Reservkraftverket på Skällaren

Reservkraftverket på Skällaren fungerar som nationell störningsreserv.

Information

Reservkraftverket på Skällaren har till uppgift att säkerställa att elen räcker till i Finland, särskilt i Helsingfors. Reservkraftverket drivs av stamnätsbolaget Fingrid. Fingrid startar kraftverket i situationer då det behövs extra effekt för att upprätthålla eldistributionen i landet. Kraftverket drivs med tunn eldningsolja.

Kraftverket är i gång sällan och bara kortvarigt. För att säkerställa en störningsfri funktion provkörs kraftverket dagtid ungefär var sjätte vecka.

När kraftverket är i gång kan det ge upphov till en del buller, som kan störa invånarna i närområdet. Kraftverket används emellertid kvälls- och nattetid bara när det är nödvändigt för att tillgodose landets elbehov.

Kraftverket har anpassats till landskapet i samarbete med Konstindustriella högskolan utifrån en plan som gjorts av Klaus Aalto.

  • Vad: el
  • Av vad: eldningsolja
  • Var: Gräsviken
  • När: 1974
  • Hur mycket: 120 MW
  • Vem: kraftverkschef Jyrki Itkonen, 09 617 3510

Kymijoen vesivoimalaitokset

För mer information