Energialähteet

Tuotamme energiaa monipuolisilla energialähteillä: kivihiilellä, maakaasulla, ydinvoimalla, vesivoimalla, lämpöpumpuilla, biomassalla, öljyllä, tuulivoimalla, aurinkoenergialla ja biokaasulla.

Kivihiili

Tuotamme kivihiilellä noin puolet energiastamme. Käytämme kivihiiltä yhdessä uusiutuvan puupelletin kanssa Salmisaaren voimalaitoksessa. Kivihiilen etuja ovat hyvä saatavuus sekä kohtuullinen ja vakaa hinta. Sitä on myös helppo varastoida poikkeustilanteiden varalle.

Huomioimme kivihiilen hankinnassa toimitusvarmuuden, hinnan ja laadun lisäksi myyjän sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun. Edellytämme kivihiilen toimittajilta sitoutumista vastuullisen liiketoiminnan käytäntöihin, vähintään YK:n Global Compact -periaatteisiin.

Maakaasu

Maakaasu vastaa noin kolmannesta energiantuotannostamme. Fossiilisista polttoaineista maakaasu kuormittaa vähiten ympäristöä. Käyttämämme maakaasu sisältää lähinnä metaania, joten sen käytöstä ei synny lainkaan rikkidioksidi-, hiukkas- tai raskasmetallipäästöjä. Maakaasun käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat nekin muista fossiilisista polttoaineista syntyviä päästöjä pienemmät.

Helsingissä maakaasua käytetään Vuosaaren voimalaitoksissa sekä muutamassa lämpökeskuksessa. Suomeen maakaasu tulee putkea pitkin Länsi-Siperiasta.

Olkiluodon ydinvoimala

Ydinvoima

Ydinvoimalla tuotamme noin 10 prosenttia energiasta. Hankimme Olkiluodossa tuotettua ydinenergiaa Oy Mankala Ab:n kautta, joka on osallisena Teollisuuden Voima Oyj:ssä. Olkiluodon ydinvoimalan tuotanto ja käytettävyys ovat huippuluokkaa.

Parhaillaan Olkiluotoon rakennetaan kolmatta voimalaitosta.

Mankalan vesivoimalaitos

Vesivoima

Suurin osa tuottamastamme uusiutuvasta energiasta on peräisin vedestä. Vesivoimakapasiteettia meillä on tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta Kymijoella, Kemijoella ja Ruotsissa Indalsälven-joella. Vanhimmat vesivoimalamme ovat tuottaneet energiaa 1930-luvulta asti.

Hukkalämpö ja merivesi

Lämpöpumppujen avulla jalostamme hukkaenergiaa kaukolämmöksi ja tuotamme kaukojäähdytystä, jonka avulla kiinteistöissä syntyvä ylimääräinen auringon, koneiden ja laitteiden sekä ihmisten tuottama lämpö voidaan jalostaa hyötykäyttöön sopivaksi kaukolämmöksi.

Tuotamme lämpöä puhdistetun jäteveden ja kaukojäähdytyksen paluuveden hukkalämmöstä Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa. Katri Valan lämpöpumppulaitoksen lämmöntuotanto riittää kesäisin kattamaan valtaosan Helsingin kantakaupungin lämmöntarpeesta. Rakennamme parhaillaan Helsinkiin uutta lämpöpumppulaitosta.

Kaukojäähdytystä tuotamme hukkalämmön, kaukolämmön ja kylmän meriveden avulla Salmisaaren jäähdytyslaitoksessa Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa.

Polttoöljy

Polttoöljyn osuus Helsingin kaukolämmön tuotannossa vaihtelee sään mukaan ja on vuodesta riippuen korkeintaan muutaman prosentin luokkaa. Polttoöljyä käytetään voimalaitosten käynnistyksessä, varapolttoaineena ja osassa lämpökeskuksista. Öljyllä tuotettua kaukolämpöä tarvitaan vain pakkassäällä. Öljyllä on kuitenkin merkittävä rooli Suomen energiahuoltovarmuuden kannalta ja siksi sitä varastoidaan kriisitilanteiden varalle.

Tuulivoima

Tuulivoiman osuus sähköntuotannostamme kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2025 vuosittaisen tuulivoimatuotantomme odotetaan ylittävän aiemmin kivihiilellä tuotetun sähkön määrän. Omistamme kumppaneidemme kanssa useita tuotannossa ja rakenteilla olevia tuulipuistoja pääasiassa Pohjanmaalla. Lisäksi hankimme tuulivoimaa osaomistamamme Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta.

Aurinkoenergia

Tuotamme aurinkosähköä Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimaloissa. Tuotamme myös aurinkolämpöä ja maalämpöä osana Sakarinmäen koulukeskuksen hybridilämmitysjärjestelmää.