Företagets kundservice

Välkommen till våra företagskunders servicesidor. Vi hjälper dig gärna med frågor som gäller ditt företags avtal och fakturering.

Välj din kundtyp:

Vad gäller ditt ärende?

Avtals- och kunduppgifter

När dina kontaktuppgifter har förändrats:
Redigera dina kontaktupgifter på din information sida eller skicka ett meddelande till oss.

När du ska flytta:
Teckna elavtal för ditt nya hem genast via vår 24/7-flyttelefon 09 617 8020 eller överför ditt elavtal till ditt nya hem genom att göra en flyttanmälan. Läs sidan med tips inför flytten, där hittar du praktiska råd och länkar till både flyttanmälan och tecknande av ett nytt avtal.

När du vill säga upp ett avtal:
Se instruktioner här eller ring kundtjänsten 09 617 8080.

När du vill kontrollera dina avtals- och kunduppgifter:
Logga in på våra ärendetjänster eller ta kontakt. De centrala uppgifterna finns också på din räkning.

När du vill höra om våra aktuella erbjudanden och nyaste produkter:
Uppdatera inställningar för direktmarknadsföring.

Fakturering och energiförbrukning

När du har frågor om faktureringen:
Kolla om svaret på din fråga finns bland vanliga frågor.

När du vill övergå till e-faktura:
Läs anvisningarna om hur du tar i bruk e-faktura. E-faktura är ett säkert och bekvämt sätt att betala fakturor.

När du redan i förväg vet att du inte kan betala räkningen i tid:
Läs om framflyttning av betalningsdagen. Om du har fått en betalningspåminnelse hoppas vi att du betalar räkningen så fort som möjligt.

När du har frågor om energiförbrukningen:
Läs svaren som handlar om e-tjänster för uppföljning av förbrukningen. Vi erbjuder också rådgivning för individer och grupper – läs mer och delta!

Helens tjänster och produkter

När du har frågor om faktureringen:
Kolla om svaret på din fråga finns bland vanliga frågor.

När du vill övergå till e-faktura:
Läs anvisningarna om hur du tar i bruk e-faktura. E-faktura är ett säkert och bekvämt sätt att betala fakturor.

När du redan i förväg vet att du inte kan betala räkningen i tid:
Läs om framflyttning av betalningsdagen. Om du har fått en betalningspåminnelse hoppas vi att du betalar räkningen så fort som möjligt.

När du har frågor om energiförbrukningen:
Läs svaren som handlar om e-tjänster för uppföljning av förbrukningen. Vi erbjuder också rådgivning för individer och grupper – läs mer och delta!

Ny kund - Kolla in elavtalen

Läs mer

Kundtjänst för hushåll

Skicka ett meddelande

Vi svarar så snart som möjligt.

Skicka meddelandet här

Ring

Sommaröppettider:
Den 27 juni-31 juli håller vår kundtjänst öppen vardagar kl. 8-17.

Brådskande ärenden, t.ex. flyttanmälningar, kan skötas på vår hemsida eller genom att ringa 09 617 8020 (24/7).

09 617 8080
Vardagar 8–18

09 617 8020
24/7-flyttelefonen

Samtalspriser

Vad gäller ditt ärende?

Avtals- och kunduppgifter

Ditt företags kontaktuppgifter
När ditt företags uppgifter ändras, vänligen låt oss veta ditt företags nya kontaktuppgifter.

Rapportera kontaktuppgifter

Du kann kontakta oss online om du vill uppsäga ett elavtal.

Beställning av förbruknings- och faktureringsuppgifter
Vi överlåter förbrukningsuppgifter antingen direkt till den kund som nämns i avtalet eller till dennes representant. I oklara situationer tar vi kontakt vid behov, så vänligen ange nödvändiga kontaktuppgifter.

Rapporterna och fakturakopiorna är avgiftsbelagda och vi debiterar för dem enligt vår tjänsteprislista. Om uppgifterna ska skickas till någon annan än kunden behöver vi en fullmakt från kunden. Ta kontakt med vår kundtjänst om du vill veta mera om våra rapporteringstjänster. Vi hjälper dig gärna.

Beställ förbruknings- och faktureringsuppgifter

Logga in

Logga in till Helens tjänster för att se fakturor och energiförbrukning.

Logga in

Ny kund - Kolla in elavtalen

Läs mer

Kundtjänst för företag

Skicka ett meddelande

Vi svarar så snart som möjligt.

Skicka meddelandet här

Ring

09 617 8080
Vardagar 8–18

09 617 8020
24/7-flyttelefonen

Samtalspriser

Sociala meder

Du kan kontakta oss också genom Facebook och Twitter.

t. ex. +358501234567

För mer information


Laddning av elbilar for företag

Laddstationer är ett klart ställningstagande för ekologisk trafik. Laddning möjlighet är ett bra lockbbete för kunder och anställda.


Solenergi från Finlands största solkraftverk

Om det inte är möjligt att bygga ett solkraftverk på den egna fastigheten, kan företaget också bli användare av solenergi genom att reservera en andel i Helens solkraftverk.