Hänt under året

Söderviks solkraftverk togs i drift

I mars togs Finlands dåvarande största solkraftverk i drift i Södervik i Helsingfors. Kraftverket ökade den nätanslutna solelseffekten i Finland med över 10 procent.

Helen fick prestigefyllt pris i energibranschen

Helen Ab:s kombinerade fjärrvärme- och fjärrkylelösning fick energibranschens prestigefyllda pris Global District Energy Climate Awards.

Suvilahden aurinkovoimala

Maisemaportaali Viikin Keltakoipi

Pelletssystem byggdes på Hanaholmen

På Hanaholmens kraftverksområde byggdes två pelletssilor på vardera 500 kubikmeter samt transportörer och utrustning för pelletsmatning. Med hjälp av pelletssystemet kan 5–7 procent av stenkolet som kraftverket använder ersättas med träpellets. På Sundholmens kraftverk togs motsvarande pelletssystem i bruk redan i slutet av 2014.

Nytt landmärke vid Lahtisleden, Viikin Keltakoipi

Den nya portalen vid elstationen vid Lahtisleden fick namnet Viikin Keltakoipi (på svenska ungefär ”Gulbeningen i Vik”). Över 750 namnförslag lämnades in till namntävlingen som utlystes bland kunderna.

Världens bästa stadsenergi-stipendier delades ut

På sommaren donerade vi 3000 euro till tio finländska evenemang som skapade positiv stadsenergi.

Bokningen av solpaneler i Stensböle inleddes

I Stensböle bygger Helen ett solkraftverk som blir Finlands största. Av de närmare 3000 solpanelerna i det blivande Stensböle solkraftverk bokades nästan en tredjedel på bara några dagar. Solkraftverket står färdigt våren 2016.

Sambakarnevaali

Otavamedian katolle 101 aurinkopaneelia

Nordens största ellager byggs i Södervik

I pilotprojektet testas de nya möjligheter som ett ellager i megawattklass erbjuder: smidig mellanlagring av el och nya affärsmodeller.

Nytt solelsystem i Böle

Helen levererade ett solsystem med 101 solpaneler till Otavas kontorshus i Böle.

Förnybar fjärrvärme började säljas till kunderna

Helen var först i Finland med att erbjuda fjärrvärmekunder i flervåningshus möjlighet att påverka energikällan för fjärrvärmen.

Underjordisk elstation invigdes

Den nya underjordiska elstationen i Böle förstärker eldistributionen i närområdena och förbättrar elleveranssäkerheten.

Uusiutuvaa kaukolämpöä kerrostaloasukkaille

Helen investoi päästöjen vähentämiseen

Investeringar för minskade utsläpp

Helen minskar de redan nu låga kväveoxidutsläppen från sina kraftverk genom en miljöinvestering på 20 miljoner euro.

Helen igen bäst bland energibolagen

Helen Ab:s kunder är nöjdast med sitt energibolag, framgick det av enkäten EPSI Rating Finland som mäter kundnöjdheten inom detaljförsäljning av el.

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade om modellen för Helens utvecklingsprogram

Helen investerar etappvis i ökning av andelen biobränslen inom värmeproduktionen. Samtidigt satsar man på lösningar inom förnybar energi genom utnyttjande av ny teknik och innovationer.

Helen investoi uusiutuvaan energiaan ja hajautettuun energiantuotantoon