Kaukolämpö uudistuu vuonna 2024

Uudistimme kaukolämmön tuotteita kuluttaja-, taloyhtiö- ja yritysasiakkaillemme 1.1.2024. Tuoteuudistuksen tavoitteena on selkeyttää kaukolämpötuotteita sekä parantaa hinnoittelun näkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta. Tutustu keskeisimpiin muutoksiin tällä sivulla. 

Tutustu keskeisimpiin muutoksiinTutustu usein kysyttyihin kysymyksiin

Kaukolämmön hinnat on julkaistu vuodelle 2024

Tutustu kaukolämmön energia- ja perusmaksuihin 1.1.2024 alkaen.

Kodit, Yritykset, Taloyhtiöt

Uudistuksia kaukolämmön ja jäähdytyksen hinnoitteluun

Asiakaskohtaiset muutokset ja vuoden 2024 arviot lämmönkulutukselle ja -maksuille on tiedotettu syyskuussa lähetetyssä ennusteraportissa. Löydät ennusteraportin myös Oma Helenistä tai Yritys Helenistä. Taloyhtiö- ja yritysasiakkaille vuoden 2024 hinta-arviot on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).

Kirjautumalla Oma Helen webiin tai Yritys Heleniin, pääset tarkastelemaan kiinteistösi energiankulutusta. Palvelu kertoo lämmönkäytöstäsi kattavasti jopa tuntitasolla, ja sen avulla voit helposti seurata, milloin käytät eniten lämpöä.

Kaksi henkilöä nauttivat jäätelöä keittiössä

Tuoteuudistus parantaa kaukolämmön hinnoittelun yhdenmukaisuutta

Tuoteuudistus uudistaa kaukolämmön tuotteita ja selkeyttää hinnoittelun perusteita, hintakausia ja hintojen julkaisuajankohtia. Uudistuksen myötä hinnoittelu on läpinäkyvämpää ja mahdollisuutesi vaikuttaa kaukolämpömaksuihin paranevat.

Olemme huomioineet uudistuksessa kaukolämpöasiakkailta saamamme asiakaspalautteen – näkyvimmät käytännön muutokset liittyvät vesivirtamaksun poistumiseen ja hinnoittelun ennustettavuuden parantumiseen. 

Tuoteuudistus astui voimaan 1.1.2024.

Jäähdytyksen energiamaksun hinnoittelu muuttuu

Kaukolämmön tuoteuudistus vaikuttaa myös jäähdytyksen hinnoitteluun. Jäähdytyksen energiamaksu muuttuu, sillä maksun
perusteena ollut kaukolämmön kesäkausi poistuu käytöstä. Muutos jäähdytyksen nykyiseen energiamaksuun on vähäinen. 

Lisätietoja jäähdytyksen energiamaksun muutoksista löydät alla olevasta osiosta.  

Voit vaikuttaa lämmityksen kuluihin panostamalla kiinteistösi energiatehokkuuteen

Teoilla voit vaikuttaa kuluihin

Tuoteuudistus mahdollistaa entistä paremman ennustettavuuden lämmityskuluille, kun kiinteään perusmaksuun lisätään kiinteistön kulutuksen mukaan muodostunut energiahinta. Panostamalla energiatehokkuuteen pystyt itse vaikuttamaan kiinteistösi lämmityksen kustannuksiin.

Lisätietoja perus- ja energiamaksun muutoksista löydät alla olevasta osiosta.

Mitä muutoksia uudistus pitää sisällään?

Lämmityksen kuluja on jatkossa entistä helpompi seurata, sillä kaukolämmön hinta muodostuu kiinteästä perusmaksusta sekä energiamaksusta 1.1.2024 alkaen. Voit tarkastaa uuden perusmaksusi lokakuun alussa lähetetystä ennusteraportilta.

Energiamaksu – kuluttajat, taloyhtiöt ja yritykset

Energiamaksu määräytyy kuukausikulutuksen ja energiahinnan mukaan. Energiamaksu vaihtuu joka kuukausi ja uudet hinnat päivitetään aina tammikuussa 1.1. ja heinäkuussa 1.7. vuodeksi kerrallaan. Muutoksella korvataan aikaisemmin käytössä ollut neljä kertaa vuodessa päivittynyt kausihinta.

Energiamaksu perustuu käyttämääsi lämpöenergiaan ja sen hintaan. Mitä enemmän kiinteistöä lämmitetään ja lämmintä käyttövettä käytetään, sitä enemmän lämmitysenergiaa kuluu. Energiamaksu lasketaan kertomalla tämä kulutus kuluvan kuukauden energianhinnalla.

Kaukolammon-tuoteuudistus_esimerkki-hinnanmuodostuksesta-FI.png

Esimerkki energiamaksujen rakenteesta.

Perusmaksu – kuluttajat

Perusmaksu korvaa vesivirtamaksun, jonka hinnoitteluperusteet on koettu monimutkaisiksi.

Perusmaksua maksetaan jatkossa sen mukaan, miten paljon kiinteistö kuluttaa kaukolämpöä keskimäärin vuodessa. Kiinteistösi käyttöteho perustuu edellisen 36 kuukauden vuosikulutuskeskiarvoon. Kuluttaja-asiakkailla, joilla käyttöteho on yli 50 MWh vuodessa, käyttöteho perustuu suurimpaan vuorokauden keskitehoon.

Perusmaksu on jatkossa kuukausimaksu, jonka suuruus tarkistetaan kerran vuodessa. Tarkistus tehdään lämmityskauden jälkeen ja päivitetty perusmaksu tulee voimaan 1.7. Uudistuksessa perusmaksujen kokonaismäärään ei tule muutosta.

Perusmaksu – taloyhtiöt ja yritykset

Perusmaksu korvaa nykyisin käytössä olevan vesivirtamaksun.

Jatkossa perusmaksun suuruus määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Perusmaksu on kuukausimaksu, jonka suuruus tarkistetaan kerran vuodessa. Tarkistus tehdään lämmityskauden jälkeen ja mahdollisesti päivittyvä perusmaksu tulee voimaan 1.7. alkaen. Uudistuksessa perusmaksujen kokonaismäärään ei tule muutosta.

Perusmaksussa huomioidaan myös asiakaskohtainen energiatehokkuusvaikutus, joka määräytyy kiinteistöstä palaavan kaukolämpöveden keskilämpötilan mukaan. Mikäli kerroin on 1, sillä ei ole vaikutusta perusmaksuun. Voit lukea Energiatehokkuusvaikutuksesta tarkemmin kaukolämmön hintasivuilta Taloyhtiöt ja Yritykset.

Tuoteuudistuksen yhteydessä kuluttaja-asiakkaiden tuotenimi on 1.1.2024 alkaen Kuukausilämpö Koti ja taloyhtiö- ja yritysasiakkailla Kuukausilämpö Kiinteistö. Nämä tiedot näkyvät laskullasi sekä Oma Helen ja Yritys Helen -palveluissa.

Jatkossa jäähdytyksen energiamaksu määräytyy seuraavasti:

  • Tammi–kesäkuussa jäähdytyksen energiamaksu perustuu kaukolämmön touko–kesäkuun energiamaksujen keskiarvoon
  • Heinä–joulukuussa jäähdytyksen energiamaksu perustuu kaukolämmön heinä–syyskuun energiamaksujen keskiarvoon

Kaukolämpö ja jäähdytys hinnoitellaan samassa tahdissa, ja jäähdytyksen energiamaksu on helposti laskettavissa. Jäähdytyksen energiamaksu perustuu edelleen kaukolämmön touko–syyskuun hintoihin.

Arvioimme muutoksella olevan pieni jäähdytyksen hintaa alentava vaikutus. Hinta voi kuitenkin vaihdella kumpaankin suuntaan kaukolämmön kesäkuukausien hinnan kehityksen mukaan.

