Företagets kundservice

Välkommen till våra företagskunders servicesidor. Vi hjälper dig gärna med frågor som gäller ditt företags avtal och fakturering.

Välj din kundtyp:

Vad gäller ditt ärende?

Har dina kontaktuppgifter förändrats?
Meddela oss om ändringar på fliken Mina uppgifter i Oma Helen (kräver inloggning).

Ska du flytta?
Du kan flytta elavtalet till ditt nya hem i tjänsten Oma Helen. Kolla också den sida vi har sammanställt för flyttare, där finns nyttig information för dig som ska flytta samt länkar både till flyttanmälan och till att teckna ett nytt elavtal. Flyttare betjänas också av vår 24/7-flyttelefon på nummer 09 617 8020.

Vill du säga upp ditt avtal?
Läs anvisningarna på sidan Uppsägning av elavtal eller ring kundtjänsten 09 617 8080.

Vill du kontrollera dina avtals- och kunduppgifter?
I Oma Helen hittar du alla dina avtals- och räkningsuppgifter. De centrala uppgifterna finns också på din räkning.

Vill du vara bland de första som får höra om aktuella erbjudanden och nya produkter?
Du kan hantera dina direktmarknadsföringsinställningar på sidan Mina uppgifter (kräver inloggning).

När du har frågor om faktureringen:
Kolla om svaret på din fråga finns bland vanliga frågor.

När du vill övergå till e-faktura:
Du kan behändigt övergå till e-faktura i tjänsten Oma Helen. Läs hur du tar i bruk e-faktura. E-faktura är ett säkert och bekvämt sätt att betala fakturor.

När du redan i förväg vet att du inte kan betala räkningen i tid:
Du kan enkelt ändra räkningens betalningsdag i tjänsten Oma Helen. Läs om flyttning av betalningsdagen. Om du har fått en betalningspåminnelse hoppas vi att du betalar räkningen så fort som möjligt.

När du har frågor om energiförbrukningen:
Du hittar information om din energiförbrukning i tjänsten Oma Helen. I Oma Helen kan du se dina energiförbrukningsdata ända ner på timnivå. Vi erbjuder också energirådgivning för enskilda personer och grupper.

När du vill hitta ett nytt elavtal:
Vår nätbutik för el har öppet dygnet runt! Du kan också bli solelproducent, antingen med egna paneler eller genom att boka en panel i något av våra solkraftverk.

När du vill ha mer boendekomfort:
Fjärrvärme och fjärrkyla är effektiva sätt att få komfort i din fastighet. Vi hjälper dig också med att utrusta din fastighet för elbilar.

När du vill veta ursprunget till den energi du använder:
På sidorna Om företaget kan du bland annat läsa om energins ursprung. Vi har förbundit oss till en klimatneutral framtid.

Ny kund - Kolla in elavtalen

Läs mer

Kundtjänst för hushåll

Infotjänst
09 617 8049
Vardagar 9–17
Allmän rådgivning om elpriskompensation, Oma Helen, uppsägning eller annullering av elavtal och avtalstyper.

Kundtjänst
09 617 8080
Vardagar 9–17
Ärenden som gäller kundrelationen, avtal och fakturering samt förändringar i dessa.

Försäljningstjänst
09 617 8059
Vardagar 9–17
Nya elavtal, köp av nytt elavtal.

24/7 flyttelefonen
09 617 8020

24/7-anslutningstelefon, endast Helsingfors
09 617 8010

Rådgivning om räkningar
09 617 8040
Vardagar 9–17
Via telefonnumret för rådgivning om räkningar kan du sköta ärenden som gäller betalningar och flytt av betalningsdatum samt anslutning av el när den har avbrutits på grund av obetalda räkningar. Observera att avtalsärenden inte hanteras via telefonnumret för rådgivning om räkningar.

24/7-laddningstelefon
09 617 8030
Må–sö 24/7
Rådgivning om Helens laddningspunkter för elbilar och felsituationer

Samtalspriser

Vad gäller ditt ärende?

Ditt företags kontaktuppgifter
När ditt företags uppgifter ändras, vänligen låt oss veta ditt företags nya kontaktuppgifter.

Rapportera kontaktuppgifter

Du kann kontakta oss online om du vill uppsäga ett elavtal.

Beställning av förbruknings- och faktureringsuppgifter
Vi överlåter förbrukningsuppgifter antingen direkt till den kund som nämns i avtalet eller till dennes representant. I oklara situationer tar vi kontakt vid behov, så vänligen ange nödvändiga kontaktuppgifter.

Rapporterna och fakturakopiorna är avgiftsbelagda och vi debiterar för dem enligt vår tjänsteprislista. Om uppgifterna ska skickas till någon annan än kunden behöver vi en fullmakt från kunden. Ta kontakt med vår kundtjänst om du vill veta mera om våra rapporteringstjänster. Vi hjälper dig gärna.

Beställ förbruknings- och faktureringsuppgifter

När du vill ändra faktureringssätt till e-faktura eller när du vill meddela en ändring av e-fakturaadressen:

Blanketten för att meddela/ändra företagets e-fakturaadress hittar du här.

Håll koll på ditt företags energianvändning
I Helens e-tjänster kan du hålla koll på och planera ditt företags energianvändning. I Yritys Helen hittar du information om användningen av el, värme och kyla. Du kan använda Yritys Helen med de vanligaste webbläsarna. För registreringen behöver du uppgifter som finns på el-, värme- eller kylräkningen.

