Katri Valan lämpöpumppulaitos

Maailman suurimman lämpöä ja jäähdytystä tuottavan lämpöpumppulaitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 80 % pienemmät verrattuna esimerkiksi lämmön erillistuotantoon raskaalla polttoöljyllä.

Tietoa laitoksesta

  • Mitä: lämpöä ja jäähdytystä
  • Mistä: puhdistetusta jätevedestä, kaukojäähdytyksen paluuvedestä sekä sähköstä
  • Missä: Katri Valan puiston alla Sörnäisissä
  • Milloin: 2006
  • Kuinka paljon: lämpöä 126 MW, jäähdytystä 80 MW

Katri Vala

Näin toimii lämpöpumppu

Lämpöpumppu toimii samalla periaatteella kuin esimerkiksi jääkaappi.

Lauhdutin (lämmin puoli) – Kylmäaine on lauhduttimessa nestemäisessä olomuodossa.

Höyrystin (kylmä puoli) – Höyrystimessä paine on pienempi, jolloin kylmäaine muuttuu höyryksi. Olomuodon muutos vaatii energiaa, jonka kylmäaine saa imemällä lämpöä ympäristöstään. Näin lämpötila laskee.

Kompressori – Kylmäaineen paine nostetaan kompressorilla, jolloin se muuttuu lauhduttimessa jälleen nesteeksi. Samalla se luovuttaa energiaa lämpönä ympäristöönsä.

Tule asiakkaaksi

Tutustu kaukolämpöönkaukojäähdytykseen ja sähkötuotteisiin.

Katso myös


Voimalaitokset

Voimalaitoksemme sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä. Tutustu voimalaitoksiin!


Vuosaaren voimalaitokset

Vuosaaren kombivoimalaitoksissa tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä maakaasusta. 


Hanasaaren voimalaitos

Valmistaudumme sulkemaan Hanasaaren voimalaitoksen vuoden 2024 loppuun mennessä.


Salmisaaren voimalaitos

Salmisaaren yhteistuotantovoimalaitoksessa lisätään uusiutuvaa energiaa polttamalla puupellettejä kivihiilen joukossa. 


Lämpökeskukset

Eri puolilla Helsinkiä sijaitsevilla lämpökeskuksilla taataan lämmön riittävyys.


Esplanadin lämpöpumppulaitos

Vuonna 2018 käyttöön vihitty lämpöpumppulaitos vähentää Helenin hiilidioksidipäästöjä noin 20 000 tonnia vuodessa.


Kymijoen vesivoimalaitokset


Kellosaaren varavoimalaitos

Kellosaaren varavoimalaitos toimii valtakunnallisena häiriöreservinä.