Vattenkraftverken i Kymmene älv

Vattenkraftverken i Kymmene älv är i Abborfors, Mankala, Klåsarö och Ediskoski.

Vi höjer de gamla kraftverkens effekt med hjälp av ny teknik.

  • Vad: el
  • Av vad: vattenkraft
  • Var: Abborfors, Mankala, Klåsarö och Ediskoski
  • När: byggår 1931–1990
  • Hur mycket: 60 MW

Abborfors

För mer information


Kraftverken

Våra kraftverk är belägna runt om i Helsingfors. Läs mer om kraftverken!


Kraftverken i Nordsjö

Största delen av elen och fjärrvärmen som Helsingfors behöver produceras i kombikraftverken i Nordsjö.


Hanaholmens kraftverk


Sundholmens kraftverk


Värmecentralerna


Katri Vala värmepumpsanläggning


Esplanadens värmepumpsanläggning


Reservkraftverket på Skällaren