När allt förändras – behövs det någon som visar vägen

Vi kommer att nå en klimatneutral framtid tillsammans med våra kunder och partners genom att utnyttja artificiell intelligens, data som styr förbrukningen, det smarta elnätet, spillvärme och förnybara energikällor till lands, till havs och i luften. Låt oss tillsammans göra energin smartare.

Mot en energieffektivare morgondag med hjälp av data

Data och digitalisering möjliggör inte bara bättre tjänster för kunden utan också snabbare grön omställning.

 

Oma Helen – din nyckel till kunskap om din energiförbrukning

Att förstå sin egen energiförbrukning gör det lättare att göra hållbara val, med vars hjälp våra kunder kan få ner sin energiräkning och samtidigt minska sitt klimatavtryck.

Tjänsten Oma Helen erbjuder stora mängder data om den egna energiförbrukningen och ger verktyg för att ta kontroll över den i vardagen. I tjänsten kan man hålla koll på det egna hushållets elförbrukning ända ner på timnivå eller studera förbrukningen i form av tidsserier av olika längd. Tjänsten erbjuder också nyttiga jämförelser som grundar sig på data; till exempel kan man se hur förbrukningen varierar på månadsnivå eller hur den fördelar sig mellan dagtid och nattid.

Läs mera

Yritys Helen – lösningen för att få insikt i ditt företags energiförbrukning

Yritys Helen är en mångsidig e-tjänst som bekvämt samlar all information som rör energiförbrukningen på ett och samma ställe.

Med hjälp av tjänsten Yritys Helen kan företags- och bostadsbolagskunder hålla koll på sin energiförbrukning och få en bättre inblick i hur de använder energi. Bland annat kan kunderna jämföra sin fjärrvärmeförbrukning med motsvarande tidpunkt året innan. I tjänsten hittar företags- och bostadsbolagskunder också sina avtalsuppgifter och räkningar.

Läs mera

Framtidens energiplattform visar vägen mot klimatneutralitet

Utnyttjandet av data och artificiell intelligens sätter fart på övergången till ett decentraliserat energisystem, där energi produceras från olika källor.

Som en av lösningarna inom artificiell intelligens bygger vi upp en digital tvilling till vårt fjärrvärmenät för att kunna utnyttja energiflödena effektivare. På så sätt kan vi i framtiden bättre förutse och optimera produktionen, efterfrågan, distributionen och lagringen av energi.

Läs mera

 
Låt oss tillsammans göra energin smartare

I mer än ett sekel har vi försett stadsborna med ljus och värme. Vi är kända som vägvisare inom energibranschen,
som ett av världens pålitligaste energibolag.

Nu står vi inför den största utmaningen i vår historia; hela världen behöver pionjärer som löser utmaningarna kring klimatförändringen och genomför övergången till grön energi. Vi har ett mål. Vi ska vara ett klimatneutralt bolag 2030. För allas vår skull.