Merkittävät tapahtumat 2017

Lämpöpumppulaitos valittiin tehoreserviin

Suomen suurin lämpöpumppulaitos valittiin helmikuussa osaksi kansallista tehoreservijärjestelmää. Helen osallistuu koko Suomen sähkön riittävyyden turvaamiseen Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksen avulla.

Energiayhtiöiden vastuullisin brändi

Suomalaiset pitävät Heleniä energiayhtiöiden vastuullisimpana brändinä, selvisi Pohjoismaiden laajimmassa tutkimuksessa, jossa selvitetään kansalaisten näkemyksiä tunnettujen yritysten vastuullisuudesta. Helenissä vastuullisuus on integroitu kaikkeen toimintaan: tuotannon kehittämiseen, tuote- ja palvelukehitykseen, asiakaspalveluun, myyntiin, markkinointiin ja viestintään.

Katri Valan lämpöpumppulaitos
Kalasataman sähköasema, havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.

Uusi sähköasema Kalasatamaan

Helen Sähköverkko rakentaa Kalasatamaan sähköaseman, joka vahvistaa lähialueiden sähkönjakelua ja parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Kalasataman, Sörnäistenniemen ja Sompasaaren alueella kaupunki kehittyy ja sähkönkulutus alueella kasvaa. Alueelle rakennetaan myös uutta maanalaista jakeluverkkoa.

Sähkön varastointi kaupalliseen käyttöön

Helen tarjoaa ensimmäisenä Suomessa yrityksille mahdollisuutta sähkön varastointiin. Sähkönvarastointiyhteistyö Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa käynnistyi toukokuussa.

Helenin pitkäjänteinen energiatehokkuustyö palkittiin

Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja Motiva myönsivät Helenille tunnustuksen ansiokkaasta energiatehokkuustyöstä. Tärkein saavutuksemme energiatehokkuudessa kaudella 2008–2016 oli Katri Valan lämpöpumppulaitos, jonka avulla hukka- ja kierrätyslämpöjä hyödynnetään tehokkaasti.

Viisi ratkaisua ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen

Helen esitteli Ympäristöpäivässään elokuussa ratkaisut ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen: kaupunkilaisten osallistuminen, hukkalämpöjen kierrätys, joustot sekä siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista. Uudistuva energiantuotanto tarvitsee yhä enemmän tilaa. Uusien innovaatioiden synnyttämiseksi on panostettava alan tutkimukseen, koulutukseen ja kehitykseen.

Tulevaisuuden energiantuottajat
Suomen ensimmäinen V2G-latauspiste.

Suomen ensimmäinen 2-suuntainen latauspiste avattiin

Avasimme syyskuussa Suomen ensimmäisen kaksisuuntaisen latauspisteen Helsingin Suvilahteen, Helenin aurinkovoimalan ja sähkövaraston yhteyteen. V2G (vehicle-to-grid) -latauspiste mahdollistaa sähköauton lataamisen, mutta myös sen toimimisen sähkövarastona ja osallistumisen sähköjärjestelmän säätöön.

Esplanadin maanalaista jäähdytyskeskusta rakennettiin

Helenin uudet, teollisen mittakaavat lämpöpumput saapuivat syyskuussa laivalla Ranskasta Suomeen, ja ne kuljetettiin Esplanadin maanalaiseen jäähdytyskeskukseen asennettaviksi. Helen rakentaa Esplanadin alla sijaitsevaan jäähdytysluolaan uutta lämpöpumppulaitosta, joka käsittää kaksi jäähdytystä ja lämpöä tuottavaa isoa lämpöpumppua. Niiden ansiosta hukkalämmöt saadaan entistä tehokkaammin kiertoon.

Lisää aurinkovoimaa

Toimitimme aurinkovoimalat mm. Allas Sea Poolille ja Etolalle, ja teimme sopimuksen aurinkovoimalasta Jounin Kaupan kanssa. Aurinkovoimalan valmistuttua Allas Sea Poolin toimintaa pyöritetään lähes kokonaan uusiutuvalla energialla.

Uudessa pellettilämpölaitoksessa alettiin tuottaa lämpöä

Helenin uudessa pellettilämpölaitoksessa Helsingin Salmisaaressa sytytettiin lokakuussa ensimmäiset puupelletit. Ympärivuorokautinen lämmöntuotanto pelleteillä alkoi marraskuussa. Laitos tuotti koekäytönkin aikana huomattavia määriä uusiutuvaa kaukolämpöä helsinkiläisille. Pellettilämpölaitos on merkittävä hanke uusiutuvan energian lisäämiseksi Helenin energiantuotannossa.

Allas Sea Poolin aurinkovoimala