Kraftverken i Nordsjö

I kombikraftverken i Nordsjö produceras el och fjärrvärme av naturgas. Tack vare kombitekniken har kraftverken en verkningsgrad på upp till 93 %.

  • Vad: värme och el
  • Av vad: naturgas
  • Var: Ormuddsvägen 6–8
  • När: A 1991, B 1998
  • Hur mycket: 665 MW el, 582 MW värme
  • Vem: kraftverkschef Jyrki Hanioja, 09 617 3210
  • Säkerhetsmeddelande för Nordsjö (pdf)

 Vuosaaren voimalaitos

För mer information


Kraftverken

Våra kraftverk är belägna runt om i Helsingfors. Läs mer om kraftverken!


Hanaholmens kraftverk


Sundholmens kraftverk


Värmecentralerna


Katri Vala värmepumpsanläggning


Esplanadens värmepumpsanläggning


Vattenkraftverken i Kymmene älv


Reservkraftverket på Skällaren