Muutoksen aikataulu

Muutos tulee voimaan nykyisen energiamaksun hintakauden päätyttyä toukokuun 2024 alussa.

Siirtymävaiheessa ensimmäinen jakso on vain touko- ja kesäkuun mittainen ja heinä-joulukuu 2024 on ensimmäinen täysi puolivuotinen.

Toteutamme muutoksen kaikille jäähdytysasiakkaillemme automaattisesti, eikä se edellytä asiakkailtamme toimenpiteitä.

Jos muutoksesta herää kysyttävää, olethan yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen kaukojaahdytys@helen.fi

Uudistuksen seurauksena tuomme Kaukolämmön yleisten sopimusehtojen rinnalle tuotekohtaiset sopimusehdot Kuukausilämpö Kodille ja Kuukausilämpö Kiinteistölle. Kaikille kaukolämpöasiakkaille yhteisiin Kaukolämmön yleisiin sopimusehtoihin on tehty vähäisiä muutoksia pääasiassa vanhentuneiden sopimus- ja hinnoittelujärjestelyjen uudistamisesta johtuen (sopimusehtojen kohta 14.4.). 

Energiateollisuus ry päätti vuonna 2022 laskea kansallisesti kaukolämmön mitoituslämpötiloja 115 asteesta 90 asteeseen. Uusissa ehdoissa tarkennetaan, että asiakkaalta kaukolämpöverkkoon palaavan veden lämpötila saa olla enintään 65 °C, ja ehdoista poistetaan kohta, jossa mainitaan kaukolämpöveden korkeimman tulolämpötilan olevan yleensä 115 °C.

  • Sopimusvesivirtaa koskevat kohdat päivitetään. Lisäliittymismaksua koskeva kohta poistetaan, koska
    tuoteuudistuksen myötä lisäliittymismaksuja ei jatkossa enää peritä.
  • Lämmönkäytön ohjausta koskevat kohdat (11.5 e ja f) selkeytetään.
  • Kuluttaja-käsitettä tarkennetaan siten, että kuluttaja-asiakkaiksi luetaan jatkossa ne, joiden kaukolämmön liittymäsopimus on tehty henkilötunnuksella. 

Tutustu uusiin sopimusehtoihin:

Kaukolämmön yleiset sopimusehdot 1.1.2024 alkaen

Kaukolämmön tuoteuudistus – usein kysytyt kysymykset

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Tuoteuudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää kaukolämpötuotteita sekä kannustaa asiakkaita energiansäästöön. Tuoteuudistus parantaa entisestään kaukolämmön hinnoittelun yhdenmukaisuutta ja tasavertaisuutta. Tuoteuudistukseen sisältyvä hinnoittelumuutos ei lisää Helenin liikevaihtoa, vaan kyseessä on rakenteellinen hinnoittelumuutos, joka on tehty asiakaspalautteiden ja -haastattelujen perusteella. 

Kaukolämpölasku koostuu käyttötehoon perustuvasta kiinteästä perusmaksusta sekä energiamaksusta. Kuukausilämpö Kiinteistö -tuotteen perusmaksuun vaikuttaa myös kiinteistön kaukolämpölaitteiden kyky jäähdyttää kaukolämpövettä. Vaikutus on nostava tai laskeva. Aikaisemmin kaukolämmön perusmaksun perusteena toimiva sopimusvesivirta korvataan käyttöteholla, joka tarkistetaan vuosittain.

Tuoteuudistus mahdollistaa nykyistä paremman hintanäkymän, kun koko vuoden energiahinnasto päivitetään aina kerralla. Hintapäivitykset tulevat voimaan puolivuosittain 1.1. ja 1.7​. ja niistä viestitään kuukautta aikaisemmin eli 30.11. ja 31.5. Hintapäivityksissä energiahinnastoon tuodaan seuraavan 6 kuukauden hinnat sekä sitä seuraavan 6 kuukauden hintaennuste.

