Gemensam laddstation för elbilar i bostadsbolag

En gemensam laddstation är ett enkelt sätt att erbjuda de boende i bostadsbolaget möjlighet att ladda elbilar. Vi levererar laddstationen som tjänst till bostadsbolagets parkeringsplats.

Kom i gång med en gemensam laddstation

För alla boende

En gemensam laddstation ger alla boende i bostadsbolaget möjlighet att ladda elbilen.

Enkelt att komma i gång

Det är enkelt att skaffa den första laddstationen till bostadsbolaget. Om laddningsbehovet ökar bland de boende är det lätt att utvidga tjänsten.

Den som laddar betalar

Den som laddar sin elbil betalar för laddningen via tjänsten Helen Laddning, på samma sätt som på andra publika laddstationer.

Bekväm tjänst

Det krävs inga stora ändringsarbeten för att installera en laddstation för elbilar. Helen svarar för underhållet av laddstationen.

Yhteinen sähköauton latauspiste mahdollistaa taloyhtiön asukkaille sähköauton hankinnan.

Så skaffar du en gemensam laddstation för elbilar till bostadsbolaget

Styrelsens beslut

Diskutera anskaffningen av en laddstation med bostadsbolagets styrelse.

Val av plats

Välj en lämplig plats för laddstationen på fastighetens parkeringsplats.

Beställning

Beställ tjänsten med blanketten nedan.

Vi tar kontakt

Vi tar kontakt med er och kontrollerar att fastigheten lämpar sig för installation av en gemensamt använd laddstation.

Leverans & installation

Vi levererar laddstationen till bostadsbolaget cirka fyra veckor efter beställning.

Laddning

I bostadsbolagets gemensamt använda laddstation laddas elbilen via tjänsten Helen Laddning, på samma sätt som i publika laddstationer.

Begär offert

För mer information


Laddning av elbilar

Vi utreder om fastigheten har beredskap för installation av laddstationer för elbilar. Installation kan vara även lättare än du tänker.

Dela: