Återblick på 2017

Värmepumpsanläggningen med i effektreserven

Finlands största värmepumpsanläggning valdes till en del av det riksomfattande effektreservsystemet. Med hjälp av Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleverk deltar Helen i säkerställandet av att elen räcker till i hela Finland. 

Hållbaraste varumärket bland energibolag

Finländarna anser att Helen är det hållbaraste varumärket bland energibolag, framgick det av den mest omfattande undersökning som utförts i Norden och som utreder invånarnas åsikter om kända företags hållbarhet. På Helen har hållbarheten integrerats i all verksamhet; utveckling av produktionen, utveckling av produkter och tjänster, kundservice, försäljning, marknadsföring och kommunikation.

Katri Valan lämpöpumppulaitos
Kalasataman sähköasema, havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.

Ny elstation i Fiskehamnen

Helen Elnät bygger en elstation i Fiskehamnen för att förstärka eldistributionen i närområdena och förbättra eldistributionssäkerheten. Staden utvecklas i Fiskehamnen, på Sörnäsudden och Sundholmen och elförbrukningen i området ökar. I området byggs också nytt underjordiskt distributionsnät.

Ellagring i kommersiellt bruk

Helen är först i Finland med att erbjuda företag möjlighet till smart lagring av el. Helen inledde ellagringssamarbete med Helsingfors stads miljöcentral.

Helens långsiktiga energieffektivitetsarbete belönades

Arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten och Motiva har tilldelat Helen ett erkännande för förtjänstfullt energieffektiviseringsarbete. Vår viktigaste prestation inom energieffektivisering under perioden 2008–2016 var Katri Valas värmepumpsanläggning, med vars hjälp spillvärme och återvunnen värme utnyttjas effektivt. 

Fem lösningar för en klimatneutral framtid

På sin Miljödag i augusti presenterade Helen lösningar för en klimatneutral framtid: stadsbornas delaktighet, återvinning av spillvärme, flexibilitet och avveckling av fossila bränslen. Den förnybara energiproduktionen behöver allt mer utrymme. För att nya innovationer ska födas måste man satsa på forskning, utbildning och utveckling i branschen.

Tulevaisuuden energiantuottajat
Suomen ensimmäinen V2G-latauspiste.

Finlands första dubbelriktade laddningsstation öppnades

Helen öppnade Finlands första dubbelriktade laddningsstation i Södervik i Helsingfors i anslutning till Helens solkraftverk och ellager. V2G (vehicle-to-grid)-laddningsstationen ger möjlighet att inte bara ladda sin elbil utan också använda bilen som ellager och delta i regleringen av elsystemet.

Byggandet av kylcentralen under Esplanaden pågick

Helens nya värmepumpar i industriell skala anlände med båt från Frankrike till Finland i september och transporterades till kylcentralen under Esplanaden för installation. Helen bygger en ny värmepumpsanläggning i en kylgrotta under Esplanaden. Anläggningen består av två stora värmepumpar som producerar kyla och värme. Tack vare dem kan spillvärmen återvinnas ännu effektivare än förut.

Mer solkraft

Vi levererade solkraftverk till bl.a. Allas Sea Pool och Etola och ingick avtal om ett solkraftverk med Jounin Kauppa. Vid Allas Sea Pool drivs nästan all verksamhet med förnybar energi efter att solkraftverket togs i drift.

Den nya pelletsvärmeanläggningen började producera värme

I oktober tändes den första träpelletsen i Helens nya pelletsvärmeanläggning på Sundholmen i Helsingfors. I november började värme produceras dygnet runt med pellets. Redan under provkörningen producerade anläggningen betydande mängder förnybar fjärrvärme för helsingforsarna. Pelletsvärmeanläggningen är ett betydande projekt för att öka andelen förnybar energi i Helens energiproduktion.

Allas Sea Poolin aurinkovoimala