Asiakaspalautteen mukaan kausikohtaiset energiahinnat koettiin epäselviksi. Kuukausikohtainen hinnoittelu on kustannusvastaavampaa ja kannustaa asiakkaitamme paremmin energiansäästöön.

Pääset tarkastelemaan kiinteistösi energiankulutusta ja käyttötehoa kirjautumalla verkkoselaimella Oma Heleniin. Taloyhtiö- ja yritysasiakkaat näkevät tiedot Yritys Helenissä. Käyttötehosi näet jatkossa lämpölaskulta sekä vuoden 2024 aikana myös Oma Helenissä ja Yritys Helenissä.

Käyttöteho tarkistetaan jatkossa vuosittain toukokuun loppuun mennessä ja uusi käyttöteho astuu voimaan aina heinäkuussa. Kaukolämmön käyttötehon vuositarkastus ei vaadi toimenpiteitä asiakkaalta. Käyttötehoa nostettaessa emme peri lisäliittymismaksua.

Todelliseen kulutukseen perustuva käyttötehon määrittäminen lisää maksuperusteiden selkeyttä, tasapuolisuutta ja avoimuutta. Esimerkiksi rakennuksen käyttötarkoituksen tai -tapojen muutokset vaikuttavat käyttötehoon.

Teemme pyynnöstäsi käyttötehon tarkastuksia yhden vuoden kulutuksen perusteella sääkorjattuna. Voit siis halutessasi pyytää erillistarkastusta energiatehokkustoimenpiteeseen, jonka uskot vaikuttavan kaukolämmön kulutukseen lämmityskauden jälkeen. Sääkorjauskerroin pyrkii tasoittamaan epäsuhtaa eri pituisissa tarkastelujaksoissa. Tällä hetkellä käytämme lämmityskaudelle 2023-2024 sääkorjauskertoimena 1,00 tarkastaessa suurinta vuorokauden keskitehoa ja 0,98 tarkastaessa vuosikulutuskeskiarvoa.

Uudiskohteissa käyttöteho on 55 % mitoitustehosta. Mitoitusteho määritellään asiakkaan liittyessä kaukolämpöön kiinteistön lämmitysjärjestelmän teknisten suunnitelmien mukaisesti.

Tuoteuudistuksen astuessa voimaan (1.1.2024) sellaisissa kohteissa, joissa ei ole kolmen vuoden kulutushistoriaa, perusmaksut pysyvät ennallaan. Perusmaksun peruste tarkastetaan kulutusta vastaavaksi seuraavana toukokuuna, kun kulutushistoriaa on kertynyt kolmen vuoden ajalta.

Perusmaksulla varmistamme häiriöttömän lämmöntoimituksen ja huolehdimme, että lämpöä riittää kaikille kylmimmilläkin pakkasilla. Perusmaksulla katamme kaukolämmön tuotannon ja siirron kiinteitä kustannuksia, kuten tuotantolaitosten ja verkoston investointeja sekä kunnossapitoa. 

Kuukausilämpö Koti – usein kysytyt kysymykset

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Käyttöteho on perusmaksun peruste. Kuukausilämpö Koti -tuotteella käyttöteho perustuu S, M ja L asiakkailla kolmen edellisen vuoden kaukolämmön keskikulutukseen ja XL-asiakkailla käyttöteho on viimeisen kolmen vuoden marras-maaliskuiden ajalta suurin vuorokauden keskiteho​. Näet käyttötehosi ennusteraportilta Oma Helenistä.

Energiamaksun osuus kokonaiskustannuksista on kuluttajilla keskimäärin 70 % ja perusmaksun 30 %. Keskimääräistä isommissa kohteissa käyttötehomaksun osuus on hieman pienempi.

Voit vaikuttaa käyttötehon suuruuteen pienentämällä kulutusta mm. pitämällä huolta lämmönjakolaitteiden kunnosta, oikeista säätökäyrän asetuksista sekä lämmönkulutustottumuksilla. Kaukolämpöenergiaa kuluu tilojen ja lämpimän käyttöveden lämmitykseen.

Mikäli perusmaksusi taso tulee nousemaan uudistuksen myötä nykyisestä, uusi perusmaksu astuu voimaan vasta 1.7.2026. Voimaan tuleva perusmaksu on 2026 käyttötehon vuositarkastuksen mukainen, eli voit siis vaikuttaa tällöin voimaan tulevaan perusmaksusi tasoon laskemalla kaukolämmön kulutusta.

Käyttöteho kuvaa kuluttajilla sitä, millä teholla kiinteistö on keskimäärin kuluttanut kaukolämpöä. Pienellä osalla kuluttaja-asiakkaista, joilla käyttöteho on yli 50 MWh vuodessa, käyttöteho perustuu suurimpaan vuorokauden keskitehoon. 

Tuoteuudistuksen vaikutus kaukolämmön hintaan on vähäinen, mutta muutoksen suuruus vaihtelee paljon asiakaskohtaisesti. Suurimmalle osalle kuluttaja-asiakkaista tuoteuudistus tarkoittaa noin -25...+25 € (sis. alv 24 %) muutosta kaukolämmön kuukausittaisiin kokonaiskustannuksiin. Vuositasolla muutos on useimmilla siis 300 €:n nousun ja 300 €:n laskun välillä. Vuoden 2024 energiamaksut voit tarkistaa täältä

Kyllä, kyseessä on saman asian eri termit. Sama pätee yksiköihin – esimerkiksi keskimääräinen kulutus vuodessa 50 MWh/a on sama asia kuin 5,7 kW vuotuinen keskiteho. 

Kuukausilämpö Kiinteistö – usein kysytyt kysymykset

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Käyttöteho on perusmaksun peruste. Käyttöteholla tarkoitetaan asiakkaan käyttämää suurinta vuorokauden keskitehoa 36 kuukauden mittausjakson ajalta. 36 kuukauden mittausjaksossa huomioidaan ainoastaan lämmityskauden, eli marras-maaliskuun lukemat. Käyttötehon mittayksikkö on kW (kilowatti). Perusmaksussa huomioidaan myös energiatehokkuusvaikutus. Näet käyttötehosi ennusteraportilta ja ensi vuonna myös Yritys Helenistä. 

Energiatehokkuusvaikutus on osa perusmaksua Kuukausilämpö Kiinteistö -tuotteella. Energiatehokkuusvaikutus määräytyy kaukolämmön paluuveden lämpötilan mukaan (kiinteistön lämmönjakolaitteelta Helenin kaukolämpöverkkoon palaavan veden lämpötila). Energiatehokkuusvaikutus on perusmaksun kerroin ja kerroin on 0,7-1,6 väliltä. Näet energiatehokkuusvaikutuksesi kaukolämmön ennusteraportilta Yritys Helenistä.

Matalampi kaukolämmön paluulämpötila parantaa kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuutta ja pienentää kaukolämmön tuotannon ja jakelun kustannuksia. Näin ollen paluuvesikomponentti tekee hinnoittelusta kustannusvastaavampaa. Haluamme kannustaa asiakkaitamme energiatehokkuuteen palkitsemalla asiakkaita energiatehokkuutta lisäävistä ratkaisuista.

Energiatehokkuusvaikutus määräytyy paluuveden keskilämpötilan pohjalta. Oleellisin vaikuttava tekijä paluuveden lämpötilaan on kohteessa olevien lämmityspiirien lämpötilatasot. Esimerkiksi lattialämmityksellä on mahdollista päästä hyvin mataliin paluulämpötiloihin.

Myös lämmönjakokeskuksen uusimisella voi olla Energiatehokkuusvaikutusta alentava vaikutus, erityisesti jos vanha laitteisto ei ole toiminut optimaalisesti. Mahdollisia parannuksia energiatehokkuuteen kannattaa harkita erityisesti Lvi-urakan ollessa ajankohtainen. On myös tärkeää pitää huolta, että lämmönjakokeskus toimii kuten kuuluu ja sen säädöt on oikein.

On kuitenkin hyvä muistaa, että Käyttöteholla, ja erityisesti Energiamaksuilla on selkeästi suurempi vaikutus kaukolämmön maksuihin, jolloin pienentämällä energiankäyttöä ja huippukulutuksia voi maksuja alentaa ilman investointeja.

Energiamaksun osuus kokonaiskustannuksista on taloyhtiöillä ja yritysasiakkailla keskimäärin 80 % ja perusmaksun 20 %. Keskimääräistä isommissa kohteissa perusmaksun osuus on hieman pienempi.

Voit vaikuttaa käyttötehoosi säästämällä lämmitysenergiaa käyttötottumusten kautta sekä pitämällä huolta lämmönjakolaitteiden kunnosta ja laitteiston oikeista säätökäyrän asetuksista.  

Kaukolämpöenergiaa kuluu tilojen ja lämpimän käyttöveden lämmitykseen sekä ilmanvaihtoon. 

Kaukolämmön kulutuksessa on kannattavaa kiinnittää huomiota energian säästön sekä kulutuksen ajoittamiseen siten, että vältytään suurilta kulutuspiikeiltä. Kaukolämmön kulutuspiikeillä tarkoitetaan päiviä, jolloin kaukolämmön käyttö on keskimääräistä suurempaa.  

Uusi perusmaksu voi osittain selittää muutosta, mutta se ei ole yksiselitteisesti syy suurille muutoksille.

Huomioithan, että yrityksille ennusteraporteilla ilmoitetaan arvonlisäverottomat maksut, toisin kuin edeltävänä vuonna.

Käyttöpaikkojen vuosikulutusarviolla on suuri merkitys maksujen ennusteessa. Vuoden 2024 ennusteraportteja varten vuosikulutusarvioita on päivitetty vastaamaan 3 vuoden toteuman keskiarvoa, joten vertaathan myös vuotuista energiaennustetta (MWh) aiempaan.

Syitä voi olla monia. Asiakkaan pyynnöstä kohteelle on saatettu tehdä erillistarkastus, joka on muuttanut voimaan astuvaa perusmaksua. Muutamien eurojen virhe taas voi johtua ennusteraportilla olleesta pyöristysvirheestä. Ja suhteellisesti kaikista eniten nousevat perusmaksut otetaan voimaan porrastetusti vuoden viiveellä. Jos mikään näistä ei selitä eroa niin otathan meihin yhteyttä – yhteystiedot näet tämän sivun lopusta.

Kauko- ja kiinteistöjäähdytys – usein kysytyt kysymykset

Voit vaihtaa kysymystä nuolinäppäimillä ja avata ja sulkea vastauksen välilyönnillä.

Kaukolämmön hinnoittelun uudistuessa, jäähdytyksen hinnan perusteena oleva kaukolämmön kesäkauden hinta poistuu kaukolämmön energiahintojen muuttuessa kuukausikohtaisiksi.

Jäähdytyksen hinnat julkaistaan samassa tahdissa kuin kaukolämmön energiahinnat, eli kahdesti vuodessa. Jäähdytyksen energiamaksu vaihtuu siis jatkossa kahdesti vuodessa (tammikuu ja heinäkuu) nykyisen yhden kerran sijaan. Jäähdytyksen hinta on jatkossakin pari lämmön hinnan kanssa: Kaukojäähdytyksen tammi-kesäkuun energiahinta on keskiarvo kaukolämmön touko-kesäkuun hinnoista ja kaukojäähdytyksen heinä-joulukuun energiahinta on keskiarvo kaukolämmön heinä-syyskuun hinnoista.

Uusi hinnoitteluperuste tulee voimaan nykyisen energiamaksun hintakauden päätyttyä toukokuun 2024 alussa.  

Ota yhteyttä

Jos sinulla herää kysyttävää, annamme mielellämme lisätietoja sähköpostitse osoitteessa lammitys@helen.fi ja puhelimitse numerossa 09 617 8045.