Sköt ärenden elektroniskt
Du kan sköta ärenden som gäller elförsäljning och elöverföring via e-tjänsten.
Du kan bland annat:

  • Bläddra bland ditt företags räkningar och ändra uppgifterna i dem
  • Granska ditt företags avtalsuppgifter

Logga in eller registrera dig i Yritys Helen

Ny kund - Kolla in elavtalen

Läs mer

Kundtjänst för företag

Skicka ett meddelande

Vi svarar så snart som möjligt.

Skicka meddelandet här

Ring

09 617 8080
Kundservice

Vardagar 9–17

09 617 8020
24/7-flyttelefonen

09 617 8040
Rådgivning om räkningar
Vardagar 9–17
På numret för rådgivning om räkningar kan du sköta ärenden som rör betalning av räkningar, framflyttning av betalningsdagen samt återinkoppling när strömmen varit frånkopplad på grund av obetalda elräkningar. Observera att det inte går att sköta avtalsärenden på numret för rådgivning om räkningar.

Samtalspriser

Vad gäller ditt ärende?

När du vill kontrollera dina avtals- och kunduppgifter
Du ser bostadsbolagets avtalsuppgifter samt räkningar och årsrapporter enklast via tjänsten Yritys Helen. Ta i bruk Yritys Helen här.

De centrala avtals- och kunduppgifterna finns också på din räkning.

Beställning av förbrukningsdata
Vi lämnar ut förbrukningsdata antingen direkt till den kund som anges i avtalet eller till kundens befullmäktigade företrädare. Sändandet av rapporter och räkningskopior är avgiftsbelagt och vi tar ut en avgift enligt vår prislista för det. Om uppgifterna ska skickas till någon annan än kunden behöver vi fullmakt från kunden. Kontakta vår kundtjänst om du vill ha mer information om våra rapporteringstjänster.

Beställ förbrukningsdata från vår kundtjänst.

När du vill ändra faktureringssätt till e-faktura eller när du vill meddela en ändring av e-fakturaadressen:

Blanketten för att meddela/ändra företagets e-fakturaadress hittar du här.

Håll koll på ditt bostadsbolags energianvändning
I Helens e-tjänster kan du hålla koll på och planera ditt bostadsbolags energianvändning. I Yritys Helen hittar du information om användningen av el, värme och kyla. Du kan använda Yritys Helen med de vanligaste webbläsarna. För registreringen behöver du uppgifter som finns på el-, värme- eller kylräkningen. Registrera dig eller logga in i Yritys Helen här.

För kylkunder
För våra nuvarande kylkunder erbjuder vi mångsidiga uppföljningsverktyg, med vars hjälp du lätt kan hålla koll på din energianvändning. Från oss får du kontinuerligt stöd för användningen av kyla och för uppföljning av energiförbrukningen. Läs mer.

Kundtjänsten för värme
Vi betjänar bostadsbolag i alla frågor som rör fjärrvärme. Kontaktuppgifter till kundtjänsten för värmeprodukter finns här.

När du vill hitta ett nytt elavtal
För bostadsbolag erbjuder vi elavtal som är långsiktigt förmånliga och prismässigt stabila. Disponentel, som har skräddarsytts för disponenter, gör det både lätt och ekonomiskt att hantera elavtalen för flera bostadsbolag.

När du vill ha egenproducerad, förmånlig och miljövänlig el
Med hjälp av ett solkraftverk är det inte bara möjligt utan nu också ännu lönsammare än förut. Kolla i vår solkalkylator hur mycket solel din fastighet skulle kunna producera.

När du vill ha mer boendekomfort
Fjärrvärme och fjärrkyla är effektiva sätt att få komfort i din fastighet. Vi hjälper dig också med att utrusta din fastighet för elbilar.

Energirenovering
Med en energirenovering sätter du bostadsbolagets energifrågor i skick på en gång som nyckelfärdig tjänst. Vid en energirenovering fokuserar man på bostadsbolagets uppvärmning, förnybar solel samt laddningslösningar för elbilar. Med en energirenovering sparar du kostnader, höjer bostadsbolagets värde och sänker vederlaget. Kontaktblanketten för energirenovering finns här.

När du vill veta ursprunget till den energi du använder
På sidorna Om företaget kan du bland annat läsa om energins ursprung. Vi har förbundit oss till en klimatneutral framtid.

När du vill ge respons
Använd responsblanketten för att skicka respons på våra produkter eller tjänster.

Ny kund - Kolla in elavtalen

Läs mer

Kundtjänstkanaler för bostadsbolagskunder

E-tjänsten Yritys Helen

Granska räkningar och avtal och håll koll på bostadsbolagets energianvändning

Logga in i Yritys Helen

Ring

09 617 8080
Kundservice

Vardagar 9–17

09 617 8040
Rådgivning om räkningar
Vardagar 9-17​
På numret för rådgivning om räkningar kan du sköta ärenden som rör betalning av räkningar, framflyttning av betalningsdagen samt återinkoppling när strömmen varit frånkopplad på grund av obetalda elräkningar. Observera att det inte går att sköta avtalsärenden på numret för rådgivning om räkningar.

Samtalspriser