Kestävä puun energiakäyttö -seminaari 9.5. klo 9.30

Bioenergian käyttö on lisääntynyt Suomessa ja Euroopassa voimakkaasti 2010-luvulta lähtien erityisesti lämmön tuotannossa. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen bioenergialla sekä muilla uusiutuvilla energialähteillä on ollut kansallisten ja EU-tason tavoitteiden ytimessä, ja näitä tavoitteita kohti on Suomessa edetty hyvin. Bioenergian osalta energiakäyttöön ohjautuu metsätalouden sivujakeita, ja niiden hyödyntäminen on ollut kansantaloudellisesti sekä huoltovarmuus huomioon ottaen järkevää.

Luonnon monimuotoisuuteen ja hiilinieluihin liittyvät kysymykset ovat kuitenkin herättäneet aiheellisen huolen bioenergian käytön kestävästä tasosta. Metsät ovat Suomelle tärkeitä myös muun muassa virkistys- ja teollisuusnäkökulmista. Tarvitsemme yhteisen kansallisen näkemyksen kestävästä metsätaloudesta ja sen myötä bioenergian käytön kestävästä tasosta. Samalla bioenergiapohjainen hiilidioksidi on jatkossa vetytalouden ja muiden synteettisten materiaalien raaka-aine, jonka laajamittainen hyödyntäminen on alkamassa.

Tässä tilaisuudessa haemme huippuasiantuntijoiden alustusten kautta yhteistä säveltä bioenergian kestävästä tasosta ja tulevaisuudesta.

sahalaita_100px.png