Vi finns där som stöd för bostadsbolaget under solkraftverkets hela livslängd.

Tre skäl att välja ett solkraftverk från Helen

  • Erfaren och pålitlig energiexpert
    Vi har byggt kraftverk av olika slag i mer än 100 år. Vi vet hur man planerar ett kostnadseffektivt solkraftverk som är dimensionerat för just ert bostadsbolag. Vi använder alltid komponenter av hög kvalitet, vilket garanterar ett fungerande och hållbart kraftverk under hela dess livscykel.
  • Allt som behövs från en och samma aktör
    Vi erbjuder en helhetslösning som omfattar allt från inledande kartläggning till installation och ibruktagande av systemet, plus fortlöpande underhåll om så önskas. I våra leveranser ingår också elavtal, avtal om försäljning av överskottsproduktion samt krediteringsberäkning.
  • Högklassigt och tryggt slutresultat
    Som pionjär i branschen har vi tagit fram nya produkter och tjänster och byggt flera av Finlands största solkraftverk runt om i landet. Vår kvalitet och erfarenhet är oöverträffad. Vi har också samarbetat med räddningsmyndigheterna i många år och kan garantera att ert solkraftverk är tryggt.

Ta kontakt

Vanliga frågor om anskaffning av solpaneler till husbolag

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Husbolag kan producera en stor del av fastighetselen med solpaneler. Fastighetsel används till elförbrukning utanför bostäderna, t.ex. hissar, belysning av trapphus och gårdsplaner, tvättstuga och laddning av elbilar.

Du kan föreslå för husbolagets styrelse att bolaget skaffar ett solkraftssystem. 

Efter att du har föreslagit för ditt husbolags styrelse att bolaget ska skaffa ett solkraftssystem, ska det slutliga godkännandet i de flesta fall ske på bolagsstämman. I vissa fall tillåter emellertid bolagsordningen att anskaffningsbeslutet fattas av bostadsbolagets styrelse.

Solpaneler behöver endast ljus för att fungera, så de producerar energi också i mulet väder och under den kalla årstiden. Vintertid är solenergiproduktionen i Finland ändå väldigt liten, eftersom solljuset inte når solpanelernas yta när de är täckta av snö. Vi beaktar alltid det här när vi beräknar ett solkraftverks årsproduktion. När ingen solenergi alstras köps elen normalt via elnätet. 

Den elenergi som solkraftverket producerar styrs först till fastighetsel. Den solkraft som återstår efter det fördelas mellan de boende som anslutit sig till krediteringsberäkningen.

Nej. I krediteringsberäkningen kan alla eller bara de som så vill vara med.

Varje boende får en del av den producerade energin som motsvarar den boendes krediteringsandel. Krediteringsandelen dras av från den boendes uppmätta elförbrukning per timme. Om det fortfarande återstår energi efter det här, överförs överskottet till nätbolagets elnät och bostadsbolaget får ersättning från sin elförsäljare för den el som sålts till nätet.

I ett exempelobjekt kunde cirka 40 % av ett 10 kW solkraftverks produktion utnyttjas utan krediteringsberäkning. Med hjälp av krediteringsberäkningen kunde sammanlagt hela 99,6 % av solkraftverkets produktion utnyttjas. I pengar sparade tjänsten över 600 euro (13 c/kW) per år i exempelobjektet.

Tills vidare är krediteringsberäkningstjänsten tillgänglig i Helen Elnät Ab:s och Caruna Ab:s områden. Övriga områden kommer troligen med under övergångsperioden 2021–2023.

Alla energilösningar från Helen

Visste du att vi här på Helen betjänar bostadsbolag i alla frågor som rör energi? Vare sig det handlar om ett förmånligt elavtal för bostadsbolaget, uppvärmning, kyla, solenergi eller möjlighet att ladda elbilar, får du alla lösningar från samma pålitliga partner.

Läs mer om energilösningar för bostadsbolag

För mer information