Energialähteet

Tuotamme energiaa monipuolisilla energianlähteillä: kivihiilellä, maakaasulla, ydinvoimalla, vesivoimalla, lämpöpumpuilla, biomassalla, öljyllä, tuulivoimalla, aurinkoenergialla ja biokaasulla.

Kivihiili

Tuotamme kivihiilellä noin puolet energiastamme. Käytämme kivihiiltä yhdessä uusiutuvan puupelletin kanssa Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksissa. Kivihiilen etuja ovat hyvä saatavuus sekä kohtuullinen ja vakaa hinta. Sitä on myös helppo varastoida poikkeustilanteiden varalle.

Huomioimme kivihiilen hankinnassa toimitusvarmuuden, hinnan ja laadun lisäksi myyjän sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun. Edellytämme kivihiilen toimittajilta sitoutumista vastuullisen liiketoiminnan käytäntöihin, vähintään YK:n Global Compact -periaatteisiin. Tutustu tarkemmin käyttämämme kivihiilen alkuperään.

Maakaasu

Maakaasu vastaa noin kolmannesta energiantuotannostamme. Fossiilisista polttoaineista maakaasu kuormittaa vähiten ympäristöä. Käyttämämme maakaasu sisältää lähinnä metaania, joten sen käytöstä ei synny lainkaan rikkidioksidi-, hiukkas- tai raskasmetallipäästöjä. Maakaasun käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat nekin muista fossiilisista polttoaineista syntyviä päästöjä pienemmät.

Helsingissä maakaasua käytetään Vuosaaren voimalaitoksissa sekä muutamassa lämpökeskuksessa. Suomeen maakaasu tulee putkea pitkin Länsi-Siperiasta.

Olkiluodon ydinvoimala

Ydinvoima

Ydinvoimalla tuotamme noin 10 prosenttia energiasta. Hankimme Olkiluodossa tuotettua ydinenergiaa Oy Mankala Ab:n kautta, joka on osallisena Teollisuuden Voima Oyj:ssä. Olkiluodon ydinvoimalan tuotanto ja käytettävyys ovat huippuluokkaa.

Parhaillaan Olkiluotoon rakennetaan kolmatta voimalaitosta.

Mankalan vesivoimalaitos

Vesivoima

Suurin osa tuottamastamme uusiutuvasta energiasta on peräisin vedestä. Vesivoimakapasiteettia meillä on tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta Kymijoella, Kemijoella ja Ruotsissa Indalsälven-joella. Vanhimmat vesivoimalamme ovat tuottaneet energiaa 1930-luvulta asti.

Hukkalämpö ja merivesi

Lämpöpumppujen avulla jalostamme hukkaenergiaa kaukolämmöksi ja tuotamme kaukojäähdytystä, jonka avulla kiinteistöissä syntyvä ylimääräinen auringon, koneiden ja laitteiden sekä ihmisten tuottama lämpö voidaan jalostaa hyötykäyttöön sopivaksi kaukolämmöksi.

Tuotamme lämpöä puhdistetun jäteveden ja kaukojäähdytyksen paluuveden hukkalämmöstä Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa. Katri Valan lämpöpumppulaitoksen lämmöntuotanto riittää kesäisin kattamaan valtaosan Helsingin kantakaupungin lämmöntarpeesta. Rakennamme parhaillaan Helsinkiin uutta lämpöpumppulaitosta.

Kaukojäähdytystä tuotamme hukkalämmön, kaukolämmön ja kylmän meriveden avulla Salmisaaren jäähdytyslaitoksessa Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa.

Puupelletti ja biokaasu

Puupelletti on sylinterin muotoon puristettua metsäbiomassaa. Tuotamme pelleteistä lämpöä ja sähköä Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksissa yhdessä kivihiilen kanssa. Tuotamme kaukolämpöä myös jätteillä valmistetusta biokaasusta.

Lisäämme uusiutuvan energian tuotantoa rakentamalla Salmisaareen Suomen suurimman pellettilämpölaitoksen.

Polttoöljy

Polttoöljyn osuus Helsingin kaukolämmön tuotannossa vaihtelee sään mukaan ja on vuodesta riippuen korkeintaan muutaman prosentin luokkaa. Polttoöljyä käytetään voimalaitosten käynnistyksessä, varapolttoaineena ja osassa lämpökeskuksista. Öljyllä tuotettua kaukolämpöä tarvitaan vain pakkassäällä. Öljyllä on kuitenkin merkittävä rooli Suomen energiahuoltovarmuuden kannalta ja siksi sitä varastoidaan kriisitilanteiden varalle.

Tuulivoima

Hankimme tuulivoimaa osaomistamamme Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta. Tuulivoimalla tuottamamme energian määrä on vielä pientä, mutta suunnittelemme Pohjanlahden ja Suomenlahden rannikoille suuria merituulipuistoja Suomen Merituuli Oy:n kautta.

Aurinkoenergia

Tuotamme aurinkosähköä Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimaloissa. Tuotamme myös aurinkolämpöä ja maalämpöä osana Sakarinmäen koulukeskuksen hybridilämmitysjärjestelmää.

Katso myös


Energiatulevaisuus

Esittelemme viisi ratkaisua, joilla uskomme ilmastoneutraalin energiatulevaisuuden toteutuvan.


Energiantuotanto

Tuotamme energiaa tehokkaasti yhteistuotannolla ja tasaamme tuotantoa lämpö- ja jäähdytysakuilla. Aurinkosähköä tuotamme omissa voimaloissamme.


Voimalaitokset

Voimalaitoksemme sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Tutustu voimalaitoksiin!


Energian alkuperä

Katso, mistä energiamme on peräisin.


Energian ominaispäästöt

Ilmoitamme tuotettua energiayksikköä kohden aiheutuneet päästöt.