• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.

Energiproduktion

Kraftverken i Nordsjö

I kombikraftverken i Nordsjö produceras el och fjärrvärme av naturgas. Tack vare kombitekniken har kraftverken en verkningsgrad på upp till 93 %.

  • Vad: värme och el
  • Av vad: naturgas
  • Var: Ormuddsvägen 6–8
  • När: A 1991, B 1998
  • Hur mycket: 630 MW el, 580 MW värme
  • Vem: kraftverkschef Jyrki Hanioja, 09 617 3210
  • Säkerhetsmeddelande för Nordsjö (pdf)

 Vuosaaren voimalaitos

Dela: