Spara med smart fjärrvärmecentral

Spara tid, möda och pengar genom att välja en smart fjärrvärmecentral till ditt husbolag i stället för den traditionella fjärrvärmecentralen. Tjänsten innebär att vi sköter allt som gäller fjärrvärmecentralen under hela dess livscykel. Vi betjänar såväl befintliga fastigheter som nybyggen.

Smart uppvärmning till fast månadsavgift

Byt fjärrvärmecentral enkelt utan investeringar

Vår tjänst innebär en nyckelfärdig lösning: vi sköter allt från smidigt byte av anläggning till återvinning av den gamla anläggningen.

Förutse kostnaderna med månadsavgift

Husbolaget betalar en fast månadsavgift för tjänsten. Avgiften är lätt att budgetera och det blir inga överraskande och oregelbundna kostnader.

Smarthet sparar värmekostnader

Ett smart styrsystem ser till att det alltid är tillräckligt varmt och använder energin så effektivt som möjligt. Vår tjänst gör det möjligt att spara upp till 5 % i värmekostnader.

Älykäs lämmönjakokeskus pitää lämpötilan tasaisena koko kiinteistössä.

Heltäckande och kostnadseffektiv tjänst

Vår tjänst omfattar:

  • Anskaffning och installation av en smart fjärrvärmecentral samt återvinning av den gamla anläggningen
  • Tillgång till uppgifter från fjärrvärmecentralen i en molntjänst
  • Övervakning och automatisk optimering av klimatet i lägenheterna
  • Fortlöpande övervakning, underhåll och reparationer av anläggningen samt vid behov anskaffning av en ny anläggning

Priser Fr.o.m

209 €/MÅN

4,00 €/lägenhet

 Priset påverkas av antalet lägenheter, byggnadens våningsyta, rumshöjden och byggåret.

Kontakta oss, så beräknar vi en offert för din fastighet.

”Helens smarta fjärrvärmecentral blev vår lösning av kostnadsskäl. När vi skaffade den nya anläggningen som en tjänst behövde husbolaget inte investera eget kapital.”

Disponent Ismo Lahti
ASA-Isännöinti Oy

Asunto Oy Urheilukatu 28 skaffade en smart fjärrvärmecentral till sin fastighet i Främre Tölö.

Asunto Oy Urheilukatu 28 hankki Helsingin Etu-Töölössä sijaitsevaan kiinteistöönsä älykkään lämmönjakokeskuksen.

Modern lösning för fjärrvärmehus

Vid ett traditionellt byte av fjärrvärmecentral ansvarar husbolaget för anskaffning, installation och underhåll av fjärrvärmecentralen.

För att investeringen ska lyckas krävs noggrann planering och sakkunskap. En investering i en fjärrvärmecentral höjer bolagsvederlaget, dessutom åsamkas husbolaget överraskande och oregelbundna kostnader när anläggningen ska servas och delar bytas ut.

Med vår nya tjänst, får husbolaget en smart fjärrvärmecentral installerad och underhållen mot en fast månadsavgift.

Föregripande underhåll gör det möjligt att upptäcka och reparera fel snabbt, redan innan de boende märker dem. 

I nybyggen väljs den smarta fjärrvärmecentraleni samband med anslutningen till fjärrvärme.

Det är bra att ingå avtalet om anslutning till fjärrvärme redan i början av byggnadsprojektet.

Behagligt klimat i hela fastigheten

Genom att utnyttja data som samlas in från fastigheten kan vi garantera jämn värme året om. Tjänsten fungerar obemärkt och automatiskt.

  1. I fastighetens ytterlägenheter placeras trådlösa värmesensorer som samlar in information om klimatet i fastigheten.
  2. Fjärrvärmecentralen använder informationen för att optimera uppvärmningen och hålla en jämn temperatur i hela fastigheten.
  3. Vi följer kontinuerligt fjärrvärmecentralens funktion. Vi utför nödvändig service och reparerar eventuella fel.
  4. Vi rapporterar regelbundet till disponenten om energianvändningen i byggnaden.

Ta kontakt och fråga mer

Våra experter berättar gärna mer om våra tjänster. Ta kontakt via blanketten nedan så beräknar vi en offert för din fastighet.

Vanliga frågor om smarta fjärrvärmecentraler

Installation

Avtalsfrågor

För mer information


Energieffektiv värmeförsörjning för husbolag

Ett husbolag kan spara pengar genom att använda energi på ett smartare sätt. Våra Smart fjärrvärmecentral och Kiinteistövahti kan hjälpa dig att göra det.

Dela: